טיפול ושינוע חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים הם קבוצות שונות של חומרים העלולים לפגוע באדם או בסביבה והטיפול בהם חייב להיעשות בזהירות תוך הקפדה על כללים נוקשים. הובלתם ושינועם של חומרים מסוכנים היא משימה מורכבת הנושאת בחובה סכנות רבות בעת טעינה, פריקה והובלה. דליפת חומרים הנגרמת עקב רשלנות, תאונה, אירוע חבלני ועוד, עלולות להוביל לאסון ולכן, על העוסקים בהובלת חומרים מסוכנים אלו לרבות נהגים או קציני בטיחות, לעבור קורס חומרים מסוכנים. משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה, הוציא שורה של תקנות וחוקים מחמירים וזאת במטרה לפקח על אופן ההובלה והאחסון של חומרים עלו על מנת למנוע אסון.

שינוע חומרים מסוכנים

טיפול ושינוע חומרים מסוכנים. ידע שווה בטיחות

מפעלים שונים נדרשים לחומרים הנחשבים מסוכנים לצורך פעילותם השוטפת. חומרים אלו מהווים סיכון הן לסביבה והן לעובדים במקום. לכן, כשמדובר בחומרים מסוכנים, יש לטפל בהם בצורה זהירה הן בעת אריזתם ואחסונם והן בעת השינוע שלהם. היצמדות לכללי בטיחות קבועים, תביא להקטנת הסיכונים הקשורים לחומרים מסוכנים. הדרכת חומרים מסוכנים לעובדים, תגביר את המודעות שלהם לסיכונים הפוטנציאליים הטמונים בחומרים אלו ותסייע להקטנת הפגיעות והנזק הנגרמים במצבי חירום בהם מעורבים חומרים אלו.

מקרי חירום המתרחשים עם חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים מחולקים ל-18 קבוצות וסוגים ביניהם גזים מתלקחים, נוזלים מסוכנים, חומרים רעילים או רדיואקטיביים. חומרים אלו משמשים תעשיות שונות ביניהן: חקלאות, בטחון, תעשייה כבדה ועוד. שינוע חומרים אלו חייב להיעשות בכלי רכב ייעודי ומפוקח כאשר למובילים ידע וכלים מעשיים לטיפול במקרי חירום הנוגעים להובלת חומרים מסוכנים אלו. חומרים מסוכנים עלולים ליצור סיכונים שיפגעו בעובדי המפעל ובצוות שירותי ההצלה במקרי חירום. בין הסיבות הנפוצות למצבי חירום הקשורים לאחסון חומרים מסוכנים ניתן למנות חוסר מודעות לתכונות הסיכון של החומרים המאוחסנים, היעדר הדרכה והכשרה לטיפול בחומרים, תנאי אחסון לא הולמים, חשיפה לחום ממקורות אש קרובים או שריפה באזור, סביבת אחסנה של חומרים מסוכנים העלולה ליצור סיכונים ביניהם ריאקציה עם חומרים אחרים ויצירת דליקה או פיצוץ ועוד.

הערכת סיכונים בחומרים מסוכנים

כאשר מדובר בחומרים מסוכנים יש צורך בביצוע הערכת סיכונים במפעל כאשר במסגרתה יש לאתר סיכונים רלוונטיים הטמונים הן בחומר עצמו והן בפעילות בתוך המחסן ולקבוע אמצעים לשליטה בסיכונים אלו. אופן ביצוע הערכת הסיכונים כולל זיהוי הסיכונים ונקיטת אמצעי זהירות, רשימת ממצאים ויישומם, בחינה מחדש של הערכת הסיכונים מידי תקופה ועדכונם. בעת הערכת סיכונים יש לשים דגש על תכונות הסיכון של החומרים, מידע בטיחותי אשר סופק על ידי יצרן החומר המופיע בגיליון הבטיחות, פעילות מסכנות בעת תחזוקה או שינוע של החומרים, סבירות למקורות אש וניצוצות העלולים להימצא במקום ועוד.

יישום מסקנות וניהול סיכונים

נציגי העובדים או חברי ועדת הבטיחות חייבים להיות מודעים לתהליך הערכת הסיכונים ולהעלות על הכתב את האמצעים ונוהלי הבטיחות של מקום העבודה אשר אומצו לצורך שליטה בסיכונים. בין הנהלים הכתובים יש לכלול: בחירת מקום האחסון, פעילות במקרה שפך, נושאי בטחון, אחריות כוללת וישירה על ניהול בטוח של מחסן וניהול הסיכונים בו מוטלת לרוב על עובד בתפקיד בכיר אשר עוסק בזיהוי, הערכה, ניטול ואחסנה של כל החומרים המסוכנים המוחזקים במפעל. על העובד להיות כשיר לתפקיד ולעבור הכשרה מתאימה וכן להפגין ידע בנושא. בין היתר, על העובד לעבור קורס חומרים מסוכנים.

קורס חומרים מסוכנים

קורס זה מכשיר את עובדי המפעל המשמשים בנוסף לתפקידם במפעל צוות מערך חירום פנים מפעלי לחומרים מסוכנים. בקורס נלמדים חומרים תאורטיים אודות חומרים מסוכנים, היכרות עם חומרים אלו ונוהלי הפעלת מצבי חירום במפעל. בנוסף, נלמדים: טיפול באירוע חומרים מסוכנים, תרגול לבישת ציוד מגן אישי וכן הפעלת אמצעים שונים לטיפול באירוע.

הדרכת חומרים מסוכנים

מפעל המחזיק חומרים מסוכנים, חייב לבצע פעולות מניעה והדרכת עובדים בנושא בטיחות בעבודה וכיצד לנהוג במקרים של שפך ודליפה. ההדרכה נערכת בהתאם לסוגי החומרים המסוכנים המצויים במפעל וכוללת לימודי יסודות ועקרונות טיפול בשפך ודליפה של חומרים מסוכנים. עוד נלמדים בה בין היתר מבוא לחומרים מסוכנים, מאפייני חומרים מסוכנים, אמצעים ושיטות לזיהוי חומרים מסוכנים, הבנת גיליונות בטיחות, ידע וכללים מעשיים לגבי הובלת חומרים מסוכנים מסוגים שונים. במהלך ההדרכה נלמדת חקיקה, סמכויות, תקנות והליכי שימוש בחומרים ובציוד בטיחות, סיווג חומרים, תכונות חומרים, תהליכי הובלה ביבשה באוויר ובים. אמצעי זהירות, ציוד כיבוי אש ואמצעי מיגון בעת תאונה או תקלה, אופן דיווח על תקלה, אמצעי מיגון וכן תרגול הכולל לבישת מיגון, הכרה ותרגול לדרישות המפעל, התנהלות צוותים באירוע חומרים מסוכנים ועוד.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן