אישור בטיחות לקייטנה

אישור בטיחות לקייטנה

מהו אישור בטיחות לקייטנה? מדוע נדרשות קייטנות לרישיון עסק? מה כולל טופס בקשה לאישור קיום קייטנה. למי הסמכות להענקת אישור על הבטיחות בקייטנה?

מידי קיץ, עם סיום שנת הלימודים , נערכות בישראל אלפי קייטנות אשר הפעלתן מותנית בקבלת אישור בטיחותי על תקינות המבנה והמתקנים בשטח הקייטנה וכן הכשרת המדריכים בהוראות והנחיות הבטיחות. בטיחות ורישוי הקייטנה, הנם צעד הכרחי לשמירה על שלומם של הילדים המשתתפים בה.

בטיחות בקייטנה

מהו אישור בטיחות לקייטנה?

בכדי לקבל רישיון להפעלת הקייטנה, על מפעיל הקייטנה לקבל אישור בטיחות הנוגע לתקינותם של המבנים והמתקנים באתר בו מתקיימת הקייטנה וכן, אישור על קיום כל סדרי הבטיחות אשר נדרשים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. אישור בטיחות לקייטנה מתקבל רק לאחר שנערכת באתר הקייטנה ביקורת של ממונה בטיחות הבוחן ובודק את דרישות הבטיחות והתאמתן לחוזר המנכ"ל. ממונה בטיחות בוחן את קיומם של ליקויי בטיחות במקום וכן בודק אישור של בעלי מקצוע במקום (הנוגעים למערכות חשמל, גז ועוד). באם נמצאים ליקויים, מעביר ממונה הבטיחות דו"ח אודותיהם למנהל הקייטנה לצורך טיפול ורק כאשר יתוקנו הליקויים, יקבל מנהל הקייטנה אישור בטיחות לקייטנה אותו יגיש לרשות המקומית לצורך קבלת רישיון לפתיחת הקייטנה.

רישוי עסק לפתיחת קייטנה

כל קייטנה או מחנה נוער, נחשבים לעסק ומתוקף כך, הם חייבים ברישוי על פי הגדרתם החוקית. לכן, על כל מפעיל קייטנה, לקבל אישור רשות הרישוי שברשות המקומית וזאת על פי חוק רישוי עסקים. חוק זה חל על קייטנות אשר משך פעילותן הוא מעל יומיים. לאור העובדה כי משרד החינוך הוא האחראי לשלומם, ביטחונם, בטיחותם ורווחתם של ילדים ובני נוער השוהים במסגרות חינוכיות מאורגנות הפועלות על פי החוק, לרבות קייטנות ומחנות נוער, התקין משרד החינוך תקנות וכללים החלים על הקייטנות לרבות תקנות הקייטנות רישוי ופיקוח 1993, תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים )1975, הוראות הבטיחות בחוזר מנכ"ל, נוהלי בטיחות במערכת החינוך, הוראות הביטחון בחוזר מנכ"ל, נוהל ביטחון בבתי ספר. 

הליך רישוי עסק לפתיחת קייטנה

בקשה לפתיחת קייטנה, מופנית על ידי בעל הקייטנה לרשות הרישוי שברשות המקומית 90 יום לפני פתיחת הקייטנה. לבקשה מצורפות : תכנית העסק (מפה, תרשים סביבה ותכנית עסק), תכנית פעילות חינוכית על פי חוזר משרד החינוך , טופס תיאום הוראות ביטחון בקייטנה וטופס מערך ביקורת בטיחות בקייטנה. לאחר שרשות הרישוי אישרה את הבקשה, היא מועברת לגורמים השונים המעניקים את האישור ביניהם: מהנדס הרשות, שירות כיבוי אש, משרד החינוך ומשרד הבריאות אשר דנים בבקשה תוך 30 יום. במידה והקייטנה תימצא כעומדת בכל הדרישות ותנאי החוק, מנפיקה רשות הרישוי ברשות המקומית רישוי עסק לקייטנה.

טופס בקשה לאישור קיום קייטנה

טופס זה מרכז את כל הגורמים המחייבים לתת אישור להפעלת הקייטנה. הטופס כולל את תחום הרשות בה מתקיימת הקייטנה, שם הקייטנה והכתובת בה היא מתקיימת, פרטי מנהל הקייטנה, (ת.ז, ,טלפון, כתובת) מספר החניכים המשוער בקייטנה, גיל החניכים, שעות פעילות הקייטנה ומשך הקייטנה. אל טופס הבקשה מצורף אישור על בטיחות הקייטנה בו מאשר מנהל הקייטנה כי ערך מבדק בטיחות בשטח הקייטנה ובכלל זה המבנים והמתקנים ולאחר שטופלו הליקויים והמפגעים והמדריכים קיבלו הדרכה בנושא בטיחות, ולאור ההוראות של מנכ"ל משרד החינוך לעניין בטיחות, אין מניעה כי התשתית מתאימה להפעלת קייטנה. אישור על בטיחות הקייטנה משמש אסמכתא למנהל הקייטנה מול מחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית כי השטח שבו מתקיימת הקייטנה נבדק בידי יועץ בטיחות מוסמך והוא אישר את המבנה, החצר והמתקנים ומצא אותם מתאימים להפעלת קייטנה במקום.

ליאור בטיחות – להיות בטוחים גם בקייטנות

חברת ליאור בטיחות, מתמחה במתן שירותי ייעוץ והדרכה בתחומי הבטיחות והיא מעניקה את שירותיה למאות מפעלים, מוסדות, ארגונים ורשויות בכל רחבי הארץ. לחברה, מהנדסים בכירים ויועצי בטיחות מומחים במגוון תחומי הבטיחות בעבודה. החברה מתמחה במתן ייעוץ ועריכת מבדקי בטיחות לצורך אישור רישוי קייטנות בהתאם לדרישות משרד החינוך, תקנות רישוי עסקים, נוהלי בטיחות במערכת החינוך ועוד. לחברת ליאור בטיחות ממוני בטיחות מוסדות חינוך המתמחים בעריכת מבדקי רישוי לצורך אישור בטיחות לקייטנות. זקוקים ליועץ בטיחות לצורך קבלת אישור בטיחות לקייטנה? קבעו פגישה עם המומחים של ליאור בטיחות ותקבלו ליווי מתחילת התהליך ועד לקבלת האישור.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן