בטיחות באש בבית

שרפות הן אחת מבעיות הבטיחות החמורות ביותר. הן עשויות לפרוץ מסיבות רבות ועלולות להסב נזקים חמורים לרכוש, ואף להביא לפגיעות קשות בגוף ובנפש. זאת הסיבה לכך שאחד התנאים הבסיסיים לאכלוסו של מבנה חדש הוא המצאת אישור כיבוי אש. אישור זה מעיד כי במקום מצויים כל סידורי האש הנדרשים (ציוד כיבוי אש, מערכות כיבוי אש וכיו"ב). עם זאת כדי לשמור על בטיחות אש בבית ולהיות מוגנים מפני שרפה, אין די בהימצאותם של סידורי אש במקום. חשוב שבני הבית יכירו את כללי הבטיחות באש ויישמו אותם בכל עת.

בטיחות אש בבית

בטיחות אש בבית - להיות מוכנים לכל תרחיש

כדי לשמור על בטיחות אש בבית פרטי יש להכיר את הגורמים השונים לשרפה בבית. הדרך היעילה להתמודד עם מצבי חירום הנובעים משרפה מתחילה כמובן במניעת השרפה וכן בהכרת סוגי הדלקות השונים והדרכים להתמודד עימן. במקרה של שרפה הצעד החשוב ביותר הוא להתקשר למכבי האש, שמספרם 102. אם קיימת אפשרות לנסות לכבות את השרפה תוך הימנעות מהתזת מים על מכשירי החשמל המחוברים עדיין אל השקעים, יש לנסות לעשות כן, אולם אם לא ניתן להשיג שליטה עצמאית על האש יש להימלט מיידית מהמקום.

במקרה שהמסדרונות או חדרי המדרגות עולים באש, יש להישאר בתוך הדירה ולחסום את סדקי הדלת עם מטלית לחה. אם ידית הדלת חמה בשל האש אין לפתוח את הדלת, כיוון שהעשן בעת שרפה מהווה גם הוא סכנה חמורה ועלול לגרום לחנק ולמוות לאלו השואפים אותו. יש לחסום את הפה והאף באמצעות מטלית רטובה ולגשת אל החלון. במקרה שהשרפה פורצת בבניין מגורים אין להיכנס אל חדר המדרגות וכמובן אין להשתמש במעלית. שמירה על קור רוח ויישום כללי התנהגות בעת שרפה הם הדרך היעילה והטובה ביותר להינצל משרפה.

כיצד נזהה תקלות במכשירי החשמל שעלולות לגרום לשרפה?

במקרים רבים שרפות שפורצות בבתים פרטיים נובעות מתקלה בחיווט החשמל או משימוש לא זהיר במכשירי חשמל. כדי למנוע זאת יש לשים לב לכל פעילות חשמלית לא רגילה העלולה להצביע על תקלה:

 • תחושת דקירה או עקצוץ קל בעת מגע במכשיר החשמל;
 • שוני בצבעי שקע החשמל;
 • ניצוצות או ריח לא נעים היוצאים ממכשיר חשמל, מתקע או מחיווט חשמלי;
 • תאורה שמהבהבת לסירוגין.

אם הבחנתם באחד מסימני האזהרה האלו או אם מכשיר החשמל מתפקד בצורה מוזרה, יש לנתק מיידית את המכשיר הלא תקין, ובמקרה הצורך לנתק את אספקת החשמל למכשיר על ידי הורדת המתג בארון החשמל לצורך טיפול בבעיה. במקרה של ספק מומלץ להזמין חשמלאי מוסמך לבדיקת מערכת החשמל.

כללי בטיחות אש במוצרי חשמל ביתיים

כדי לשמור על בטיחות אש במכשירי חשמל ביתיים ולמנוע שרפות הנובעות מתקלות במכשירי החשמל, יש להקפיד לפעול עפ"י הכללים שלהלן:

 • יש לערוך בדיקה תקופתית של מערכת החשמל על ידי חשמלאי מוסמך.
 •  יש לבדוק את כלי העבודה החשמליים ולוודא כי אין בנם סימני שחיקה ובלאי.
 • בעת רכישת מכשיר חשמלי יש לוודא שיש לו תו תקן של מכון התקנים הישראלי.
 • יש לבדוק באופן שגרתי את מכשירי החשמל וכבלי החשמל.
 • תקלות במערכת החשמל ובמכשירי החשמל יתוקנו אך ורק על ידי איש מקצוע מוסמך.
 • יש להחליף חוטי חשמל שרופים או רופפים העלולים לגרום לדלקה וכן כבלים בלויים, פגומים או ישנים. ההחלפה תיעשה על ידי איש מקצוע.
 • מתגים חמים למגע, ישנים או בלויים יש לנתק מיידית מזרם החשמל ולהחליפם. ההחלפה תיעשה על ידי חשמלאי מוסמך.
 • יש להרחיק ילדים ממכשירי חשמל כמו תנורי חימום, מייבשי שיער או מגהצים.
 • אין להפעיל מכשירי חשמל רבים המחוברים לשקע חשמלי אחד, גם לא באמצעות מפצל, כדי להימנע מעומס יתר אשר עלול ליצור כשל במערכת החשמל. 
 • יש להרחיק מכשירי חשמל מרצפה רטובה. כמו כן יש לשים לב למכשירי חשמל המצויים באמבטיה או במטבח.
 • אין להשאיר מפסק או שקע שבור.
 • אין להשאיר מכשיר חשמל דולק ללא השגחה, במיוחד בחדרים סגורים.
 • יש להרחיק  מקרבת תנורים ומפזרי חום כל חפץ העלול להתלקח. כמו כן אין להשאיר תנור או מפזר חום דולק בעת השינה.
 • אין להניח מחשב נייד על מזרן או שמיכה העלולים לחסום את פתח האוורור שלו.
 • אין לקפל סדין חשמלי בעודו מחובר לקיר, כדי להימנע מסכנה של קצר ודלקה.

בטיחות אש במהלך בישול ואפייה

 • בזמן בישול יש להקפיד כי שלהבת הכיריים לא תהיה חשופה לרוח מהחלון, מהמזגן או מהמאוורר.
 • אין להניח מגבת על הסיר בעת הבישול, ויש להרחיק כל חומר דליק מהכיריים.
 • אין להשאיר כיריים דולקים ללא השגחה.
 • חשוב לדאוג ליצור "אזור חופשי מילדים" מסביב לכיריים ולהקפיד כי ידית המחבת או הסיר תופנה  תמיד כלפי הקיר, כדי למנוע כוויות במקרה של התהפכות הסיר או המחבת.
 • אין להדליק נרות או סיגריות באמצעות הכיריים. זכרו, השימוש בכיריים הוא אך ורק לבישול.
 • מומלץ להחזיק את מכסה הסיר או המחבת בקרבת הכיריים כדי לחנוק שרפה.
 • אין לכבות שרפות נוזלים בסיר או במחבת עם מים. הדבר עלול להוביל להתפשטות של האש. במקרה זה אין להרים את הסיר או המחבת ויש לכבות את הגז ולכסות את הסיר או המחבת במכסה כדי לחנוק את האש.
 • במידה ופרצה שרפה בתנור יש לכבות את מקור החום ולהשאיר את דלת התנור סגורה.
 • במקרה שהשרפה מתפשטת יש לצאת מהבית, לסגור את הדלת ולהתקשר אל שירותי הכבאות בטלפון 102.

בטיחות אש בעת בישול בגז

תחזוקה לקויה, תקלה רשלנית או חבלה עלולות לגרום לדליפת גז בישול ביתי, העלולה להביא לפיצוץ ולאסון. לפניכם כל הדרכים לשמור על בטיחות אש במערכת הגז ולהישמר מפני דליפת גז:

 • יש להשתמש אך ורק בגז המסופק על ידי משווק מורשה.
 • יש להשתמש בכיריים תקניות בלבד. במקרה שהכיריים בלויות, פגומות או שאינן תקינות יש להזמין טכנאי גז מורשה.
 • חיבור מכשירי הגז אל מערכת הגז ייעשה אך ורק על ידי טכנאי גז מוסמך.
 • יש להקפיד כי מערכת הגז תהיה תקינה ומתוחזקת בהתאם לדרישות ת"י 158, כולל בדיקת תקינות על ידי ספק הגז מדי חמש שנים.
 • הטיפול במערכת הגז ייעשה אך ורק על ידי טכנאי מורשה של חברת הגז.
 • אין להשאיר גז דולק בכיריים ללא השגחה, אפילו לזמן קצר.
 • בכל עת בה לא נעשה שימוש בכיריים יש לסגור את ברז הגז הראשי.
 • במקרה של חשש לדליפת גז או במקרה של ריח חריג של גז בדירה או בחדר המדרגות, יש לדווח לחברת הגז ולמוקד 102 של כבאות והצלה.
 • במקרה של דליפת גז יש לפעול כדלהלן:
  1. יש לסגור את ברז הגז.
  2. יש לפתוח חלונות ולאוורר את הבית. אם מקור הדליפה אינו ידוע מומלץ להתרחק מהמקום ולהרחיק כל גורם העלול לגרום לניצוץ, כמו סיגריות או טלפונים סלולריים.
  3. אין לגעת במערכת החשמל ואין לכבות או להדליק מקורות חשמל ותאורה, מחשש לפיצוץ.
  4. יש להרחיק אנשים מאזור הדליפה עד להגעת כוחות החירום.
  5. חידוש אספקת הגז לאחר הדליפה ייעשה אך ורק על ידי טכנאי מטעם ספק הגז.

בטיחות אש בזמן עישון

כדי לשמור על בטיחות אש בכל הנוגע לעישון בבית, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:

 • יש להרחיק את חומרי העישון מילדים.
 • גפרורים ומצתים יש לשמור במקומות גבוהים, הרחק מהישג ידם ועיניהם של ילדים.
 • יש להשתמש רק במאפרות עמוקות וגדולות ולנקותם לעיתים קרובות.
 • לאחר אירוח בבית יש לבדוק אם נותרו בדלי סיגריה בוערים.
 • מומלץ לכבות סיגריה במים לפני השלכתה לאשפה.
 • אין לעשן במיטה, ובייחוד אין לעשן בשכיבה, בעת נטילת תרופות או שתיית אלכוהול.
 • אין לעשן בעת ישיבה על כורסת הטלוויזיה, העלולה לגרום להירדמות.
 • מומלץ להתקין גלאי עשן ברחבי הבית, ובעיקר בחדרי הסלון והמטבח.
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

2 מחשבות על “בטיחות באש בבית”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן