בטיחות אש במוסדות חינוך

מוסדות חינוך הם מקומות שמכילים כמות גדולה של בני אדם. מכיוון שכך במקרה של שריפה ישנו סיכוי גדול יותר לפגיעה בנפש. כאשר מדובר במוסדות חינוך שבהם שוהים ילדים קטנים, הסיכון גדול אף יותר. חשוב אפוא להכיר את הנחיות הבטיחות באש במוסדות חינוך, הן של רשות הכבאות והן של משרד החינוך, ולפעול לפיהם.

בטיחות אש במוסדות חינוך

סידורי בטיחות אש במוסדות חינוך

הוראת נציב 523 של רשות הכבאות וההצלה מפרטת את דרישות בטיחות האש הנוגעות למוסדות החינוך השונים. הוראות אלה חלות הן על מוסדות חינוך חדשים והן על מוסדות חינוך קיימים.

להלן נמנה כמה מן הדרישות העיקריות בהוראת הנציב 523.

בתי ספר

 • לכל בי"ס תותקן דרך גישה לרכב כיבוי והצלה. המרחק בין דרך הגישה למבנה לא יעלה על 60 מטר.
 • בכל מבנה בבי"ס יותקן ברז כיבוי "2 בספיקה של 250 ליטר לדקה.
 • בחצר בית הספר, במרחק שאינו עולה על 90 מטר מהמבנה ומדרך הגישה אליו, יותקנו שני ברזי כיבוי "3. הספקת המים לכל ברז תהיה לפחות 500 ליטר לדקה.
 • עמדות כיבוי אש יותקנו בין היתר במקומות הבאים:
  1. בסמוך לחדר המדרגות בכל קומה במבנה;
  2. בסמוך לכניסה לאולם הספורט;
  3. ביציע המושבים של אולם הספורט או בסמוך אליהם;
  4. בסמוך לחדרי המעבדה, מחסנים, חדרי מלאכה, בי"כ, אולם התכנסות, חדר אוכל ומטבח.

כל עמדה תכלול את האמצעים שלהלן: ברז כיבוי "2, 2 זרנוקים "2 באורך 15 מטר כ"א, מזנק "2 רב-שימושי, מטף אבקה 6 ק"ג וגלגלון כיבוי "3/4.

 • בכל מבנה בבי"ס יותקנו מערכות אוטומטית לגילוי אש ועשן.

גני ילדים

 • דרך המוצא של הגן תהיה פנויה ממכשולים.
 • אין לנעול את דלתות המוצא של מבנה הגן במשך כל שעות הפעילות.
 • בכל גן יימצאו 2 מטפי אבקה 3 ק"ג כ"א.
 • במרחק שאינו עולה על 100 מטר מהגן יותקן ברז כיבוי "2 או "3 בספיקה של 250 ליטר לדקה.
 • בכניסה למבנה הגן תותקן עמדת כיבוי אש אשר תכלול את האמצעים שלהלן: ברז כיבוי "2 , שני זרנוקי כיבוי באורך 15 מטר כ"א עם מזנק בקוטר "2 מסוג סילון ריסוס, גלגלון באורך של 25 מטר ובקוטר של "3/4 עם מזנק מסוג סילון ריסוס.
 • במבנה הגן תותקן מערכת אוטומטית לגילוי אש ועשן.

מעונות יום

בכל מעון יום שבו מספר הילדים הינו 10 ומעלה יש להקפיד על סידורי הבטיחות שלהלן (למעט מעון הפועל בדירת מגורים):

 • במרחק שאינו עולה על 100 מטר מהכניסה הראשית למבנה המעון יותקן ברז כיבוי אש בקוטר "3.
 • בחצר המעון יותקן גלגלון כיבוי "3/4 באורך 25 מטר עם מזנק "2 רב-שימושי.
 • במבנה בן שתי קומות או יותר יותקן גלגלון כיבוי אש בכל קומה שמעל לקומת הכניסה.
 • במטבח המעון ובכניסה לכל כיתה יותקנו מטפי כיבוי אש מסוג אבקה במשקל 3 ק"ג.
 • במבנה המעון תותקן מערכת אוטומטית לגילוי אש ועשן.
 • מעל כל דלת יציאה יותקן שלט מואר הנושא את הכיתוב "יציאה".

בטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש

באירועים שונים במוסדות החינוך נעשה שימוש באש. באירועים מסוג זה קיים סיכון רב. לכן חשוב שלפני כל אירוע כזה יעברו המורים והתלמידים תדריך בנוגע לסיכונים הטמונים באירוע ולאמצעים שיש לנקוט כדי למנוע סיכונים אלה.

להלן נמנה את כללי הבטיחות העיקריים לאירועים שנעשה בהם שימוש באש.

הדלקת מדורות

 • לפני היציאה לפעילות שיש בה הדלקת מדורות יש ללמד את התלמידים את כללי הבטיחות במדורה.
 • הפעילות תלווה ע"י מבוגר אחראי שיפקח על הפעילות.
 • בעת בחירת מיקום המדורה יש להקפיד על הדרישות הבאות:
  1. השטח יהיה נקי מקוצים, עשבים, עצים ושיחים.
  2. יש לשמור על מרחק סביר ממבנים.
  3. אין להדליק מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון או בסמוך למתקני דלק.
 • יש לנעול נעליים סגורות וללבוש בגדים ארוכים. זאת כדי למנוע מגע עם גיצים של אש וכדי להגן על הגוף מפני עקיצות של זוחלים.
 • יש לתחום את המדורה באבנים, במרחק של 1.5 מ' לפחות מהמדורה, כדי למנוע מהילדים להתקרב אל האש.
 • הדלקת המדורה וכן הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה ייעשו ע"י האחראי בלבד.
 • אין להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים (בנזין, נפט, דלק וכד'). כמו כן אין להחזיק חומרים אלו בקרבת המדורה.
 • יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי, כמו מים או חול, למקרה של התפשטות האש.
 • בתום האירוע יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה בעזרת חול או מים.

תהלוכת לפידים

 • תהלוכת לפידים במסגרת מוסד החינוך מחייבת אישור של מנהל המוסד, קב"ט הרשות, המשטרה ומכבי האש.
 • ההשתתפות בתהלוכה מותרת לתלמידים מכיתה ד' ומעלה.
 • מנהל המוסד ימנה אחראי שיקבע את מסלול התהלוכה.
 • כנגד כל 20 תלמידים יהיו ארבעה מדריכים.
 • לפני היציאה לתהלוכה יש לתדרך את התלמידים בנוגע לסיכונים הטמונים באירוע ולכללי הבטיחות הרלוונטיים. בנוסף יש לתדרך אותם כיצד לכבות את אש הלפיד במקרה חירום.
 • במהלך התהלוכה יש לשמור על רווח של זרוע וחצי לפחות בין מחזיק לפיד לחברו. במידה ובתהלוכה יש יותר מקבוצה אחת, המרווח בין הקבוצות יהיה 4 מטרים לפחות.
 • בכניסה למתחם הטקס יש להציב דליי מים וחביות מים לכיבוי הלפידים הבוערים בתום התהלוכה.

אחת לשנה מתקיים במוסד החינוך מבדק בטיחות, שמטרתו לבדוק את בטיחות התשתיות הפיזיות של המוסד. את מבדק הבטיחות מבצע יועץ בטיחות מוסדות חינוך, בהתאם לרשימה מנחה של משרד החינוך. במסגרת המבדק בודק יועץ הבטיחות בין היתר את סידורי בטיחות האש במוסד.

יועץ הבטיחות בודק בין היתר אם במוסד החינוך מתקיימים התנאים הבאים:

 • ישנן מערכות לגילוי אש ולכיבוי אש וציוד לכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523.
 • בוצעה בדיקה שנתית של תקינות הציוד לכיבוי אש ע"י חברה שהינה בעלת הסמכה לכך.
 • עמדות כיבוי האש מוצבות בצורה שאינה מסכנת את העוברים ושבים.
 • הדלתות בחדרי ההכנה של מעבדות הכימיה הן מסוג עמיד אש עפ"י ת"י מתאים.
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

בטיחות בהפסקות

בטיחות בהפסקות

יום-יום אנו שולחים את ילדינו למוסדות החינוך. הילדים לומדים ומרחיבים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן