בטיחות בגובה בעבודות חשמל

ביצוע עבודות חשמל בגובה כרוך בסיכון בטיחותי רב. זאת מכיוון שהעובד עלול לאבד את יציבותו עקב חִשמול קל וכתוצאה מכך ליפול. כמו כן הוא עלול לשמוט חפצים מידו ואלה עלולים לפגוע באדם הנמצא למטה. מכיוון שכך חשוב שכל עובד העוסק בתחום יכיר את כללי הבטיחות בגובה בעבודות חשמל.

בטיחות בגובה בעבודות חשמל

הנחיות כלליות לבטיחות בגובה בעבודות חשמל

 • עבודה בגובה תבוצע אך ורק ע"י עובד העונה על 2 התנאים שלהלן:
  1. מלאו לו 18 שנה.
  2. השתתף בקורס עבודה בגובה והוא נושא אישור הדרכה בגובה תקף.
 • אין לבצע עבודות חשמל בגובה במזג אוויר סוער.
 • יש לדאוג לתאורה נאותה בסביבת העבודה.
 • יש לגדר את אזור העבודה ולהתקין בו שילוט מתאים.
 • לפני ביצוע עבודה בגובה יש לבדוק את תקינותם של כלי העבודה ואת תקינותו של ציוד המגן האישי.
 • יש להגן על כל חלק מתכתי של ציוד ומתקני הרמה מפני חשמול.
 • במהלך ביצוע עבודה במתקנים חשמליים חיים בגובה יש להשתמש בצמ"א לעבודה בגובה.
 • שימוש בכלי הרמה לביצוע עבודה בקרבת קווי חשמל מצריך אישור של מנהל העבודה בשטח.
 • יש לשמור על קשר עין בין המפעיל של כלי ההרמה ובין המשגיח/האתת.
 • אין לעמוד תחת מטען המורם במכונת הרמה. כמו כן אין להשאיר מטען מורם ללא השגחה.
 • במידה ומבצעים את העבודה בגובה ע"ג עגורן, יש לנתק את הספקת החשמל לעגורן לפני עליית העובדים עליו.
 • אחת לשנה יש לבדוק את תקינותן של מערכות הצמ"א המשמשות לבטיחות בגובה. את הבדיקה יבצע אדם שהינו בעל הסמכה לכך מטעם יצרן הציוד או ממפקח העבודה הראשי.

בטיחות בגובה בעבודה עם ציוד חשמלי מיטלטל

 • לפני הפעלת הציוד יש לבצע בדיקת תקינות חזותית. במידה והציוד נראה לא תקין אין להשתמש בו.
 • אין לפרוס כבלי חשמל על הרצפה.
 • בעת ביצוע העבודה יש להקפיד להרכיב משקפי מגן אטומות.
 • יש לקשור ציוד מיטלטל בעת ביצוע עבודה בסביבת מתקן חשמלי חי או קווי חשמל חיים. זאת כדי למנוע נפילה של ציוד מגובה עקב התחשמלות.

בטיחות בגובה בעת ביצוע עבודות ריתוך

 • ריתוך בגובה מומלץ לבצע בזרם ישר (ולא בזרם חילופין), מכיוון שסכנת ההתחשמלות ממנו נמוכה יותר.
 • בעת ביצוע עבודת ריתוך בגובה רצוי להשתמש בשנאי מבדל. שנאי זה מבטיח הפרדה בין הספקת החשמל למעגל הריתוך.
 • אמצעי הקשירה של מערכת הצמ"א צריך להיות מחומר לא דליק ועמיד בחום, כגון פלדה. בנוסף, יש להרחיק ככל האפשר את אמצעי הקשירה ממקור הריתוך ומהגיצים.
 • יש לבודד את אזור הריתוך באמצעות יריעות חסינות אש.
 • יש לצייד את העובדים באמצעי לכיבוי אש, שיימצא במקום נגיש.
 • במידה ומשתמשים בגנרטור לצורך עבודת הריתוך, יש לבדוק את תקינות ההארקות שלו.

בטיחות בעבודות חשמל ע"ג פיגומים נייחים

 • הקמת פיגום תיעשה אך ורק תחת השגחה של המנהל האחראי.
 • הקמת פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים תיעשה ע"י בונה מקצועי לפיגומים או בהשגחתו.

בטיחות בעבודות חשמל ע"ג פיגומים ממוכנים ובמות הרמה

 • בכל עמדת הפעלה של המתקן יימצא מפסק חירום שיכול להפסיק את פעילות המתקן.
 • יש לוודא הימצאותם של כל האישורים והתעודות הנדרשים (אישור היצרן, תעודה ממפקח העבודה הראשי וכיו"ב).
 • על העובד להצטייד ברתמת בטיחות ולקשור את אמצעי הקשירה שלה אל נקודת עיגון. אמצעי הקשירה יהיה קצר ככל האפשר.
 • אין לבצע פעולות תחזוקה בעת הפעלה או תנועה של פיגום ממוכן או במת הרמה.

בטיחות בעבודות חשמל ע"ג סל הרמה

 • הכניסה לסל ההרמה והיציאה ממנו ייעשו אך ורק כשהסל נמצא על הקרקע.
 • אין להסיע מכונה ניידת שנושאת סל המורם לגובה בזמן שמצויים בו עובדים.
 • כאשר מבצעים עבודות חשמל שיש בהן סיכון של מגע עם רכיבים בעלי מתח חי, יש לבדוק את הבידוד החשמלי של סל ההרמה. את הבדיקה יבצע החשמלאי האחראי באתר.
 • יש לכסות בכיפת מגן מוליכים וציוד תחת מתח.
 • במידה והסל מצויד בתיבת בידוד, יש לבדוק את תקינותה ולוודא שאין בה סדקים, נקבים וכיו"ב.
 • במידה ומבצעים את העבודה בסל הרמה המותקן ע"ג מלגזה, יש להקפיד למלא אחר הנחיות הבטיחות בגובה שלהלן:
  1. המלגזה תהיה בעלת משקל נגדי וכושר הרמה מותר של 1,800 ק"ג לכל הפחות.
  2. המהירות המרבית של ירידת הסל עם המטען שעליו, במקרה של תקלה, לא תעלה על חצי מטר לשנייה.
  3. על הסל יש להתקין שלט ובו פרטי המשקל העצמי של הסל וכן העומס המרבי שמותר להרים בו.
  4. מסביב לסל יש להתקין לוחות רגל שגובהם 150 מ"מ לפחות.
  5. אין להרים באמצעות המלגזה יותר משני עובדים בעת ובעונה אחת.
  6. מפעיל המלגזה ישמור על קשר עין רצוף עם העובדים הנמצאים בסל ההרמה.

בטיחות בעבודות חשמל בחלל מוקף

 • יש להקפיד על אוורור נאות באזור העבודה.
 • הציוד החשמלי יוזן באמצעות שנאי מבדל או במתח נמוך מאוד.
 • תאורה מיטלטלת המשמשת לעבודה במקום מוקף צריכה להיות במתח נמוך מאוד (פחות מ-50 וולט).

בטיחות בעבודות חשמל ע"ג סולמות

 • אין לבצע עבודות חשמל במתח גבוה מעל סולמות.
 • עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), אין לבצע עבודות חשמל מעל סולם ממתכת. יש להשתמש אך ורק בסולם העשוי כולו מחומר מבודד.
 • אין להשתמש בסולם שיש בו פגם.
 • אם גובה הסולם עולה על 4.5 מטרים יש להשתמש במערכת צמ"א עם רתמת בטיחות.
 • על סולם מיטלטל רשאי לעמוד רק עובד אחד. העומס על כל שלב יהיה 150 ק"ג לכל היותר.
 • אין לשאת מטען ביד בעת הטיפוס על הסולם.
 • יש לבדוק את תקינות הסולם לפני כל שימוש בו. במידה ונמצא פגם כלשהו בסולם אין להשתמש בו.
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

הדרכה בגובה

הדרכה בגובה

בעקבות ריבוי התאונות הנגרמות עקב נפילה מגובה, חודדו התקנות לעבודה

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן