בטיחות בגני ילדים – מיהם הגורמים האחראים עליה?

לבטיחות במוסדות חינוך בכלל ובגני ילדים בפרט ישנה חשיבות עליונה. על גן הילדים לאפשר פעילויות מגוונות לילדים תוך שמירה על בטיחותם ועל בטיחות אנשי הצוות. ניהול הבטיחות בגן הילדים כולל הן ארגון סביבה פיזית בטוחה והן הקניית מיומנויות וידע לצוות המקצועי ולילדים בנושאי בטיחות.

ישנם כמה גורמים האחראים על ניהול הבטיחות בגני הילדים. שיתוף פעולה בין כלל הגורמים הללו חשוב ביותר ליצירת סביבה בטוחה בגני הילדים. להלן נפרט את תחומי אחריותם וסמכויותיהם של בעלי התפקידים השונים.

בטיחות בגן ילדים

הרשות המקומית/הבעלות

הרשות המקומית/הבעלות אחראית על בטיחות התשתית הפיזית של הגן. תשתית זו כוללת את המבנה, החצר, המתקנים, הגדרות והשערים, דרכי הגישה לגן וכיו"ב. על הרשות/הבעלות לספק לגן מבנה ותשתית בטוחים, ולוודא שהם נבנים בהתאם למפרטי הבטיחות של משרד החינוך. בנוסף, עליה להבטיח את תקינותם ובטיחותם של המבנה והתשתית בכל עת. לשם כך עליה לקיים אחת לשנה מבדק בטיחות בגן הילדים, להערכת הסיכונים במקום.

את מבדק הבטיחות מקיים יועץ בטיחות מוסדות חינוך, בהתאם לרשימה מנחה של משרד החינוך. במהלך המבדק בודק יועץ הבטיחות את בטיחות התשתיות הפיזיות של הגן. הוא רושם את הליקויים שאיתר במהלך המבדק ומגיש דו"ח מפורט לרשות/בעלות. בדו"ח זה הוא גם מגדיר סדר קדימויות לטיפול במפגעי הבטיחות שאיתר. לאחר תיקון הליקויים הוא מקיים ביקור נוסף במקום לצורך אישור התיקונים. לאחר שכל הליקויים תוקנו כראוי הוא מעניק לגן אישור בטיחות.

בנוסף למבדק הבטיחות, המתקיים כאמור אחת לשנה בלבד, על הרשות/הבעלות מוטלת האחריות לטפל בכל מפגע בטיחות שמנהלת הגן הביאה לידיעתה במהלך השנה.

קב"ט מוסדות חינוך

בכל רשות מקומית פועל קב"ט מוסדות חינוך. תפקידו של קב"ט מוסדות החינוך הוא לשמור על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. תחומי אחריותו של קב"ט מוסדות החינוך הם בין היתר:

 • לוודא קיום סדרי ביטחון במוסדות החינוך.
 • לנהל את ההיערכות למצבי חירום במוסדות החינוך.
 • לפעול לאיתור מפגעי בטיחות וסיכונים בטיחותיים בשטח מוסדות החינוך.
 • להפעיל מערך הדרכה לעובדי ההוראה בנושאי בטיחות, ביטחון ושעת חירום.
 • לקיים הכשרה לעובדי הוראה ותלמידים בנושאי שעת חירום, כיבוי אש, עזרה ראשונה, חומ"ס וכיו"ב.

מנהלת הגן

 • על מנהלת הגן לפעול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא בטיחות בגני ילדים.
 • על מנהלת הגן לדווח לרשות המקומית/הבעלות על כל מפגע בטיחותי גלוי בשטח הגן. דוגמאות למפגעים כאלה: מעקה מתנדנד, זגוגית חלון שבורה, בור בחצר וכיו"ב.
 • במידה והרשות המקומית/הבעלות גילתה כי קיים בשטח הגן מפגע בטיחותי כלשהו, תפעל מנהלת הגן עפ"י הנחיות הרשות המקומית/הבעלות.

המפקחת על הגן

תפקידיה של המפקחת בכל הנוגע לניהול הבטיחות בגני הילדים הם כדלהלן:

 • לסייע לקראת פתיחת שנה"ל במידה שנדרשת התערבותה מול הרשות.
 • לסייע לקב"ט מוסדות החינוך של הרשות כדי לאפשר קיומם של כנסים והשתלמויות בתחום הבטיחות והביטחון.
 • להשתתף בכנסי מנהלות גן רשותיים שמארגן קב"ט מוסדות החינוך של הרשות.
 • לפעול להטמעת הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא בטיחות בגני ילדים בקרב מנהלות הגנים.
 • להנחות את מנהלות הגנים בהנחיות המקצועיות בתחום הבטיחות בגני ילדים.

האגף לביטחון, בטיחות ושעת חירום במשרד החינוך

במשרד החינוך פועל אגף בכיר לביטחון, בטיחות ושעת חירום. בין היתר אחראי האגף על נושא הבטיחות במוסדות חינוך (כולל גני ילדים). באגף פועל ממונה בטיחות ארצי, האחראי על הבטיחות בכלל מערכת החינוך בארץ. בנוסף, בכל מחוז פועל ממונה בטיחות מחוזי. בין היתר מקיים האגף הכשרות וקורסים לגורמים שונים במוסדות החינוך בנושא בטיחות במוסדות חינוך.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

בטיחות בהפסקות

בטיחות בהפסקות

יום-יום אנו שולחים את ילדינו למוסדות החינוך. הילדים לומדים ומרחיבים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן