בטיחות בהפסקות

יום-יום אנו שולחים את ילדינו למוסדות החינוך. הילדים לומדים ומרחיבים את הידע ובמקביל נהנים מפעילויות הפוגה שונות. ההפסקות הן אפוא חלק בלתי נפרד משגרת היומיום במוסדות החינוך. עם זאת במהלך ההפסקות עלולים הילדים גם להיפגע ולהיפצע עקב קטטה, נפילה וכו'. הנתונים מראים כי מעל 60% מהתאונות בבתי הספר מתרחשות במהלך ההפסקות. חשוב אפוא שצוות ביה"ס יכיר את כללי הבטיחות בהפסקות ויקפיד לפעול על פיהם.

בטיחות בהפסקות

כללי בטיחות בהפסקות

 • פתיחת שערי ביה"ס תיעשה בשעה קבועה, לאחר שמאבטח ביה"ס ביצע סריקה ביטחונית בשטח המוסד. מנהל ביה"ס רשאי לשנות את שעת הפתיחה של המוסד, וזאת בתנאי שאחד מעובדי הסגל יהיה נוכח במקום.
 • יציאת תלמידים משטח ביה"ס במהלך ההפסקה תתאפשר כדלהלן:

   – בבתי הספר העל-יסודיים רשאים התלמידים לצאת משטח המוסד רק באישור בכתב ממורה או מהמנהל.

  – בבתי הספר היסודיים רשאים התלמידים לצאת משטח המוסד רק בליווי מבוגר, אלא אם כן החליט מנהל ביה"ס שאין צורך בליווי וניתן להסתפק באישור בכתב.

 • יש לאסור לחלוטין משחקים מסוכנים והתנהגויות מסוכנות (זריקת אבנים, הרמת חפצים לגובה, התנהגות אלימה וכו').

תפקידיו של מנהל ביה"ס בנוגע לבטיחות בהפסקות

 • על המנהל לאתר מוקדים אפשריים למפגעי בטיחות וסיכונים במהלך ההפסקות ולפעול להסרתם.
 • על המנהל לחלק את שטח ביה"ס לאזורים ולקבוע בהם תורנות מורים. את לוח התורנות יש להציב במקום בולט בחדר המורים וכן בלוח המודעות של התלמידים.
 • המנהל רשאי להחליט על נעילת הכיתות במהלך ההפסקות, כדי למנוע שהייה של תלמידים בכיתות ללא השגחה. הנעילה תיעשה ע"י המורה בלבד ורק לאחר שווידא שהכיתה ריקה מתלמידים.

תפקידיו של המורה התורן

 • על המורה התורן להיות נוכח בעת פתיחת שערי המוסד או לכל המאוחר בשעה 07:45. אם שערי המוסד נפתחים קודם לכן ידאג המנהל לנוכחות של עובד מסגל המוסד עד להגעתו של המורה התורן.
 • על המורה התורן לשהות במהלך ההפסקות, בפתיחת הלימודים ובסיומם בשטח שהמנהל הגדיר לו ולפקח על התנהגות התלמידים. במידת הצורך עליו להזעיק סיוע מבעלי תפקידים נוספים (המנהל, אב הבית, מורים נוספים וכיו"ב).
 • על המורה התורן לדווח להנהלה על מפגעי בטיחות ועל כל אירוע חריג ומסוכן.
 • על המורה התורן למנוע מן התלמידים לצאת משטח ביה"ס ללא אישור בכתב ממורה/מנהל.

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך בודקים את בטיחות התשתיות הפיזיות של המוסדות. מבדקים אלו הם הדרך היעילה ביותר להבטחת שלומם של התלמידים בכל רגע נתון.

את מבדק הבטיחות מבצע יועץ בטיחות מוסדות חינוך, בהתאם לרשימה מנחה של משרד החינוך. המבדק מתפרש על פני כל שטח המוסד, והוא בודק את בטיחותם של החצר, המתקנים, הגדרות והדלתות, החלונות, התאורה, החשמל וכיו"ב. יועץ הבטיחות רושם את הליקויים שאיתר במהלך המבדק ומגיש דו"ח מפורט לרשות/בעלות. בדו"ח זה הוא גם מגדיר סדר קדימויות לטיפול במפגעי הבטיחות שאיתר. לאחר תיקון הליקויים הוא מקיים ביקור נוסף במקום לצורך אישור התיקונים. לאחר שכל הליקויים תוקנו כראוי הוא מעניק למוסד אישור בטיחות.

כדי להבטיח את שלומם של התלמידים גם במהלך ההפסקות ופעילויות ההפוגה השונות, נבחנות במהלך המבדק גם התשתיות שבחצר ביה"ס. בין היתר בודק יועץ הבטיחות אם מתקיימים בחצר התנאים הבאים:

 • כיסוי החצר אינו מכיל חומרים העלולים לפגוע, כגון אבנים חדות.
 • לא מצויים בחצר מקומות מסתור המקשים על הפיקוח על התלמידים.
 • לא מצויים בשטח המוסד צמחים דוקרניים או רעילים.
 • שבילי ההליכה והמעברים בין המפלסים השונים בחצר הינם בשיפוע מתון.
 • בסמוך לאזורי הפעילות של הילדים ישנם מתקני שתייה. המשטחים שמתחת למתקני השתייה אינם עשויים מאבן חלקה וכד', כדי למנוע החלקה.
 • מתקני המשחקים יציבים וכל רכיביהם שלמים.
 • אין במתקני המשחקים פינות חדות או חלקים בולטים.
 • אין במתקני המשחקים אזורים הנגועים בחלודה.
 • חלקי העץ במתקני המשחקים הינם חלקים וללא כפיסים העלולים לגרום לפציעה.
 • מגרשי הספורט הינם תקינים ושלמים, ללא מפגעים.
 • המשטחים של מגרשי הספורט הינם ללא שקעים ובליטות והם עשויים מחומרים מונעי החלקה.
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן