בטיחות בהפעלת מלגזה

בטיחות בהפעלת מלגזה

מלגזה היא רכב מיוחד המשמש במקומות עבודה גדולים לצורך הרמה ושינוע של משאות כבדים לגבהים ומרחקים. זהו רכב מנועי לכל דבר ולכן, על פי החוק עליו להיות מבוטח בפוליסת ביטוח חובה ככל רכב מנועי אחר על פי דרישות החוק. אדם המעוניין לנהוג על מלגזה חייב בהוצאת רישיון נהיגה מיוחד. נהיגה במלגזה כרוכה בסיכונים שונים הנובעים מגורמים אנושיים, גורמים טכניים וכן מסביבת הפעילות. כדי למנוע תאונות וגרימת נזק בנפש או לרכוש, על מעסיק במקום העבודה לוודא הדרכת מלגזנים וכן הדרכות בטיחות אחת לשנה.

בטיחות בהפעלת מלגזה, מונעת תאונות ומצילה חיים

תקנות התעבורה מגדירות מלגזה כ"מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שלופה שלהם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות אשר צוינה ברשיונה כמלגזה". אדם המפעיל מלגזה ומבצע באמצעותה העמסה, פריקה ושינוע של מטענים שונים בין מחלקות, מחסנים, מקומות אחסון בשטחים פתוחים או במפעלים ומחוץ להם נקרא מלגזן. עבודתו של מלגזן, טומנת בחובה סיכונים רבים להם הוא נחשף כמפעיל ציוד. על מנת למנוע סיכונים אלו נדרש המלגזן לשמור על  כללי בטיחות לא מתפשרים ולהכיר את עקרונות התפקוד של המלגזה( מערכת הרמה, הנעה, בלימה, חשמל ועוד). תוך הבנה כי התמצאות ביכולות הטכניות של המלגזה בצירוף הקפדה על נוהלי עבודה והוראות הבטיחות יביאו לקבלת החלטות נכונות ולמניעתם של סיכונים מיותרים. 

הדרכת בטיחות במלגזה

סיכונים העומדים בפני מפעילי מלגזות

הסיכונים הטמונים בהפעלת מלגזה כוללים סיכונים  כלליים הקשורים לכל מפעילי ציוד מכני הנדסי וכן סיכונים הקשורים להפעלה של מלגזות מסוג מסוים, סיכונים הכרוכים בהפעלת מלגזה בסביבת העבודה באופן כללי וכן סיכונים הכרוכים בהפעלת מלגזה בסביבת עבודה ספציפית הדורשת פתרונות ייחודיים. הפעלת מלגזה חושפת את המלגזן לסיכונים רבים אשר חלקם נובעים מאופי הציוד וחלקם נובעים מהפעלה לא נכונה של המלגזה:

סיכונים כימיים ביניהם :אלרגיות, מחלות עור עקב מגע עם דלק, מחלות עיניים, חנק על ידי CO בשל שריפה של דלק פחמימני הנפלט מצינור הפליטה ומעלה בצורה מהירה את ריכוז הגז באוויר בעיקר במבנים לא מאווררים.

סיכונים פיזיקליים ביניהם: בעיות שמיעה הנגרמות מרמות רעש גבוהות בהפעלת מלגזות מסוג דיזל או עקב עבודה במקומות סגורים, חשיפה לתנודות הפוגעות בעמוד השדרה ואף ביכולת הפריון של הגבר בשל היעדר קפיצים ושימוש במושבי נהג שאינם תקינים.

סיכונים ארגונומיים וביניהם: כאבים ביד ובזרוע הנגרמים כתוצאה מנהיגת מלגזה לא מועמסת, עובדה היוצרת התנגדות היגוי גבוהה. כאבי גב תחתון, התכווצות שרירים ברגליים הנגרמת בעקבות ישיבה למשך זמן ממושך בתנוחה קבועה, כאבי צוואר הנגרמים כתוצאה מהפניית הראש לאחור בעת נהיגה בהילוך אחורי וכתוצאה מתכנון ארגונומי לקוי של מושב הנהג.

תאונות הנגרמות בעת הפעלת מלגזה

תאונות רבות מתרחשות במפעלים וארגונים רבים, רבות מהן מסתיימות בפציעות ובנזק לרכוש. לתאונות סיבות רבות ביניהן הגורם האנושי הנובע מחוסר ידע והבנה מספיקים של המלגזן או בהדרכה לא נכונה, מלגזה פגומה או מתוכננת לא נכון וסביבת עבודה בעייתית. בין התאונות הנפוצות ניתן למנות:

תאונות הנגרמות מנפילה בשל החלקה או צעד בלתי זהיר של המפעיל בעת טיפוס למושב הנהג, נפילה של מלגזה, הנעה על גבי מפלס אחד אל מפלס נמוך יותר עקב נהיגה לא זהירה, החלקה או התמוטטות המתרחשת במפלס גבוה, פגיעה עקב מטענים שלא הועמסו כראוי תוך הרמה לא זהירה על ידי המלגזה. התהפכות עקב עומס יתר או הרמה בה מרכז הכובד של העומס לא נמצא בין קלשוני המלגזה. נהיגה פרועה של המלגזן , הפעלה לא מקצועית, הרמת משא העולה על יכולת המלגזה, פגיעה עקב התנגשות בקיר, מבנה או עמוד, תכנון ארגונומי לקוי של מושב המפעיל הגורם לשדה ראייה מוגבל ולהתנגשות במלגזה אחרת. מלגזה מוגדרת בחוק כרכב מנועי ולכן, תאונות בהן מעורבת מלגזה הן תאונות דרכים הנחשבות כתאונות עבודה ולנפגעים יש זכות לתביעת פיצויים גם במסגרת המוסד לביטוח לאומי הנושא בחלק מהפיצוי וההוצאות שלאחר הפגיעה בנוסף לחברת הביטוח.

הדרכות בטיחות למלגזנים

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה קובעות כי על מעסיק במקום העבודה לבצע הדרכת מלגזנים לפחות אחת לשנה וזאת על ידי בעל מקצוע מתאים. על המעסיק לוודא כי העובד הבין את הסיכונים והוא בקיא בנושא ההדרכה והסיכונים להם הוא חשוף. הדרכת עובדים בנוגע לבטיחות בעבודה על מלגזה כוללת חלק מעשי וחלק עיוני הכוללים בין היתר : תקנות תעבורה עיקריות לנהג, חידושים שונים בתקנות ובפקודות הבטיחות, בדיקות במלגזה לפני ההפעלה ואחרי ההפעלה, מרכז הכובד של המלגזה, נהיגה נכונה ובטוחה במלגזה, הצגת תאונות והפקת לקחים הנלמדים מהן למניעת הישנותן בעתיד.

הדרכת מלגזנים

על פי תקנות התעבורה המעודכנות, על מפעיל המלגזה לעבור הדרכה: "לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי ואגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה והמסחר וניתן היתר לכך למאת הרשות" לשם קבלת רישיון נהיגה על מלגזה יש צורך לעבור קורס מלגזה אשר כולל הדרכת מלגזנים. עוד קובעת התקנה כי מלגזנים עם ותק של עד 10 ידרשו לבצע הדרכת מלגזנים הכוללת חלקים מעשיים ותאוריה אחת לשנה. מקומות עבודה רבים מבצעים הדרכות לעובדים הנוגעות לנהיגה במלגזה כחלק ממערך אבטחת האיכות שלהם.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן