בטיחות בטיולים במוסדות חינוך

טיולים הם חלק בלתי נפרד מן המערך הלימודי-חינוכי של מוסדות החינוך. יש להם חשיבות רבה בהיבט הלימודי, החינוכי והחברתי, והם תורמים להתפתחותם האישית של התלמידים. עם זאת במהלך הטיולים נחשפים התלמידים לסיכונים בטיחותיים וגיהותיים שונים. כדי לשמור על בטיחות התלמידים חשוב שכל בעלי התפקידים הרלוונטיים במוסדות החינוך יידעו את תפקידיהם בנוגע לבטיחות בטיולים (בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך) וכן יקפידו למלא אחר כל כללי הבטיחות בטיולים.

בטיחות בטיולים במוסדות חינוך

בעלי התפקידים במוסדות החינוך האחראים על הבטיחות בטיולים

מנהל מוסד החינוך

תפקידיו העיקריים של מנהל מוסד החינוך בכל הנוגע לטיולים הבית ספריים הם:

 • למנות רכז טיולים ולוודא את השתתפותו בהכשרות עפ"י דרישות משרד החינוך.
 • לאשר את תוכנית הטיולים השנתית והרב-שנתית שגיבש רכז הטיולים.
 • למנות בכתב אחראי לכל טיול.
 • לאשר את תוכנית הטיול ואת תיק הטיול שגיבש אחראי הטיול, וכן לאשר כל שינוי מהתוכנית המקורית.
 • לתדרך את אחראי הטיול, יחד עם רכז הטיולים.
 • לוודא כי נהג האוטובוס, המאבטח והמלווה הרפואי הינם בעלי אישור מהמשטרה על היעדר רישום של עבירות מין.

רכז הטיולים

תפקידיו העיקריים של רכז הטיולים הינם:

 • לגבש את תוכנית הטיולים השנתית והרב-שנתית של מוסד החינוך.
 • לאשר את תוכנית הטיול ואת תיק הטיול שגיבש אחראי הטיול ולהגישם למנהל המוסד, שנדרש אף הוא לאשרם. כמו כן להציג למנהל המוסד כל שינוי מהתוכנית המקורית.
 • לתדרך את אחראי הטיול, יחד עם מנהל מוסד החינוך.
 • לוודא שמספר המאבטחים והמלווים הרפואיים הוא בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 • לאשר כל פעילות הכרוכה בכניסה למים.
 • לוודא כי כל האתרים הכלולים בתוכנית הטיול הינם בעלי רישיון עסק.

אחראי הטיול

אחראי הטיול הוא מורה מסגל ההוראה של ביה"ס שמונה ע"י מנהל המוסד להוביל את הטיול ולהיות אחראי על כל המתרחש במהלך הטיול. הוא הסמכות הבכירה ביותר בשטח במהלך הטיול ועליו להיות נוכח עם התלמידים במשך כל הטיול.

תפקידיו העיקריים של אחראי הטיול הם:

 • לגבש את תוכנית הטיול ואת תיק הטיול ולהגישם לרכז הטיולים, לצורך אישורם.
 • להשתתף בתדריך לקראת הטיול שיינתן לו ע"י מנהל המוסד ורכז הטיולים.
 • לוודא שאותרו תלמידים בעלי בעיות רפואיות ובעיות התנהגות קשות ושנקבעו כללים לגבי שיתופם בפעילות ולגבי ההתנהלות ביחס אליהם.
 • לוודא שמספר המאבטחים והמלווים הרפואיים הוא בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 • להכין תדריכים כתובים ותמציות מידע בכתב לתלמידים ולגורמים הרלוונטיים.
 • לתדרך את הסגל לקראת הפעילות ובמהלכה, וכן לוודא העברת תדריכים לתלמידים ע"י מורים או מדריכים לקראת הפעילות ובמהלכה.
 • לוודא מימושן של תוכנית הטיול ושל הנחיות הביטחון והבטיחות של הטיול.

כללי בטיחות בטיולים

 • לפני הטיול יש לבדוק את תנאי מזג האוויר הצפויים. בתנאי מזג אוויר קיצוני רצוי לבטל את הטיול.
 • יש ללבוש ביגוד נוח המתאים לעונה ולאזור הטיול, לנעול נעליים סגורות ולחבוש כובע. רצוי למרוח קרם הגנה על אברי הגוף החשופים.
 • יש להצטייד בכמות של כשלושה ליטרים של מים לאדם. אין לשתות ממקורות מים בשטח.
 • אין לטייל בשטח בשעות החשיכה. יש לתכנן נכון את לוח הזמנים כדי לצאת מהשטח לפני החשיכה.
 • בשמורות טבע יש ללכת בשבילים מסומנים בלבד ולא לסטות מהשביל.
 • אין לנוע על כבישים. אם יש צורך ללכת בצידי הכביש יש לעשות זאת בשולי הכביש השמאליים (נגד כיוון התנועה).
 • אין לאפשר לתלמידים להרים חפצים מהקרקע (קרשים, אבנים, זכוכיות וכיו"ב), שכן הם עלולים לפצוע. כמו כן אין לאפשר לתלמידים להכניס צמחים לפה, שכן הם עלולים להיות רעילים.
 • אין לדרדר סלעים ואבנים בדרך, שכן עלולים להימצא מתחתיהם בעלי חיים ארסיים, כגון נחשים ועקרבים.
 • הבערת אש תבוצע רק במקום שמיועד לכך ורק בנוכחות מבוגר. במידה ומדליקים מדורה יש להקפיד לפעול עפ"י כללי הבטיחות להדלקת מדורה.
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

בטיחות בהפסקות

בטיחות בהפסקות

יום-יום אנו שולחים את ילדינו למוסדות החינוך. הילדים לומדים ומרחיבים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן