בטיחות במחסנים

כמעט בכל מפעל או ארגון מצויים מחסנים, המשמשים לצרכים פנימיים או חיצוניים. במחסנים מתרחשות מדי יום אלפי פעילויות. מגוון הפעילויות וכמותן מגדילים את סיכוני הבטיחות במחסנים ואת החשש לפגיעות של עובדים או של ציוד.

ממחקרים שונים שעסקו בתאונות עבודה במחסנים עולים הנתונים הבאים:

 • מרבית הנפגעים בתאונות במחסנים אינם עובדים חדשים, אלא עובדים בעלי ניסיון.
 • רוב הנפגעים בתאונות במחסנים הם עובדים צעירים (ביותר מ- 70% מהתאונות נפגעו עובדים שגילם מתחת ל- 34).
 • ככל שהמחסן גדול יותר גדלים הסיכויים להתרחשות תאונת עבודה.
 • העיסוק המסוכן ביותר במחסן הוא טעינת מטענים על כלי רכב ופריקתם (28% מהתאונות).
 • הדרכת בטיחות לעובדים יעילה ביותר למניעת תאונות במחסנים (רק 28% מכלל הנפגעים בתאונות השתתפו בהדרכת בטיחות).

להלן נסקור את האמצעים השונים שיש לנקוט כדי למזער את סיכוני הבטיחות במחסנים.

בטיחות במחסנים

תכנון נכון של המחסן

חלק מתאונות העבודה המתרחשות במחסן נובעות מאופי הציוד והחומרים שמאחסנים בו. תכנון נכון של המקום מגביר את רמת הבטיחות במחסן.

אמצעי הגנה המסייעים להגברת הבטיחות במחסנים

ישנם כמה אמצעי הגנה שעשויים להפחית את סיכוני הבטיחות במחסנים:

 • מעקי הגנה: לאורך מסלולי הליכה מוגבהים או מסביב לציוד מסוכן המצוי בסמוך למסלולי הליכה או נסיעה יש להתקין מעקי הגנה.
 • אמצעים למניעת החלקה: במקומות שקיימת בהם סכנת החלקה יש להדביק על הרצפה אמצעים למניעת החלקה. המקומות המועדים להחלקה הם מדרגות, מעברים, משטחי הרמה ואזורים שמשתמשים בהם בסולמות.
 • טריזי עצירה למשאיות: כשמשאית חונה או פורקת ציוד, יש להצמיד לגלגלים טריזי עצירה כדי למנוע תזוזה של המשאית.
 • ציוד מגן אישי: במהלך העבודה במחסן יש להקפיד להשתמש בציוד מגן אישי: קסדות, משקפי מגן, כפפות, נעלי בטיחות וביגוד הולם. (למידע נוסף על שימוש בציוד מגן אישי לחץ כאן.)

אמצעי אזהרה המסייעים להגברת הבטיחות במחסנים

 • שילוט אזהרה: שילוט המיועד להסב את תשומת הלב של העובדים או השוהים במחסן למצבי סיכון. השילוט צריך להיות ברור וקל להבנה, ויש להתקין אותו במקומות בולטים במחסן.
 • כרזות: כדאי להתקין במחסן כרזות מקצועיות המעבירות מסרים ברורים בנושאי בטיחות במחסנים.

תחזוקה שוטפת במחסן

 • שמירה על ניקיון: רמת ניקיון גבוהה מסייעת להגברת הבטיחות במחסנים ולצמצום תאונות עבודה. יש להקפיד הן על ניקיון המחסן עצמו והן על ניקיון בגדי העובדים. כמו כן יש להקפיד שבמחסן יהיו אמצעים לסילוק אשפה במקומות המתאימים.
 • אחסון נכון: יש לאחסן את הציוד במחסן לפי כללים שהוגדרו מראש. בנוסף יש לקשור ולייצב את הציוד. המעברים ואזורי העבודה יהיו פנויים מציוד.
 • אזורים לסחורה פגומה: יש להקצות במחסן אזורים לסחורה פגומה. סחורה כזו היא לרוב אינה בטוחה, ולכן יש לקבוע נהלים מיוחדים לטיפול בה. פגמים שעובדי המחסן יכולים לתקן בעצמם יש לתקן מיידית.
 • אזורי עבודה: באזורים המשמשים לעבודה אדמיניסטרטיבית יש להתקין אמצעי הגנה מתאימים (כגון מעקים). הגישה לאזורים אלה תהיה נוחה וכן תהיה אפשרות נוחה למילוט מהם במקרה חירום.

אחסון בטיחותי של ציוד על גבי מדפים

מדפים הם אמצעי אחסון בטוח יחסית. עם זאת כדי לוודא בטיחות במחסנים יש להקפיד על קיומן של ההנחיות הבאות:

 • יש לייצב את המדפים (באמצעות עגינתם לרצפה או לקיר, חיבור פנימי אלכסוני בין המדפים וכיו"ב), כדי למנוע את קריסתם.
 • יש להניח את הציוד על המדפים כך שלא יבלוט מעבר למשטח המדף.
 • אין להעמיס על המדפים מעבר לעומס המרבי שהגדיר יצרן המדפים.
 • במעברים שנוסעות בהם מלגזות יש להגן על המדפים מפני פגיעה אפשרית. ההגנה תהיה באמצעות פסים מובילים, מסגרות מגן או עמודי מגן המחוברים לרצפה בסמוך למדפים.
 • יש לתחזק את המדפים בקביעות ולתקן כל פגיעה שאירעה בהם.

אחסון בטיחותי של חומרים מסוכנים

 • חומרים מסוכנים יש לאחסן ולשנע בהתאם לכל ההוראות והחוקים הרלוונטיים.
 • כמויות גדולות של חומרים דליקים יש לאחסן באגף נפרד (אגף אש).
 • באחסון של חומרים מסוכנים נוזליים יש לנקוט אמצעים למניעת פיזור שפך (שיפועים לניקוז, מאצרות וכיו"ב).

שימוש בטיחותי במלגזות

תאונות רבות במחסנים נובעות משימוש במלגזות. התאונות שמעורבות בהן מלגזות הן חמורות יותר מתאונות אחרות המתרחשות במחסנים. כיוון שכך, כדי להגביר את הבטיחות במחסנים, בכל הדרכת בטיחות לעובדים יש להדגיש את הנחיות הבטיחות הנוגעות לשימוש במלגזות. להלן ההנחיות העיקריות:

 • עובד לא יפעיל מלגזה מבלי שהשתתף בקורס רענון מלגזנים וקיבל אישור על כך.
 • אין להעמיס על המלגזה ציוד שמשקלו מעל למשקל המרבי המותר.
 • במלגזות שאין בהן מושב נוסף אין להסיע אנשים על המלגזה.
 • אין לעבור את מהירות הנסיעה המרבית המותרת במחסן.
 • במהלך הנסיעה אין להרים או להוריד את תורן המלגזה.
 • בעת חציית מעברים יש להפעיל צופר.
 • אין להחנות מלגזות במעברים, אלא רק במקומות ייעודיים לכך.

נהלים לשמירת הבטיחות במחסנים

יש לקבוע נהלים בנוגע לבטיחות במחסנים, ולוודא שהם יהיו זמינים לעובדים בכל עת. מדי תקופה יש לעדכן את הנהלים הללו כדי שיהיו רלוונטיים בכל עת. בין הנושאים שעבורם יש לקבוע נוהלי בטיחות: הפעלת אמצעי שינוע (עגורנים, מלגזות וכיו"ב), הטענה ופריקה של משאיות, הרמת משא ע"י עובדים.

בנוסף יש לקיים הדרכות בטיחות תקופתיות לעובדי המחסנים, כדי להטמיע את נושא הבטיחות. במהלך כל הדרכת בטיחות יש להציג לפני העובדים את נוהלי הבטיחות במחסנים.

יש להכין תוכנית לניהול בטיחות למניעת תאונות עבודה ופגיעות של עובדים. התוכנית תכלול את ההיבטים האלה:

 • ועדת בטיחות: ועדה שחברים בה נציגים של עובדי המחסן מהמחלקות השונות ובראשה יושב ראש. במהלך ישיבות הוועדה יעסקו המשתתפים בהיבטים שונים הקשורים לקידום הבטיחות בעבודה. בין היתר הם יעלו הצעות שונות בנושא הבטיחות בעבודה, יקבעו נוהלי בטיחות ויעדכו אותם, ינתחו אירועים וכו'.
 • מבדקי בטיחות: במבדקים אלה יש לבחון את כל המרכיבים של בטיחות במחסנים: קיומם של סידורי בטיחות, יישום נוהלי בטיחות, יישום תוכניות הדרכה, פעולות תחזוקה של ציוד וכיו"ב.
 • תוכנית להדרכת עובדים: הדרכות עובדים הן דרך יעילה להגברת הבטיחות בעבודה במחסן ולהפחתת תאונות עבודה במקום. ההדרכות יתקיימו על בסיס תוכנית מוגדרת מראש ויכללו את כל עובדי המחסנים. את תוכנית ההדרכות יערוך איש מקצוע בתחום הבטיחות – ממונה בטיחות או יועץ בטיחות בעבודה.
 • דיווח על תאונות: יש להגדיר נוהל דיווח על תאונות עבודה, ולפיו יש לדווח על כל תאונה שאירעה במחסן. בנוסף יש לנתח את הגורמים לתאונה ולהסיק מסקנות.
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

סקר סיכונים

סקר סיכונים

בכל מקום עבודה באשר הוא חשופים העובדים לסיכונים שונים. סיכונים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

3 מחשבות על “בטיחות במחסנים”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן