בטיחות בסיכון חשמל בעבודה

בטיחות בשימוש ובעבודה בחשמל

בעולם המודרני, חשמל משמש כמקור האנרגיה העיקרי בכל תחומי החיים: מפעלים, בתי חולים, מכשור ביתי, תאורת בית ורחוב ועוד. אך לצד היתרונות הרבים שמספק החשמל טמונות בו סכנות רבות. בשימוש לא נכון בו, חשמל עלול לסכן חיים ויש להיות ערוכים לסיכונים הרבים הטמונים בעבודה עמו ולנקוט אמצעי זהירות ומניעה. חשמל אינו נראה לעין ואת סכנת החשמול קשה לאמוד מראש אלא רק בזמן בו מתרחשת ההתחשמלות. גילוי מאוחר של בעיות חשמל, מסכן חיים ועלול להסתיים בתאונות המובילות לנכות, מוות או שריפה. כדי להפיק את מלוא התועלת מהחשמל, יש צורך לאמוד את הסכנות ולנקוט בכל הדרכים למניעתן.

בטיחות בחשמל

עבודה בחשמל-כל הסיכונים

תאונת חשמל נגרמת כאשר נוצר מצב בו האדם סוגר מעגל חשמלי דרך גופו והופך לחלק מהמעגל החשמלי. שלושה גורמים קובעים את מידת הסכנה לחיי האדם בזמן התרחשותה של תאונת חשמל:

 1. עוצמת הזרם העובר דרך גוף האדם בזמן התאונה.
 2. משך הזמן בו נתון האדם בזמן התאונה
 3. מסלול מעבר הזרם בגוף האדם

גורם נוסף בתאונות אופייניות בקרב חשמלאים האחראי על מספר רב מאוד של תאונות חמורות הוא עבודה בגובה ללא אבטחה על ידי חגורת בטיחות הגורמת לפגיעה מנפילה מגובה בעת תאונת התחשמלות. אדם עלול ליפול מסולם או עמוד בעת תגובת הגוף להתחשמלות כאשר אינו מקובע ברצועה מתאימה.

בטיחות בשימוש ובעבודה בחשמל מתחילה במודעות.

על מנת למנוע תאונות המתרחשות בעקבות עבודה בחשמל, חשוב להבין כיצד פועלת מערכת החשמל ומהם הסיכונים הטמונים בה וכן כיצד עלול להיסגר מעגל חשמלי דך גוף האדם בעת תאונת התחשמלות. בנוסף, חשוב ללמוד היטב את שיטות ההגנה השונות מפני התחשמלות וכל הדרכים בהם יש לנקוט כדי להבטיח בטיחות בחשמל. היכרות עם מערכת החשמל, תוביל לזיהוי פשוט של מקורות הסכנה ותוביל למניעה.

כיצד להתגונן מפני התחשמלות

בתקנות החשמל (הארקןת ואמצעי מניעה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) התשנ"א 1991 מוגדרות שיטות הגנה בפני חשמל אשר נועדו להמעיט ככל הניתן את הסכנות במקרים של התחשמלות: איפוס, הארקת הגנה, זינה צפה, הפרד מגן, מתח נמוך מאוד ( 24/50 וולט), מפסק מגן (מפסק לזרם דלף) בידוד מגן (בידוד כפול).

הסיבות הנפוצות ביותר לתאונות המתרחשות בעת עבודה בחשמל

 • ביצוע עבודות חשמל על ידי אנשים שאינם מורשים לכך (חשמלאים חובבים ללא רישיון)
 • שימוש בציוד פגום ולא תיקני
 • כאשר נדרשת הגנה בפני רטיבות, פגיעות מכניות, חומרים כימיים, סכנת אש, סכנות לפיצוץ ועוד.
 • כאשר מתבצעות עבודות חשמל שאינן בהתאם לתקנות החשמל
 • כאשר הציוד החשמלי בו נעשה שימוש במקום העבודה אינו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל).
 • כאשר התחזוקה אינה נאותה
 • כאשר מתבצע ניתוק צנרת מים המשמשת חלק ממערכת הארקה.

כל אחת מהסיבות הללו או כמה מהן ביחד עלולות לגרום לתאונת התחשמלות קשה.

עבודות בחשמל הן עניין למקצוענים

סעיף 6 בחוק החשמל 1954 אוסר על מי שאין בידו רישיון מתאים לבצע עבודות חשמל לעסוק בכך. על פי הגדרת החוק, עבודת חשמל היא "התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמלי לרבות השגחה על ביצוע עבודה ועריכת תכניות טכניות לביצועה. כלומר, עבודות בחשמל יש בצע רק כאשר יש הרשאה מתאימה. תקנות החשמל (רישיונות) התשמ"ה 1985 מסדירות את כללי הרישוי בנושא העיסוק בחשמל. התקנות מפרטות מספר סוגי רישיונות כשבכל רישיון מוגדר סוג העבודה אותה רשאי בעל הרישיון לבצע. סוגי הרישיונות הם:

 1. חשמלאי – עוזר
 2. חשמלאי – מעשי
 3. חשמלאי- מוסמך
 4. חשמלאי- רשאי
 5. חשמלאי – טכנאי
 6. חשמלאי – הנדסאי
 7. חשמלאי- מהנדס

רישיונות מיוחדים קיימים עבור בודקי מתקני חשמל: בודק סוג 1, בודק סוג 2 ובודק סוג 3.

רישיון מיוחד נדרש בנוסף לרישיון הרגיל בעת עבודה במתקן עם מתח גבוה. (מעל 1000וולט)

לסיכום סיכון חשמלי

התחשמלות היא אחד מגורמי המוות המובילים בתחום תאונות העבודה הן בעולם והן בישראל. פועלים, עובדי בניין, חשמלאים ואנשי מקצועי אחרים, עובדים בסביבות עבודה כשהם חשופים לקווי מתח גבוה, חוטי חשמל חשופים, מכשירי חשמל לקויים ועוד. מכת חשמל הנגרמת בסביבת מתח גבוה עלולה לגרום לדום לב מידי. חשיפה לחשמל בעור רטוב בסביבת מתח גבוה של 100 וולט מספיקה כדי לגרום למוות וכשהעור יבש, מתח של 500 וולט יגרום לפגיעה קשה ואפילו למוות. סיכון חייו של אדם אשר התחשמל עלול להתרחש החל מזרם חשמלי בן 50 מילי אמפר. על כל מעסיק של עובדים הפועלים בסביבת קווי חשמל מסוכנים, לנקוט באמצעי זהירות על מנת לוודא כי לא תהיה כל פגיעה מהתחשמלות בעבודה. גם במקרים בהם העובד התרשל בעצמו וגרם להתחשמלות, יטיל בית המשפט ברוב המקרים את האחריות הפלילית על מעסיקו בטענה שלא דאג עבורו לסביבת עבודה מוגנת התחשמלות. הדרכת בטיחות בחשמל במקומות עבודה תקיף את כל הסיכונים הנוגעים לחשמל במקום העבודה והיא תכלול היכרות עם החוק, כללי עבודה נכונים, בדיקת תקינות כלים וציוד חשמלי, התמודדות עם מצבי חירום ועוד.

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן