בטיחות בעבודות הריסה

הריסת מבנה היא פעולה הנדסית ההפוכה מפעולת הבנייה, ומטרתה פירוק או השמדה של מבנה קיים או חלק ממנו וסילוקו. הריסת המבנה עשויה לנבוע מסיבה הנדסית – כאשר המבנה ישן ולא בטיחותי ויש חשש לקריסתו, או מסיבה כלכלית – על מנת לבנות מבנה גדול יותר. עבודות ההריסה כרוכות בסיכונים שונים, וחשוב שכל עובד המבצע עבודות הריסה יכיר את הסיכונים הללו ואת כללי הבטיחות למניעתם.

עבודות הריסה בטיחות

הסיכונים בעבודות הריסה

סיכונים בטיחותיים

 • נפילה מגובה;
 • פגיעה מעצמים נופלים;
 • פגיעה כתוצאה מביצוע הריסה באמצעות פיצוץ;
 • הילכדות ומעיכה במקרה של התמוטטות לא מבוקרת של חלקי מבנה;
 • הילכדות כתוצאה מהתהפכות של עגורן, מנוף או שופלדוזר;
 • התחשמלות, כתוצאה ממגע עם חוט חשמל חי או עקב קצר חשמלי בכלי עבודה מכני.

סיכונים גיהותיים

 • חשיפה לרעש מזיק שמקורו בכלי עבודה מכניים וידניים (מקדחות, פטישים וכיו"ב);
 • חשיפה לאבק הנוצר בעת ההריסה, העלול לגרום לפגיעה במערכת הנשימה ובעיניים;
 • פגיעה במערכת שריר-שלד עקב מאמץ יתר או עקב תנוחות עבודה לא נוחות;
 • חשיפה לחומ"ס, כגון אסבסט או עופרת, המצויים לעיתים קרובות במבנים ישנים;
 • חשיפה למזג אוויר קשה (גשמים, רוחות עזות, טמפרטורות גבוהות או נמוכות מאוד וכו'), העלול לגרום למחלות.

סיכונים סביבתיים

 • ענני אבק ועשן
 • פגיעה בתשתיות עירוניות
 • פגיעה בצמחייה
 • זיהום מי תהום
 • פגיעת חלקי מבנה בעוברי אורח ובבניינים סמוכים
 • פגיעה ביסודות של מבנים קיימים

כללי בטיחות בעבודות הריסה

הכנות להריסה

 • פעולת ההריסה נחשבת לעבודת בנייה מההיבט החוקי, ועל כן היא מחייבת קבלת היתר בנייה ותכנון יסודי ע"י מהנדס בניין.
 • לפני תחילת עבודת ההריסה יש לבצע "סקר מקדים" – בדיקה הנדסית שמטרתה לקבוע את מצבם של חלקי המבנה המיועד להריסה ושל המבנים הסמוכים, כדי למנוע קריסה לא מתוכננת. הסקר צריך לכלול גם בחינה של התשתיות המיועדות להריסה או הקרובות לאזור ההריסה ועלולות להיפגע. תשתיות אלה כוללות בין היתר קווי חשמל, קווי מים, קווי אספקת גז, צנרת ביוב ושפכים. בהתאם לממצאי הסקר המקדים יש להכין תוכנית הריסה למבנה (למעט במבנים שגובהם עד 4 מ').
 • יש לגדר את אזור ההריסה ולהציב סביבו שילוט אזהרה. אם אין אפשרות להתקין גדר יש לנקוט אמצעים נאותים אחרים כדי למנוע גישת זרים לאזור.
 • יש להתקין דרכי גישה לאזור ההריסה, ברוחב של 60 ס"מ לפחות, ולסמנן באופן ברור.
 • יש לנתק את מערכות אספקת האנרגיה, כגון חשמל, גז וקיטור, ולסגור את הזרימה בקווים. בקווים חיוניים שלא ניתן לנתקם יש לבצע מעקפים.
 • יש לפנות חומרים ורכיבים העלולים לסכן חיי אדם בזמן הריסה (חלונות זכוכית, חומרים דליקים וכד').
 • יש להוסיף אמצעי הגנה ליד פתחי קיר גדולים. גם פתחי הרצפה חייבים להיות מאובטחים עם אמצעים המסוגלים לעמוד בעומסים שעשויים להיות מוטלים עליהם. פתחים המשמשים לסילוק פסולת לא יעלו על 25% משטח הרצפה הכולל.
 • כל חלקי המבנה העומד להריסה יובטחו מפני התמוטטות לא מבוקרת.
 • במידה וההריסה נעשית באמצעות פיצוץ, יש להכין אמצעי תגובה למקרי חירום, כולל ציוד עזרה ראשונה ומע"ר.
 • לפני תחילת העבודה על המעסיק לספק לעובדים הדרכת בטיחות באתר בניה. הדרכה זו תעסוק בסיכונים הכרוכים בעבודות ההריסה באתר הספציפי ובדרכים למניעתם.

ביצוע ההריסה

 • עבודות ההריסה יבוצעו בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים.
 • על מנהל העבודה לוודא שהעובדים עושים שימוש בציוד מגן אישי, בהתאם לסיכונים שהם חשופים אליהם (קסדה, נעלי בטיחות, משקפי מגן, מגיני שמיעה וכו'). בנוסף עליו לוודא כי הם לובשים ביגוד וכיסוי ראש נאותים להגנה מפני פגעי מזג האוויר.
 • עבודה בגובה רשאי לבצע רק עובד שעבר הדרכה בגובה והוא נושא אישור עבודה בגובה תקף. במהלך ביצוע העבודה בגובה על העובד להשתמש במערכת לבלימת נפילה או למניעת נפילה. לחילופין ניתן להשתמש ברשת מגן מתאימה.
 • במידה ועובד מבצע עבודה בשטח שיש בו סכנת התמוטטות, יש להכניסו לשם באמצעות סולם נייד מכני, במה מתרוממת או מנוף סל להרמת אדם.
 • יש להשתמש בשיטות הרמה והזזה בטיחותיות של מטענים כבדים, כולל עזרים מכניים מתאימים.
 • אין להסתובב מתחת למשאות מונפים.
 • פירוק אסבסט וסילוקו ייעשו רק ע"י בעל מקצוע שהוסמך לכך ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 • במקרה של הפסקת העבודה לפרק זמן העולה על 48 שעות, יש לנקוט אמצעים למניעת התמוטטות של החלק הנשאר של המבנה.
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן