בטיחות בקרינה בלתי מייננת

מהי קרינה בלתי מייננת?

בעשורים האחרונים, עם התפתחות הטכנולוגיה, המודרניזציה והקדמה, גדלה משמעותית החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת. קרינה בלתי מייננת היא סוג של קרינה אלקטרומגנטית המשלבת שדה מגנטי ושדה חשמלי ומתפשטת בתווך במהירות האור. קרינה זו נוצרת בצורה מלאכותית על ידי אדם. היא עשויה להיווצר בצורה מכוונת (שידור של אנטנות, טלפונים ואתרים סלולריים) או כתוצר לוואי של פעולה (זרמים חשמליים העוברים במכשירים חשמליים משרדיים ומכונות חשמליות במפעלי תעשייה). כמו כן הקרינה עשויה להיווצר בעקבות תקלה כמו דליפה.

הקרינה הבלתי מייננת משתרעת על פני ספקטרום תדרים רחב אך נמוך – 300-0 ג'יגה הרץ, והיא אינה גורמת ליינון של חומרים ואינה מורגשת על ידי האדם (זאת לעומת קרינה מייננת, המורכבת מאנרגיה גבוהה המסוגלת לגרום לשינוי בתכונותיו של חומר ולשנות את מבנה התאים החיים ואף לגרום לסרטן).

קרינה בלתי מיננת

השפעות בריאותיות של קרינה בלתי מייננת על בני אדם

כאמור, בניגוד לקרינה המייננת הרי שהקרינה הבלתי מייננת אינה גורמת ליינון אטומים ולשינויים במבנה החומר. עם זאת לקרינה זו השפעות בריאותיות שליליות מוכחות וידועות. הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן סיווג את הקרינה הבלתי מייננת ואת השדות המגנטיים בתדר רשת החשמל בקטגוריית 2B – "מסרטן אפשרי". הגדרת הסיווג היא "קיום ראיות מוגבלות בבני אדם ובלתי מספקות בבע"ח". ארגון הבריאות העולמי וגופים אחרים ממליצים על נקיטת "עקרון הזהירות" בכל הקשור לחשיפה לקרינה בלתי מייננת, שמשמעותו  נקיטת צעדים סבירים להפחתת החשיפה אל מתחת לגבולות החשיפה של התקנים והקווים המנחים.

 

חשיפה לקרינה בלתי מייננת במקומות עבודה

חשיפה לקרינה בלתי מייננת במקומות עבודה קיימת בתחומי התעשייה, מחקר ופיתוח, ביטחון, רפואה, בנייה ועוד. מקורות הקרינה הבלתי מייננת שאליהם עשויים העובדים להיחשף: 

    1. ציוד תקשורת (אתרים סלולריים, WI FI ועוד), תשתיות חשמל (ארונות וכבלי חשמל) ומכשור חשמלי.
    2. מכשירים, מכונות ותהליכים שונים. 

המוסד לבטיחות וגיהות, האמון על בטיחות בקרינה בלתי מייננת במקומות עבודה, מיסד את התחום על מנת להכין תשתיות לטיפול נכון בחשיפה לקרינה מסוג זה במקומות העבודה ולמניעתה. בין היתר קבע המוסד תקני חשיפה לקרינה וכן נהלים טכניים מפורטים המאפשרים הערכת סיכונים, עריכת סקרים וביצוע מדידות קרינה לצורך הבטחת בטיחות בקרינה בלתי מייננת

בטיחות בקרינה בלתי מייננת במקומות עבודה

כדי להגן על העובדים מפני הסכנות האפשריות הכרוכות בחשיפה לקרינה בלתי מייננת במקומות עבודה, יש לערוך סקר סיכונים. סקר זה כולל בין היתר איתור של מקורות הקרינה בסביבת העבודה וזיהוי הסוגים והמאפיינים שלהם. תחילה יש לקיים בדיקה ויזואלית ולאחר מכן סקירה שיטתית של מקורות קרינה אפשריים, איתור נתוניהם ואיתור הוראות היצרן, ההיתרים והאישורים הקשורים בהם.

בנוסף יש לקיים הערכה של רמות החשיפה אליהן נחשף העובד ממקורות הקרינה סביבו. בדיקה זו תבוצע על ידי גורמים מקצועיים המוסמכים לכך והמצוידים במכשור מתאים, בעיקר על ידי חישוב ומדידה של רמות החשיפה לקרינה המתפתחת בקרבת מקורות הקרינה.

לבסוף יש לגבש תוכנית לניהול סיכונים, המפרטת את הצעדים שיש לנקוט כדי להפחית את רמות החשיפה לקרינה למידה נמוכה ובטוחה.

תוכנית ניהול סיכונים להשגת בטיחות בקרינה בלתי מייננת

במסגרת גיבוש התוכנית לניהול סיכונים יש לקבוע נהלים וליידע את העובדים על אודותיהם וכן לקיים פעולות הדרכה ותרגול ולהגביר את הפיקוח והאכיפה. בנוסף יש לסמן ולהציב שלטים ולהגביל את הגישה למקורות הקרינה.

חשוב כי הן העובדים והן המעסיק ימלאו אחר הדרישות המפורטות בחוק וכן אחר התקנות והנהלים שקבע המשרד להגנת הסביבה בנוגע לחשיפה לקרינה בלתי מייננת במקומות עבודה. לצורך כך יש להסתייע בגורמים מקצועיים, אשר יזהו את הסיכונים ויקבעו הנחיות מפורטות לצורך הפחתת החשיפה בתהליכים תעשייתיים או בעת תפעול מכשירים היוצרים קרינה באופן מכוון בעוצמה בינונית או גבוהה.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן