בטיחות בקרינה מייננת

הסיכונים בחשיפה לקרינה מייננת

מהי קרינה מייננת? מהן תקנות הבטיחות בעבודה הנוגעות לקרינה מייננת? מהו תפקידו של ממונה בטיחות קרינה מייננת במקום עבודה? מהי חשיבותן של הדרכות עובדים עם קרינה מייננת?

 

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקרינה מייננת) התשנ"ג 1992 (תקנות קרינה) מבצע מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פיקוח במקומות העבודה בהם נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים או המפעילים מכשירי קרינה מייננת. על המעסיק לנקוט את כל אמצעי הבטיחות במקום עבודה בו מצויים חומרים רדיואקטיביים בין אם נעשה בהם שימוש או שהם רק מוחזקים במקום וכן במקומות עבודה המפעילים מכשירי קרינה או מקורות קרינה אשר העובדים עלולים להיחשף בהם לקרינה מייננת מעל עשירית מהמנה הגבולית.

חשיפה לקרינה מייננת

מהי קרינה מייננת?

קרינה מייננת היא קרינת חלקיקים או גלים אלקטרומגנטיים בעלי אנרגיה גבוהה המסוגלים ליינן חומר, כלומר לשחרר אלקטרונים מתוך אטומים או מולקולות. קרינה מייננת יכולה להיות קרן של חלקיקים בעלי מסה ומטען חשמלי כגון אלקטרונים או פרוטונים. חלקיקים בעלי מסה ללא מטען חשמלי כגון ניטרונים או חלקיקים שאינם בעלי מסה או מטען חשמלי. דוגמאות לקרינה מייננת : קרינת אלפא, קרינת בטא וקרינת ניטרונים. חשיפה לקרינה מייננת עלולה להיות מסוכנת לבריאות שכן יינונים רבים מידי המתרחשים במערכת ביולוגית עלולים להיות הרסניים למערכת וזאת מכיוון שהיינון גורם לנזק חמור לחומר הגנטי (DNA) של תאים יחידים. בנוסף לנזק המידי, רקמות הנחשפות לקרינה מייננת סובלות מנזק מאוחר המתבטא בעיקר בהתפתחות של גידולים סרטניים. חשיפה לכמות גדולה של קרינה מייננת עלולה לגרום למוטציות בצאצאים הנולדים לאחר החשיפה. לקרינה מייננת שימושים חיוביים רבים אך חשיפה למנת יתר של קרינה עלולה להזיק לבריאות. קרינה מייננת נמצאת בשימוש ביישומים תעשייתיים רבים ביניהם: רדיוגרפיה, חיישני מדידה, גלאי עשן, עוקבים רדיואקטיביים לתעשייה סטריליזציה ועוד.

חובות המעסיק במקום עבודה בו נחשפים העובדים לקרינה מייננת

מינוי ממונה על בטיחות קרינה (מוסמך על ידי מכון מוסמך להדרכה)

הכנת תכנית בטיחות קרינה שאושרה על ידי מעבדה מוסמכת לקרינה כשהתכנית כוללת סוגי עובדים לגביהם יש להנהיג בקרה אישית.

פרסום נוהלי עבודה ובטיחות בכל מקום עבודה עם קרינה מייננת

הדרכת עובדים בנושא בטיחות קרינה בתחילת עבודתם וביצוע ריענון ידע בבטיחות מידי שנה

ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות באמצעות מעבדות מוסמכות לקרינה שמעסיקות בודקי קרינה מוסמכים

ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת לקרינה בתחילת העבודה עם קרינה מייננת ומידי שנה.

ביצוע ניטור אישי לאחר היחשפות העובדים לקרינה מייננת

ביצוע ניטור סביבתי במקומות עבודה עם קרינה

ביצוע מעקב רפואי – לעובדים עוסקים בקרינה

ממונה בטיחות קרינה מייננת

על פי תקנות הבטיחות בעבודה, על המעסיק בכל מקום עבודה בו נעשה שימוש במקור קרינה מייננת להעסיק ממונה בטיחות קבוע שתפקידו הוא בראש וראשונה להגן על בריאותם של העובדים במקום. לקרינה מייננת שימוש רבים בתחומי הרפואה, התעשייה, הבניין והמחקר אך היא עלולה להיות מסוכנת במידה ולא נשמרים כללי הבטיחות. על מנת למנוע ולהקטין את הסיכונים שבקרינה מייננת, חשוב למנות ממונה בטיחות אשר יהיה מוסמך קורס בטיחות בעבודה עם קורונה והוא בעל היתר מיוחד מטעם המשרד לאיכות הסביבה לעבוד בתחום הקרינה המייננת. חוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי בכל ארגון בו קיימת סכנת קרינה מייננת, כאשר העובדים חשופים בו לחומרים רדיואקטיביים הבאים לידי שימוש או רק נמצאים במקום או בכל מקום בו קיימים מקורות קרינה חייב להימצא ממונה בטיחות קרינה.

תפקידיו של ממונה בטיחות קרינה

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בקרינה מייננת), על המעסיק במקום עבודה בו מעבדים חומרים רדיואקטיבים, משתמשים בהם או מחזיקים בהם וכן מפעילים מכשירי קרינה או מקורות קרינה כאשר העובדים עלולים להיחשף אליהם, לדאוג להדרכות בטיחות קרינה לעובדים בתחילת עבודתם וכן לבצע ריענון ידע בבטיחות מידי שנה. בטיחות וגיהות הן הבסיס למניעתן של תאונות עבודה, מחלות מקצוע ונזקים כלכליים לארגון. החוק מחייב את המעסיקים במקומות עבודה עם קרינה מייננת לבצע הדרכות עובדים שכן עליהם מוטלת האחריות לבטיחותם ובריאותם של העובדים וליצירת סביבת עבודה בטוחה ובריאה. על המעסיקים להגן על עובדיהם מפני סכנות המצויות בסביבת העבודה ולכן, הדרכות עובדים הן הדרך האפקטיבית ביותר ליצור מודעות בקרב העובדים ולהטמיע כללי עבודה נכונים למניעת סכנות. על הדרכות עובדים להינתן על ידי מדריכים מוסמכים ומנוסים בתחום אשר להם כל ההכשרות המתאימות ממוסד מאושר.

הדרכת בטיחות – קרינה מייננת

במסגרת גיבוש התוכנית לניהול סיכונים יש לקבוע נהלים וליידע את העובדים על אודותיהם וכן לקיים פעולות הדרכה ותרגול ולהגביר את הפיקוח והאכיפה. בנוסף יש לסמן ולהציב שלטים ולהגביל את הגישה למקורות הקרינה.

חשוב כי הן העובדים והן המעסיק ימלאו אחר הדרישות המפורטות בחוק וכן אחר התקנות והנהלים שקבע המשרד להגנת הסביבה בנוגע לחשיפה לקרינה בלתי מייננת במקומות עבודה. לצורך כך יש להסתייע בגורמים מקצועיים, אשר יזהו את הסיכונים ויקבעו הנחיות מפורטות לצורך הפחתת החשיפה בתהליכים תעשייתיים או בעת תפעול מכשירים היוצרים קרינה באופן מכוון בעוצמה בינונית או גבוהה.

הדרכת עובדים בנושאי קרינה מייננת

קרינה מייננת מצויה במקומות עבודה רבים לרבות מוסדות רפואיים, מפעלי תעשייה, מכוני מחקר ושדות תעופה. הדרכות עובדים לעבודה בטוחה עם מקורות וחומרים רדיואקטיביים וקרינה מייננת נדרשת עבור כל עובד המתחיל עבודה במקום בו קיימת קרינה מייננת וכן נדרשת הדרכת עובדים לשם ריענון אשר על פי תקנות הבטיחות בעבודה, עליה להתבצע לפחות אחת לשנה. ההדרכות כוללות חלק תאורתי ובו הכרת מושגי יסוד בקרינה מייננת, סיכונים של קרינה מייננת, לימוד כללי בטיחות לעבודה עם קרינה מייננת, כיצד להתנהל בשגרה וכיצד להתנהל בעת חירום וכן חלק מעשי ובו תרגול מצב חירום, לבישת בגדי מגן אישיים ושימוש באמצעי מיגון. כל הדרכת עובדים מותאמת למקום העבודה ולגורם הסיכון המצוי בה. בין היתר מועברות הדרכות עובדים בנושאים:

  • עבודה בטוחה עם מקורות וחומרים רדיואקטיביים ברפואה
  • בטיחות קרינה בעבודה עם מכונות רנטגן תעשייתיות ומקורות רדיואקטיביים חתומים לשיקוף חפצים.
  • בטיחות קרינה בעבודה עם לייזרים
  • בטיחות קרינה בעבודה עם גלאי אש רדיואקטיביים
  • בטיחות קרינה בהפעלת מכונות רנטגן לאבחון וטיפול רפואי

עובדים על בטוח עם חברת ליאור בטיחות

חברת ליאור בטיחות מובילה את תחום שירותי הבטיחות בעבודה למפעלים, ארגונים ומוסדות רבים ברחבי הארץ. לחברה ניסיון רב בהעברת הדרכות בטיחות לעובדים במגוון תחומים. בין היתר, מספקת החברה שירותי ממונה בטיחות קרינה הניתנים על ידי ממוני בטיחות  מוסמכים וכן הדרכות בטיחות בנושא קרינה מייננת התואמת לדרישות החוק. החברה מעניקה שירותים אלו במקומות עבודה רבים בהם נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים וקרינה מייננת לרבות חברות הנדסה, חברות בניין, מפעלי תעשייה, חברות העוסקות במחקר ופיתוח, בתי חולים, מרפאות ומכונים רפואיים ועוד. כל השירותים של חברת ליאור בטיחות ניתנים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובמקצועיות בלתי מתפשרת.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן