בעלי תפקידים בבטיחות

בכל מקום עבודה חשופים העובדים לסיכוני בטיחות שונים במהלך עבודתם. עפ"י החוק, על המעסיק לספק לעובדיו סביבת עבודה בטוחה ולפעול למזעור הסיכונים במקום העבודה. לשם כך עליו להסתייע בבעלי תפקידים שונים, האמונים על הבטיחות במקום העבודה.

להלן נמנה את בעלי התפקידים האחראים על הבטיחות במקום העבודה ונפרט את תפקידיהם.

עובדים ובעלי תפקידים בבטיחות

בעלי תפקידים בבטיחות בעבודה

ממונה בטיחות

ממונה הבטיחות אמון על תחום הבטיחות והגיהות במקום העבודה. תפקידו לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים ותקנות בנושא בטיחות וגיהות תעסוקתית. בנוסף עליו לסייע למעסיק בכל עניין הנוגע לבטיחות וגיהות תעסוקתית ולקדם את התודעה בנושאים אלה. בין היתר עליו לאתר מפגעי בטיחות במקום העבודה, לוודא הכנתה של תוכנית בטיחות, להכין תמצית מידע בכתב בנוגע לסיכונים במקום העבודה וכן להכין רשימה של הנחיות בטיחות לעובדים.

ממונה הבטיחות רשאי להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות ולנקוט את כל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו.

תפקידו של יועץ הבטיחות הוא לסייע למעסיק לשמור על בטיחות העובדים ובריאותם ולייעץ לו כיצד לעמוד בכל תקנות הבטיחות. ישנם גם יועצים המתמחים בנושאים מסוימים, כגון יועץ בטיחות לבריכות שחייה ויועץ בטיחות מוסדות חינוך. בניגוד לממונה בטיחות, יועץ בטיחות אינו תפקיד שמעוגן בחוק ואין חובה למנות בעל מקצוע כזה.

ועדת בטיחות

במקומות עבודה שבהם 25 עובדים או יותר, על המעסיק להקים ועדת בטיחות. ועדת הבטיחות תכלול הן נציגים של העובדים והן נציגים של המעסיק. בנוסף תכלול הוועדה ממונה בטיחות. תפקידי הוועדה הם בין היתר לחקור את הגורמים לתאונות שאירעו במקום העבודה ולהמליץ על שיפורים בתחום הבטיחות.

המעביד חייב לקיים את הנחיות הוועדה. במקרה שהמעביד אינו מיישם את הנחיות הוועדה, מפקח העבודה האזורי רשאי להורות לו לעשות כן.

נאמני בטיחות

נאמני בטיחות, כשמם כן הם, נאמנים לכל היבטי הבטיחות במקום העבודה. תפקידיהם של נאמני הבטיחות הם בין היתר לעקוב אחר תנאי הבטיחות והגיהות במקום העבודה ולפעול לשיפורם וכן להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל נושאי הבטיחות במקום העבודה. כדי למלא את תפקידיהם רשאים נאמני הבטיחות לעיין בכל מסמך הנוגע לבטיחות ולגיהות במקום העבודה.

כדי לשמש נאמן בטיחות במקום העבודה יש לעבור קורס נאמני בטיחות. בקורס זה לומדים העובדים נושאים שונים, כגון סיכוני חשמל, כיבוי אש, סקר סיכונים בעבודה ועוד.

צוות חירום

חוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי על מחזיק מקום העבודה לקבוע נהלים למצבי חירום. כחלק מההיערכות למצבי חירום יש צורך בקיומו של צוות חירום, שייתן מענה ראשוני במקרי חירום, עד להגעת כוחות ההצלה והכיבוי. צוות זה כולל עובדים ו/או מנהלים שנקבעו ע"י ההנהלה. כדי שצוות החירום יהיה ערוך כראוי למצבי חירום יש לקיים אחת לשנה הדרכת צוות חירום.

בעלי תפקידים בבטיחות באתר בניה

אתר בניה הוא מקום עבודה בעל סיכונים רבים. למרבה הצער, עובדים רבים נפגעים בתאונות עבודה באתרי בניה, חלקם אף מאבדים את חייהם. מכיוון שכך באתרי בניה ישנם בעלי תפקידים נוספים הנושאים באחריות לבטיחות העובדים:

מנהל עבודה

מנהל העבודה הוא האחראי העיקרי על בטיחות ובריאות העובדים באתר הבניה. תפקידיו של מנהל העבודה הם בין היתר:

  • לוודא כי מבצע הבניה עומד בדרישות החוק.
  • לוודא כי העבודה באתר מתבצעת בהתאם לתכנית ארגון אתר.
  • להדריך ולהנחות את העובדים בנושאי בטיחות.
  • לדאוג לבטיחותם של המבקרים באתר.
  • לוודא ביצוע מקצועי של עבודות שונות, כגון הקמת פיגומים, פירוק טפסות ועוד.

מפקח בניה

על מפקח הבניה לדאוג לשלומם של העובדים ולפעול למזעור הסיכונים באתר הבניה. עליו להכיר את חוקי הבטיחות הרלוונטיים ולוודא את יישומם. בין היתר עליו לוודא שימוש בצמ"א, שימוש בחומרי בניה בטוחים וקיום הדרכת בטיחות לעובדים. בנוסף עליו לוודא שבמהלך העבודות באתר הבניה לא תיגרם פגיעה לעוברי אורח סביב האתר.

תפקידו של עוזר הבטיחות הוא לסייע למנהל העבודה בשמירה על כללי הבטיחות באתר הבניה. בין היתר עליו לוודא קיומן של הדרכות בטיחות באתר. בנוסף, במקרה שעובד באתר מפר הוראת בטיחות עליו לדווח על כך למנהל העבודה. כמו כן עליו להודיע לעובד עצמו כי הוא מפר הוראת בטיחות.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן