גידור אתר בניה ושילוטו

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה, יש לגדר אתר בניה ולתלות במקום שלטי אזהרה נראים לעין, המתריעים על הסכנות הקיימות באתר. האחריות על גידור ושילוט של אתר בניה מוטלת על מתכנני האתר, הקבלנים, מנהל העבודה וממונה הבטיחות במקום.

גידור אתר בניה ושילוטו נועדו למנוע כניסה של הציבור לאתר. השילוט נועד גם ליידע את העובדים בנוגע לסיכונים הקיימים במקום, כגון סכנת פגיעה ממנופים או ממיכון כבד המופעל בשטח, סכנת נפילה מגובה או נפילה אל בורות וחפירות פתוחים באתר (חלל מוקף), סכנת התחשמלותחשיפה לציוד כמו פסולת בניין ואריזות של חומרים מסוכנים, חשיפה לרעש מזיק ועוד.

גידור אתר בניה

תכנון הגידור של אתר בניה

כשבוחרים גידור לאתר בניה יש לקחת בחשבון את ההיבטים הבאים:

 • קרבת אתר הבניה לאזורים ציבוריים, כגון אזורי מגורים ואזורי קניות;
 • קרבת האתר לאזורים שמצויים בהם ילדים, כגון בתי ספר וגנים;
 • סוג הסכנות בסביבת העבודה;
 • משך זמן העבודה;
 • מיקום הגדר ההיקפית והדרישות הביטחוניות במקום;
 • הימצאותו של גידור קיים;
 • קביעת סוג הגדר;
 • שערי כניסה ויציאה;
 • שערים לכניסת הולכי רגל ושערים לכניסת כלי רכב.

כללים בנוגע לגידור ושילוט של אתר בניה

 • גדר המקיפה אתר בניה חייבת להקיף את כל סביבת אתר העבודה.
 • יש להשאיר מרווח של 1.5 מטר לפחות בין הגידור לכביש, כדי לאפשר מעבר בטוח של הולכי רגל.
 • יש להקפיד כי הגדר לא תפגע בשדה הראייה של העוברים והשבים באזור. במיוחד חשוב להקפיד שהגדר לא תסתיר תמרורים ושילוט של מעברי חצייה להולכי רגל או כניסות ויציאות של כלי רכב מאתר העבודה.
 • הקמת אתר בניה עלולה לפגוע בסביבה הקרובה. לכן כשמקימים גידור זמני יש להתחשב במקומות כמו אתרי תיירות הסמוכים לאתר, עצים ונופים ומעברי מים. יש להקפיד כי הגידור הזמני לא יחסום מעברי מים ונחלים או יפריע לזרימת מים בעת ירידת גשם שוטף.
 • באתר בניה הצמוד למעבר עוברי אורח יש להקפיד כי הגדר תמנע אפשרות של נפילת חפצים אל מחוץ לאתר. על הגדר לכלול גגון המותאם לעומסים העשויים להיווצר.
 • יש להתקין במקום סימני אזהרה ושילוט בהתאם לסוג העבודות המתבצעות באתר הבניה.
 • יש להתקין במקום שילוט המכווין את הולכי הרגל אל מסלולי הליכה ומעברים בטוחים.
 • עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה, התשמ"ח-1988, יש להתקין במקום שלט שבו יצוינו הפרטים האלה:
  1. שם מבצע הבניה וכתובתו
  2. שם מנהל העבודה
  3. מהות העבודה המתבצעת במקום.
 • על השלטים להיות קריאים וברורים ויש להציב אותם במקומות בולטים בחזית אתר הבניה. שלט שניזוק יש להחליפו באחר.
 • בכל יום, עם תום העבודות באתר הבניה, יש לערוך סריקה של המקום ולוודא כי מתקיימים התנאים הבאים:
  1. הגידור שלם ומאובטח מפני פגיעות.
  2. שלטי האזהרה תלויים כולם במקומם.
  3. חורים ופתחים בגדר, במידה ויש, מכוסים, ובורות וחפירות פתוחים מגודרים.

סוגי גידור זמניים באתר בניה

1. גדר פתוחה או רשת 

גדר מסוג זה מותקנת במקומות שבהם הדרישות פחות מחמירות והערכת הסיכונים או הרשויות מאפשרות סוג גדר זה באתר.

בגדר מסוג זה יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

 • על הגדר לעמוד בעומסים העלולים לאתגר אותה.
 • על השערים להיפתח כלפי פנים.
 • גדר פתוחה חייבת לעמוד על רגליים השומרות על יציבותה ומונחות בחופשיות על הקרקע.

2. גדר קשיחה אטומה

גדר זו בנויה מלוחות ופנלים קשיחים המחוברים ביניהם ויוצרים רצף סביב האתר. הגדר יכולה להיות נתמכת, עצמאית או רתומה ליסודות מתאימים העומדים בעומסים הנדרשים.

בגדר מסוג זה יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

 • גובה הגדר צריך להיות 2 מטרים לפחות.
 • הגדר צריכה להיות עמידה בהתאם להערכת סיכונים במקום ובהתאם לדרישת הרשויות. כמו כן עליה להיות עמידה כנגד עומסים.
 • תמיכות הגדר לא יבלטו אל מסלול הנסיעה או ההליכה.
 •  על השערים להיפתח כלפי פנים.

3. מחסומים

הצבת מחסומים נדרשת לאורך תעלות, חפירות, עבודות סלילה, שפת מדרכה, הנחת צינורות ועוד. הקמת גדר מחסומים היא בהתאם לדרישות התחיקה והרשויות. כאשר המחסומים משמשים להפרדה בין הולכי רגל לתנועת כלי רכב, עליהם להיות מלאים במים או עשויים מבטון.

ממונה בטיחות באתר בניה

עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996, כל מבצע בניה המעסיק 100 עובדים או יותר באתר הבניה, עליו למנות ממונה בטיחות. בין תפקידיו של ממונה הבטיחות באתר בניה:

 • לאתר מפגעי בטיחות במקום וליידע את המעביד על אודותיהם.
 • להכין תכנית ארגון אתר ולוודא ביצוען של ההוראות בתכנית (תכנית ארגון אתר לדוגמא ראה כאן).
 • לערוך סקר סיכונים באתר הבניה, אשר ממנו ייגזרו נוהלי הבטיחות.
 •  לוודא כי תנאי הבטיחות במקום, במתקנים, בציוד וכו' עונים על דרישות החוק, ואם לא, לדרוש מההנהלה להתאימם לדרישות החוק.
 • לוודא כי ההנהלה נוקטת את כל האמצעים הנדרשים כדי להפחית סיכונים במקום. 

מנהל עבודה באתר בניה

עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), על המעסיק למנות בכל אתר בניה מנהל עבודה, שינהל בצורה צמודה ומתמדת את עבודות הבניה באתר. זאת על מנת להגביר את הפיקוח על יישומן של תקנות הבטיחות באתר ובכך למנוע תאונות. מנהל העבודה יהיה אדם בעל ידע, מיומנות וכלים הנדרשים לשם כך.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

2 מחשבות על “גידור אתר בניה ושילוטו”

 1. הרבה פעמים כשעוברים ליד אתר בניה רואים פרצות בגדר או גדר שנתלשה מהמקום, מה שמסכן מאד את העוברים ושבים במקום.

  1. ליאור מקדש

   אכן, פעמים רבות יש תקלות ופגמים בפיגום, מומלץ לפנות במקרים כאלה למנהל העבודה במקום וליידע אותו על הבעיה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן