גיליון בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים

גיליון בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים

עובדים רבים נחשפים במהלך עבודתם לחומרים מסוכנים. חשוב מאוד כי עובדים אלו יהיו מודעים לסיכונים הטמונים בחומרים המסוכנים ולדרכים שיש לנקוט כדי למזער את הסיכונים הללו. כיוון שכך תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998 מחייבות כל יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן לצרף לחומר המשווק גיליון בטיחות (Safety Data Sheet). גיליון זה כולל 16 סעיפים, המכילים מידע על אודות ההרכב של החומר, הסיכונים הטמונים בו, הצעדים שיש לנקוט כדי למזער את הסיכונים הללו והפעולות שיש לנקוט במקרה חירום. בין הסיכונים הבולטים המפורטים בגיליון הבטיחות נמנים גורמי סיכון בריאותיים (לדוגמה, מגע עור עם חומצה חזקה העלול לגרום לכווייה), גורמי סיכון אש (לדוגמה, פרופאן נדלק בקלות ועשוי לגרום לפיצוץ), גורמי סיכון הקשורים לריאקטיביות (לדוגמה, בעת ערבוב של אמוניה עם אקונומיקה ביתית עשויים להשתחרר כלוראמינים רעילים מעל ריכוז מסוים העלולים לגרות את העיניים ואת מערכת הנשימה) וגורמי סיכון סביבתיים (לדוגמה, החומר עשוי להיות רעיל ומזיק לדגה).

גיליון הבטיחות יוכן על סמך המידע המעודכן ביותר ועליו להיות כתוב בעברית או באנגלית. יש לעדכן בגיליון כל מידע מהותי חדש בנוגע לחומר המסוכן אשר יש לו השלכות על בטיחותו של העובד, על בריאותו או על איכות הסביבה. בסוף כל גיליון בטיחות תירשם הצהרה ולפיה המידע המוצג בגיליון נכתב בהסתמך על מיטב הידע והניסיון העכשווי.

כל מעסיק שבשטח המפעל או בית העסק שלו מצויים חומרים מסוכנים נדרש להחזיק בגיליון הבטיחות של כל חומר מסוכן וכן לקיים הדרכות חומרים מסוכנים לעובדים בנוגע לתוכן הגיליון של כל חומר מסוכן. בנוסף, העתק של הגיליון יוחזק במקום נגיש ובהישג יד של העובדים או יימסר לידיהם על פי בקשתם.

אירוע חומרים מסוכנים

תוכן גיליון הבטיחות

כאמור, גיליון הבטיחות של חומר מסוכן כולל 16 סעיפים. להלן פירוט התוכן של כל אחד מהסעיפים הללו:

 1.  זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן, הסוכן או המשווק: שם החומר כפי שהוא מופיע על תווית האריזה שלו, פרטי היצרן בארץ (במקרה שארץ הייצור אינה ישראל יופיעו פרטי היבואן, הסוכן והמשווק בארץ וכן פרטי היצרן בחו"ל).
 2. זיהוי המרכיבים של החומר.
 3.  הסיכונים העיקריים לבריאות העובדים, הציבור או הסביבה במקרה של חשיפה אקוטית או כרונית לחומר.
 4. הוראות עזרה ראשונה – הפעולות שיש לנקוט במקרה של חשיפה לחומר.
 5. נוהל כיבוי אש במקרה של התלקחות החומר או דלקה הפורצת בסמוך לו.
 6. אמצעי זהירות – הצעדים שיש לנקוט במקרה של שפך, דליפה, נזילה או שחרור לא מתוכנן של החומר.
 7. הנחיות לטיפול בטוח ולאחסון בטוח של החומר, בהתאם לסיכונים השונים שלו.
 8. האמצעים לצמצום חשיפה לחומר ומיגון אישי.
 9. התכונות הפיזיקליות והכימיות של החומר.
 10. יציבות החומר והריאקטיביות שלו – סעיף זה סוקר את היציבות והריאקטיביות של החומר המסוכן ומפרט תנאים ומצבים שבהם החומר לא יציב או עשוי להגיב בצורה מסוכנת.
 11. רעילות – דרכי החשיפה לחומר (שאיפה, בליעה, מגע בעור או בעיניים), הסימפטומים של חשיפה לחומר והשפעות החשיפה.
 12. מידע סביבתי – הערכת ההשפעה של החומר במקרה שישוחרר לסביבה. 
 13. דרכי הסילוק הבטוחות של החומר.
 14. נתונים הנדרשים לצורך שינוע החומר, כגון מס' או"ם, השם לשינוע, קבוצת אריזה.
 15. חקיקה ותקינה הנוגעות לחומר.
 16.  מידע רלוונטי נוסף.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן