מי הם הגורמים האחראיים על סביבת עבודה בטוחה ?

סביבת עבודה בטוחה, זה באחריותך

כל מקום עבודה בכל תחום שהוא – תעשייה, חקלאות, בנייה, הייטק, שיפוצים, עבודה משרדית וכו' – טומן בחובו סיכונים שונים עבור העובדים בו. מעסיקים רבים אינם מודעים לסיכונים אלו וכן לחובתם לפעול לצמצום תאונות עבודה ופגיעות שונות במקום העבודה. על פי החוק, המעסיק חייב לספק לעובדיו סביבת עבודה בטוחה ומוגנת ותנאים אופטימליים הכוללים שיטות עבודה נכונות ואמצעי מיגון וזהירות שונים. כמו כן המעסיק מחויב להדריך את עובדיו בנוגע לסיכונים הקיימים במקום העבודה. ככל שהסיכונים במקום העבודה חמורים יותר כן גוברת מידת אחריותו של המעסיק והוא אף חשוף לתביעה במקרה שעובד נפגע במקום העבודה. מינוי נאמני בטיחות וממונה בטיחות בעבודה וקיום הדרכות בטיחות הם הדרכים הטובות ביותר ליצור סביבת עבודה בטוחה ובריאה ולהטמיע דרכי עבודה נכונות.

הדרכות בטיחות בעבודה


ממונה בטיחות

כל מקום עבודה המעסיק חמישים עובדים ומעלה נדרש למנות ממונה בטיחות. גם מעביד המעסיק מאה עובדים ומעלה בו זמנית באתר בנייה או כל מעביד אשר בתחום מקום העבודה שלו קיימים סיכונים חייב למנות ממונה בטיחות. תפקידו של ממונה הבטיחות הוא לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, תקנות ותקנים הקשורים לבטיחות. בנוסף עליו לסייע למעביד ולצוות הניהולי שלו בניהול הבטיחות, הגיהות, תכנון הנדסת האנוש והבריאות התעסוקתית של העובדים. על ממונה הבטיחות לקדם תודעה בקרב העובדים בנוגע לבטיחותם ובריאותם בסביבת העבודה.

בין תפקידיו של ממונה הבטיחות:

– לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים.

– לוודא קיומם של תקני בטיחות וגיהות נאותים.

– לנסח ולפרסם הוראות בטיחות וגיהות, לעדכנן ולוודא את ביצוען.

– להטמיע את ההוראות והתקנות של ארגון הפיקוח על העבודה.

– לוודא הכנתה של תוכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות.

– לוודא ביצוען של הוראות תוכנית הבטיחות והכללת דרישות הבטיחות והגיהות בהוראות עדכניות.

– לאתר מפגעי בטיחות וגיהות בסביבת העבודה וליידע את המעביד על אודותיהם.

– לוודא סימון של חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים וקיומם של שלטי הדרכה בנוגע לשימוש בציוד מגן.

– לוודא כי מתבצע מעקב בנוגע למצב התקני הבטיחות והגיהות, ציוד מגן, כלי עבודה וציוד החייב בבדיקות תקופתיות.

–  לוודא קיומה של שגרת בדיקות רפואיות במקומות נדרשים.

– לוודא קיומה של תוכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

– לחקור את הסיבות והנסיבות של תאונות עבודה ומחלות מקצוע, להפיק לקחים מאירועים אלה ולנסח את הממצאים והמסקנות בכתב.

– לוודא קיום הדרכת עובדים בנוגע ללקחי תאונות ומחלות מקצוע במקום העבודה.

ממונה הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום בו מועסקים עובדים כדי לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות וכן לנקוט את כל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו. בנוסף הוא מוסמך להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו של עובד או לבריאותו, ועליו לדווח על כך מיידית למעביד.

נאמני בטיחות

מפעל המעסיק מעל 25 עובדים נדרש למנות ועדת בטיחות ונאמני בטיחות, וזאת בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות תשכ"א 1960). במקום שבו פועלת ועדת בטיחות חבריה ישמשו נאמני הבטיחות במפעל. במקום שבו אין ועדת בטיחות ימונו נאמני בטיחות על ידי ועד העובדים, באספה מיוחדת שתכונס בסיוע מדריך מוסמך. על פי תקנה 4, לנאמנים חייב להיות ותק במפעל ובמקצוע וכן ערנות והבנה בנוגע לבטיחות בעבודה. נאמני הבטיחות נדרשים לעבור הכשרה על ידי מוסד או חברה המוכשרים לכך.

מינוי נאמן בטיחות הוא לתקופה של שלוש שנים ולאחר מכן ניתן לבוחרו ולמנותו מחדש. על פי החוק, נאמן בטיחות נדרש לחדש את כשירותו מדי שלוש שנים ולמלא מכסה של 24 ימי כשירות, בהם הוא לומד ומתעדכן בנושאים רלוונטיים לתפקידו.

תפקידם של נאמני הבטיחות הוא לייעץ למעסיק ולפעול בין היתר בנושאים הבאים:

– לבחון את תנאי הבטיחות והגיהות במקום העבודה ולנקוט פעולות למען שיפורם.

– לבצע הדרכת עובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות.

– לעיין בכל מסמך הנוגע לבטיחות וגיהות אשר חובה עליהם לנהלו.

– להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על כל ליקוי שקיים במקום העבודה בתחום הבטיחות והגיהות.

 על פי החוק, המעסיק נדרש לתת לנאמני הבטיחות הקלות נאותות לצורך מילוי תפקידם, לעודד אותם בפעילותם וכן לנקוט אמצעים מתאימים לתיקון ליקויים שנאמני הבטיחות דיווחו לו על אודותיהם. בנוסף נאסר על המעסיק לפגוע בתנאי עבודתם של נאמני הבטיחות ובמעמדם בעבודה או לפטרם בשל פעילותם כנאמנים.

הדרכות בטיחות

על פי פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות "מסירת מידע לעובדים", על המעסיק מוטלת האחריות לקיים הדרכת בטיחות לעובדים. כמו כן עליו לוודא כי כל העובדים הבינו את הסיכונים הרלוונטיים לעבודתם וכי הם בקיאים דיים בנושאים שהועברו במסגרת ההדרכה. על המעסיק לקיים הדרכת בטיחות כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

הדרכת הבטיחות מועברת ע"י ממונה בטיחות בעבודה המוסמך להעביר הדרכות בטיחות בעבודה על פי חוק. בסיום ההדרכה המקצועית מונפקת תעודה המעידה כי העובדים השתתפו בהדרכה ועברו אותה בהצלחה, בהתאם לאישור משרד הכלכלה.

במסגרת הדרכת הבטיחות נלמדים בין היתר הנושאים האלה: מושגי יסוד בבטיחות וגיהות, חוקים ותקנות, שימוש בצמ"א, סיכוני חשמל, סיכוני אש, סיכונים ארגונומיים וכיו"ב. אופייה המדויק של ההדרכה מותאם לדרישות הלקוח ולמאפיינים של מקום העבודה.

המומחיות שלנו - הרווח שלכם

חברת "ליאור בטיחות" מעניקה שירות מקצועי בכל תחומי הבטיחות בעבודה. צוות העובדים של החברה כולל ממוני בטיחות מקצועיים ומהנדסים המתמחים במתן שירותים ופתרונות בתחום ההנדסה והבטיחות. החברה מעניקה פתרונות חכמים ויצירתיים לכל בעיה ובקשה, תוך הצבת סטנדרטים גבוהים ומקצועיות חסרת פשרות ותוך הקפדה על יעילות ויושרה. מאות לקוחות מכל רחבי הארץ הבוחרים בחברת "ליאור בטיחות" פעם אחר פעם הם ההוכחה כי החברה היא מהמובילות והמבוקשות בתחומה. זקוקים לשירותי ממונה בטיחות או הדרכות בטיחות? המומחים שלנו יגיעו עד אליכם ויעניקו לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן