הדרכת בטיחות באתר בניה

בשנים האחרונות אירעו תאונות עבודה רבות באתרי בניה ברחבי הארץ. מרבית התאונות הללו אירעו עקב נפילה מגובה. עפ"י תקנות הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999, הקבלן או הבעלים של אתר הבניה חייב לקיים הדרכת בטיחות לעובדים לפני תחילת העבודה. הדרכת בטיחות באתר בניה יש להעביר לכלל העובדים – בין אם הם עובדים קבועים, עובדי קבלן או עובדים המגיעים לשם ביצוע פרויקטים שונים. בנוסף, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007, מחייבות את המעסיק לקיים הדרכות עבודה בגובה לכל העובדים המבצעים עבודה בגובה. הדרכות אלו נועדו ליידע את העובדים על הסיכונים הכרוכים בעבודתם ולמנוע תאונות.

הדרכת בטיחות באתר בניה

הדרכת בטיחות באתר בניה

על הקבלן באתר הבניה להכין תוכנית להדרכות בטיחות לעובדים. תוכנית זו תכלול פירוט של נושאי ההדרכות והיקפן ותתאים למקצוע של כל עובד ולאופי הפעילות שלו. את הדרכות הבטיחות באתר בניה יעבירו מדריכים מנוסים בתחום הבטיחות ובנושא ההדרכה. ההדרכות יתקיימו בשפה המובנת לעובדים. לפני תחילת עבודה כלשהי באתר הבניה על הקבלן לוודא כי כל העובדים המתעתדים להשתלב בעבודה עברו את כל הדרכות הבטיחות הנדרשות.

בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן לקיים הדרכת רענון לעובד במקרה שהלה הפסיק את עיסוקיו המקצועיים לתקופה העולה על שישה חודשים. כמו כן אחת לשנה לפחות יש לקיים הדרכת רענון תקופתית לכלל העובדים. בנוסף, יש לקיים הדרכת בטיחות משלימה בכל מקרה שחל שינוי בנתוני העבודה, תנאי המשימה או עפ"י דרישה של נציג החברה הקבלנית.

הדרכת בטיחות להתמצאות באתר

לפני תחילת העבודה בכל אחד מאתרי הבניה של החברה הקבלנית חייב כל עובד קבלן וכל עובד מטעמו של הקבלן לעבור הדרכת בטיחות להתמצאות באתר. הדרכה זו תתקיים בנוסף להדרכת הבטיחות באתר בניה שהוזכרה לעיל. רק עובד שהשתתף הן בהדרכת הבטיחות הבסיסית והן בהדרכת ההתמצאות יוכל להתחיל לעבוד באתר החברה. תוכן הדרכת ההתמצאות ייקבע ע"י החברה ויכלול בין היתר:

 • סיכונים כלליים באתר הבניה;
 • סיכונים ייחודיים באזורים שונים באתר;
 • נוהלי בטיחות באתר;
 • נוהלי בטיחות ותגובה במקרי חירום;
 • שימוש בצמ"א.

בתום הדרכת ההתמצאות יקבל כל עובד טופס הדרכת בטיחות באתר בניה. בטופס זה יפורטו הוראות הבטיחות באתר הספציפי. העובד יחתום כי קיבל הדרכה בנושאים המפורטים במסמך וכי הבין את ההנחיות.

הדרכת עבודה בגובה

אחד הסיכונים העיקריים שאליהם חשופים העובדים באתרי בניה הוא נפילה מגובה במהלך ביצוע עבודה בגובה. על כל עבודה בגובה להתבצע כמתחייב בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007. בנוסף, קבלן לא יאפשר עבודה בגובה של עובד אלא אם הוא קיבל הדרכת עבודה בגובה. ההדרכה של כל עובד תתאים לאופי וסוג העבודה בגובה שהוא מבצע ולכלים והאמצעים הנדרשים לעבודתו.

על ההדרכה לכלול חומר תאורטי לצד תרגולים מעשיים. בין היתר תכלול ההדרכה את הנושאים שלהלן:

בתום ההדרכה יקבל העובד אישור לעבודה בגובה התקף למשך שנתיים. לאחר מכן עליו לעבור הדרכת רענון לצורך חידוש האישור.

עבודה על סולמות נפוצה מאוד באתרי בניה. על הקבלן לכלול בתוכנית ההדרכות שלו פרק העוסק בהדרכת עובדים לעבודה בטוחה על סולמות. על תוכנית ההדרכה לכלול הסברים וגישה לזיהוי הסיכונים לפני תחילת עבודה על סולמות. כמו כן על הקבלן לוודא כי עובדיו קיבלו הדרכת בטיחות מאדם מיומן אשר הוסמך על ידיו למטרה זו. בין נושאי ההדרכה לעבודה על סולמות ייכללו הנושאים האלה:

 • שיטת עבודה נכונה להקמה;
 • תחזוקה ופירוק של התקני בטיחות למניעת נפילה;
 • בנייה נכונה של סולם;
 • הצבת סולמות והשימוש בהם, לרבות דרכי הטיפול בסולמות והשינוע שלהם;
 • עומס מרבי מותר על סולמות.

בתום ההדרכה יוודא הקבלן כי העובדים הבינו והטמיעו את הוראות הבטיחות לעבודה על סולמות.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

2 מחשבות על “הדרכת בטיחות באתר בניה”

  1. ליאור מקדש

   אכן, להדרכות בטיחות בכלל ובאתר בנייה בפרט ישנה חשיבות רבה במניעת תאונות עבודה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן