הדרכות בטיחות לעובדי משרד

רבים מן העובדים במשק עוסקים בעבודה משרדית: עובדי הייטק, עובדי אדמיניסטרציה, מוקדנים במרכזי שירות טלפוניים, פקידי בנק ועוד. רבים נוטים לחשוב כי סביבת העבודה המשרדית היא נטולת סיכונים. בפועל, עבודה משרדית טומנת בחובה סיכונים בריאותיים רבים, הנובעים מהתנאים הסביבתיים: רעש מזיק, תאורה לקויה, איכות אוויר נמוכה וכיו"ב. תכנון נכון של סביבת העבודה המשרדית חשוב ביותר לשמירה על בריאות העובדים. בנוסף, הדרכות בטיחות לעובדי משרד, המתקיימות אחת לשנה, יכולות לסייע בהטמעת כללי הבטיחות שיש לנקוט בסביבת העבודה המשרדית.

דרוש ממונה בטיחות

בטיחות וגיהות בעבודה במשרדים

בסביבת העבודה המשרדית קיימים גורמי סיכון שונים. הגורמים הללו כוללים בין היתר סיכונים ארגונומיים (פגיעות שלד ושריר), הנובעים משימוש בריהוט המשרדי לצורך ישיבה, כתיבה ועוד. בנוסף ישנם סיכונים הנובעים מתאורה לקויה, רעש הנפלט מהציוד הטכני וכן סיכונים הנובעים מאיכות אוויר נמוכה במבני משרדים, בשל היותם מקומות סגורים ולא מאווררים.

הקפדה על אמצעי הבטיחות תמזער את הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה המשרדית ותגביר את בטיחות העובדים. לשם כך חשוב לקיים הדרכות בטיחות לעובדי המשרד, שבהן ילמדו העובדים את כללי הבטיחות הרלוונטיים. הדרכות אלה יסייעו ליצור סביבת עבודה בטוחה ולשמור על שלומם ובריאותם של העובדים.

סיכוני מעידה והחלקה בסביבה משרדית

אחד הסיכונים העיקריים שאליהם חשופים עובדים בסביבה משרדית הוא מעידות והחלקות. הדבר עלול להתרחש עקב רצפה רטובה, משטחי שיש וקרמיקה חלקים, כבלים הפרושים על הרצפה ולא מעוגנים לקיר, מכשולים ומעברים לא פנויים בחלל המשרד, תאורה לקויה, מערכת מדרגות שאינה מתוכננת כראוי ועוד. עם זאת רבים ממקרי המעידה וההחלקה מתרחשים עקב התנהלות לא זהירה של העובדים. התנהלות לא זהירה כוללת בין היתר: הליכה לא זהירה, נשיאת משאות המסתירים את הדרך או פוגעים בשיווי המשקל, טיפוס על גבי כיסאות כדי להגיע למקומות גבוהים וכיו"ב. מכיוון שכך ישנה חשיבות רבה לקיומן של הדרכות בטיחות לעובדי משרד. בהדרכות אלה לומדים העובדים כללים להתנהלות בטוחה, שעשויה למנוע סכנות כגון מעידה והחלקה.

בנוסף, כדי למנוע מעידות והחלקות בסביבת עבודה משרדית רצוי לנקוט את אמצעי הבטיחות שלהלן:

 • להתקין משטחי הליכה המגדילים חספוס על פני השטח.
 • להדביק פסים מונעי החלקה.
 • לוודא נתיב הליכה בטוח ומעברים פנויים ממכשולים.
 • לנעול נעליים בעלות סוליות מונעות החלקה.
 • להקפיד שהרצפה תהיה יבשה ולנקות מיידית כל שפך של מים, שמן או נוזלים אחרים מהרצפה.
 • כדי להגיע למקומות גבוהים יש להשתמש אך ורק בסולם.
 • במקרה שישנה מרצפת שבורה או כל מפגע בטיחותי אחר יש לדווח על כך למחלקת התחזוקה במשרד.

פגיעות גב ונקעים בסביבה משרדית

מרבית פגיעות הגב והנקעים במשרד מתרחשים כתוצאה מטלטול חפצים והרמתם. לכן מומלץ להימנע מהזזה ושינוע של ציוד כבד כמו שולחנות או ציוד מכני באמצעות הידיים. כמו כן אין לטלטל או להרים חפצים ממצב ישיבה. בנוסף, כדי להעביר ציוד כבד ממקום למקום רצוי להשתמש באביזרים ייעודיים לנשיאה, דוגמת עגלות. אם אין בנמצא אמצעים כאלה יש להיעזר באנשים אחרים לצורך העברת הציוד. בהדרכות בטיחות לעובדי משרד לומדים העובדים בין היתר כללי בטיחות למניעת פגיעות גב ונקעים.

סיכונים בתפעולו של ציוד משרדי

סביבת העבודה המשרדית כוללת בדר"כ ציוד משרדי פשוט, כגון עטים, מספריים, מהדקים, מחוררים ועוד. נוסף על ציוד זה ישנו בדר"כ גם ציוד משרדי מורכב יותר, אשר מופעל חשמלית. ציוד זה כולל בין היתר מכונות צילום, מכונות ביול, מקרן שקפים, מגרסה חשמלית ועוד. בכל אלו טמונים סיכונים, וחשוב שהעובדים יכירו אותם כדי להימנע מפגיעה. בהדרכות בטיחות לעובדי משרד לומדים העובדים להכיר את הסיכונים השונים הטמונים בשימוש בציוד המשרדי. בנוסף הם לומדים כללי בטיחות הנוגעים לשימוש בציוד וכן הוראות בטיחות שאותן ניסח היצרן, הכלולות בחוברות ההפעלה של הציוד.

סיכוני חשמל בסביבה משרדית

במשרד המודרני עושים העובדים שימוש בציוד הפועל באמצעות חשמל, דוגמת מחשבים, מדפסות, צגים, סורקים וכיו"ב. בנוסף, כמו במרבית מקומות העבודה משתמשים העובדים במכשירי חשמל כגון תנורי חימום, מאווררים, קומקומים וכו'. כמו כן ישנם רכיבי חשמל כגון שקעים חשמליים, תקעים, מפסקים, כבלים מאריכים ועוד. כדי למנוע סיכוני חשמל (התחשמלות, קצרים ושרפות) יש להקפיד על כללי הבטיחות שלהלן:

 • על כל הציוד החשמלי להיות תקין. מומלץ לבצע בדיקות תקינות תקופתיות לכל מכשירי החשמל ואביזרי החשמל במשרד.
 • יש להקפיד על סביבת עבודה יבשה. כמו כן יש להימנע מטיפול במכשיר בידיים רטובות.
 • יש להפעיל את מכשירי החשמל עפ"י הוראות היצרן בלבד.
 • יש להקפיד על קיומן של הדרכות בטיחות לעובדי משרד, אחת לשנה. בהדרכות אלו ילמדו העובדים על הסיכונים הפוטנציאליים של חשמל ועל דרכי ההתמודדות עימם.

סיכוני אש בסביבה משרדית

מניעת דליקה בסביבה המשרדית מתחילה בהתנהגות זהירה עם מקורות חום ואש. כדי למנוע דליקה יש לשמור על כללי הבטיחות באש. להלן נמנה כמה מן הכללים הללו:

 • נוזלים דליקים יש לאחסן במכלים סגורים היטב, כדי למנוע שפך.
 • יש לשמור על מרחק בטוח בין חומרים דליקים לבין מכשירים פולטי חום.
 • יש להרחיק חומרים דליקים מפינת העישון שבמשרד. כמו כן יש לצייד את פינת העישון במאפרות יעילות לריקון בדלי סיגריות.
 • אין להשליך בדלי סיגריות וגפרורים דולקים לסל ניירות.
 • יש לוודא הימצאותו של ציוד כיבוי אש מתאים, הכולל אמצעי חניקת אש.
 • אחת לשנה יש לקיים הדרכת כיבוי אש לעובדים. בהדרכה זו לומדים העובדים כיצד למנוע דליקה וכיצד לפעול במקרה שפרצה דליקה.

חשיבותן של הדרכות בטיחות לעובדי משרד

מחלות עובדים ותאונות עבודה גורמות להפסדים כלכליים רבים למשק. זאת כמובן בנוסף לנזק הבריאותי שהן מסבות לעובדים עצמם. בבדיקה שנעשתה נמצא כי אחד הגורמים העיקריים לתאונות עבודה הוא חוסר ידע של העובדים בנוגע לסיכונים המצויים בסביבת העבודה ולכללי הבטיחות שיש לנקוט כדי למנוע אותם. מכיוון שכך להדרכות בטיחות לעובדים ישנה חשיבות רבה בשמירה על סביבת עבודה בטוחה ובמניעת תאונות עבודה.

החובה לקיים הדרכות בטיחות שנתיות לעובדים מופיעה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999. תקנות אלה קובעות כי "מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם, באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור, בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה".

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

4 מחשבות על “הדרכות בטיחות לעובדי משרד”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן