הדרכת בטיחות למלגזנים ככלי למניעת תאונות

הדרכת בטיחות בהפעלת מלגזה

מהי מלגזה? מהם הסיכונים הטמונים בהפעלת מלגזה? מיהו מפעיל מלגזה? מהם כללי הבטיחות שעליהם להינקט על מנת למנוע סיכונים בעת הפעלת מלגזה? כיצד ניתן למנוע תאונות מלגזה? מדוע יש צורך בהדרכות הפעלת מלגזה?

על פי הגדרתה בתקנות העבודה מלגזה היא מכונה ניידת המיועדת להרמה ושינוע של משאות. זהו כלי רכב לכל דבר אשר צויד בתורן עליו מותקנים מזלג, שרשראות ובוכנות הרמה. מלגזות נבדלות זו מזו בסוג ההנעה(דיזל, מצבר חשמלי או הנעה ידנית על ידי אדם). שיטת הרמה (חזיתית, צידית, מערכת טלסקופית, מוט הרמה ועוד) וכן בסביבת העבודה שלהן. לסביבת עבודת המלגזות השפעה על הסיכונים השונים העומדים בפני נהגי המלגזה שכן תנאי עבודה של מחסן שונים מתנאי עבודה של רציף נמל, חצר מפעל או מפעל חקלאי. כדי למנוע תאונות יש לנקוט באמצעים שונים ובראשן, יש להיות מודעים  לסיכונים השונים. שכן במקומות עבודה רבים נעשה שימוש במלגזה באופן יומיומי ולכן יש למנוע סיכונים הנובעים מהפעלתה על ידי הקפדה על חוקים, תקנות, נהלים וזאת על מנת להבטיח את שלומם של מפעילי המלגזה ואת שלום הנמצאים בסביבת העבודה.

הפעלה בטוחה של מלגזה

מיהו מפעיל מלגזה ?

תקנות התעבורה 1961 מגדירות מלגזה כמכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שלופה אשר להן מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה או שינוע של משאות. מלגזן על פי הגדרה זו הוא אדם המפעיל את המלגזה לצורך העמסה, פריקה ושינוע של מטענים בין מחלקות, מחסנים, מקומות אחסון בשטח פתוח, בתוך מפעלים ומחוץ להם. עבודתו של המלגזן חושפת אותו לאינספור סיכונים פוטנציאליים ולשם מניעתם על המלגזן להכיר היטב את המערכות השונות במלגזה (הרמה, הנעה, בלימה, חשמל וכו). באופן המאפשר לו הפעלה בטוחה של המלגזה. ההתמצאות ביכולות הטכניות של המלגזה, לצד היצמדות לנוהלי העבודה והוראות הבטיחות, יסייעו למלגזן בקבלת החלטות נכונות וימנעו סיכונים.

מהם הסיכונים העומדים בפני המלגזן ?

מלגזות הן חלק מקבוצת כלי הרכב המיוחדים המשמשים לביצוע עבודות הנדסה אזרחית (ציוד מכני הנדסי, צמ"ה) על מפעיל מכונות מסוג זה להיות בקיא בכל החוקים וכללי הבטיחות הקשורים בהפעלתם. מפעילי מלגזה חשופים לסיכונים רבים הכרוכים בהפעלת הכלים ועליהם להיות מודעים אליהם כדי להבטיח את שלומם ואת שלומם של העובדים בסביבתם. בין הסיכונים אליהם חשופים מפעיל מלגזות ניתן למנות סיכונים כלליים הקשורים להפעלת ציוד מכני הנדסי, סיכונים הקשורים להפעלת סוג מלגזות מסוים, סיכונים הכרוכים בהפעלת מלגזה בכל סביבת עבודה.

תאונת מלגזה היא תאונת עבודה

מלגזה היא רכב מנועי לכל דבר. על פי החוק, המעוניין לנהוג על מלגזה חייב בהוצאת רישיון נהיגה מיוחד. תאונות מלגזה עלולות לנבוע ממספר גורמים ובראשם, חוסר הקפדה על ההוראות והכללים. תאונות דרכים בהן מעורבת מלגזה, נחשבות גם כתאונת עבודה ולנפגעים בה זכות לתבוע פיצויים במסגרת המוסד לביטוח לאומי. (ענף נפגעי עבודה). תאונה על מלגזה לא נחשבת כתאונת עבודה בעת שהמבוטח נהג ברשלנות שלא בהתאם להוראות(אלא אם נפטר העובד כתוצאה מהתאונה או נעשה נכה). בכל מקרה של תאונת מלגזה יש לדווח למפקח העבודה האזורי על תאונה בה מעורבת מלגזה.

גורמים לתאונות מלגזה

על פי הגדרת הבטיחות, תאונה היא אירוע חד פעמי בו ממומש פוטנציאל גורם הסיכון או מפגע וכתוצאה מכך נגרם נזק לבריאות, לרכוש או לסביבה. הוראות בטיחות פנים מפעליות חייבות לכלול התייחסות לכל הדרישות והחוקים ביניהם הוראות הבטיחות של יצרן המלגזה וכן כללי מקצועי מקובלים בהקשר של תפעול מקצועי ובטיחותי של מלגזה. תאונות מלגזה קורות לרוב בשל אי ביצוע פעולה או מכלול של פעולות התואמות את דרישות נוהלי הבטיחות של המפעל. בכל הליך של פריקה, העמסה או שינוע על ידי מלגזה, כרוכים גורמי סיכון אשר כמה מהם ביחד עלולים להביא לתאונה. כדי למנוע תאונות מלגזה חשוב להכיר היטב את הסיכונים הקיימים ולנקוט צעדים ראויים כדי למנוע אותן.

מניעת תאונות בין מלגזה להולך רגל

דרכים שיש לנקוט למניעת תאונות בין הולכי רגל ומלגזה :

* סימון דרכי תנועה להולכי רגל

* הפרדה בין נתיבי נסיעה של מלגזה לבין תנועת הולכי רגל

* שימוש בתמרורים ושלטי אזהרה לצורך מיקוד תשומת הלב לסיכונים פוטנציאליים

* שימוש באמצעי אזהרה קולניים ואחרים כגון פנסים ואורות מהבהבים.

* ביצוע הדרכות הולכי רגל ומלגזנים

* קביעת נוהלי התנהגות ברורים של הולכי רגל בעת חציית נתיבי נסיעת מלגזות.

* הגברת זהירות וערנות בתנאי תאורה גרועים

* הגברת זהירות וערנות בעת רעש סביבתי גבוה.

מניעת תאונות שינוע בתוך המפעל

דרכים שיש לנקוט למניעת תאונות בעת הפעלת המלגזה בשטח המפעל :

* היצמדות לכללי הבטיחות המפעליים

* הכרת סביבת העבודה

* מודעות למידות המעברים ווידוא מידות המטען לפני תחילת השינוע.

* שימת לב למכשולים בגובה נתיב העברת המטען

* הטיית התורן לאחור לצורך שיפור יציבות המלגזה טרם תחילת הנסיעה של המלגזה העמוסה.

* הדלקת פנסים לפני כניסה לחללים בעלי תאורה לקויה

* איסור על הרמה או שינוע מטענים מעל ראשי העובדים במקום

* מיקום המטען כך שמרכז הכובד שלו יימצא בין קלשוני המזלג.

* איסור על הרמת מטענים שמשקלם מעל כושר הרמת המלגזה

הסמכת מפעיל מלגזה

הסדרת הנפקת רישיונות לנהגי מלגזה מוסדרת על ידי משרד התחבורה בשיתוף אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת. על פי התקנות, נהיגת מלגזה, בדומה לנהיגת רכב, מחייבת את נהג המלגזה להיות בעל רישיון נהיגה כמתחייב על פי "תקנות התעבורה" 1961. כמו כן, על מפעיל המלגזה לעבור הדרכה כמתחייב מתקנות תעבורה 2005 הקובעות כי "לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא בקיא בהפעלתו ובשימוש בו"

הדרכות וריענון הידע של מפעיל מלגזה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים 1999) קובעות בתקנה 3 כי מחזיק במקום העבודה יחזור ויקיים הדרכה בהתאם לצורכי העובדים. כמון כן מצוין כי ההדרכה תבוצע באמצעות בעל מקצוע מתאים בעל כישורי העברת הדרכה לעובדים במפעל, בעל ידע מקצועי מעמיק ובקיאות בתחומי העבודה הרלוונטיים וכן בעל שליטה בקטע היישומי.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן