ועדת בטיחות – כיצד היא תורמת לבטיחות בעבודה?

מתוקף תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 1960, במקומות עבודה שבהם 25 עובדים או יותר על המעסיק להקים ועדת בטיחות. זאת כדי לקדם סביבת עבודה בטוחה ולמנוע מקרים של תאונות עבודה. תפקידה של הוועדה הוא בין היתר לברר את נסיבותיה של תאונה שאירעה במקום העבודה ולהמליץ על שיפורים בתחום הבטיחות. ועדת הבטיחות גם תילווה אל המפקח על העבודה בסיור שיערוך במפעל.

ישיבת ועדת בטיחות

הקמת ועדת בטיחות

 • ועדת הבטיחות תכלול הן נציגים של העובדים והן נציגים של המעסיק. כמות הנציגים מכל צד תהיה זהה. בנוסף תכלול הוועדה ממונה בטיחות.
 • את נציגי העובדים ימנה ועד העובדים. בהיעדר ועד יבחרו העובדים עצמם את הנציגים, באספה מיוחדת שתתכנס לשם כך.
 • נציגי העובדים בוועדת הבטיחות ישמשו גם כנאמני הבטיחות במפעל.
 • בעת בחירת הנציגים יש לקחת בחשבון את הוותק שלהם ואת מידת הבנתם בנושאי בטיחות בעבודה.
 • נציגי הוועדה ייבחרו לתקופה של שלוש שנים, ולאחר מכן ניתן לבחור בהם שוב.
 • במקרה שלא נבחרו נציגים משני הצדדים, מפקח העבודה האזורי רשאי לדרוש מכל צד שימנה נציגים. במידה ודרישתו לא נענית הוא רשאי למנות נציגים בעצמו, והם יכהנו עד לבחירת נציגים קבועים.
 • חברי הוועדה יבחרו יושב ראש ברוב קולות. בהיעדר רוב יכהנו שני יושבי ראש ושניהם ינהלו את הוועדה לפי תוכנית שתקבע הוועדה.
 • מזכיר הוועדה ידווח למפקח העבודה האזורי על הקמת הוועדה וכן על כל שינוי בהרכבה. בנוסף, על המזכיר לשלוח למפקח העבודה האזורי פרוטוקול של ישיבות הוועדה או את תמציתו.
 • חברי הוועדה יקבלו הדרכה ממדריכי המוסד לבטיחות וגיהות כיצד יש לנהל את ישיבות הוועדה.

תפקידי ועדת הבטיחות וסמכויותיה

 • ועדת הבטיחות תמליץ על דרכים לשיפור הבטיחות במקום העבודה ותייעץ בקביעת כללי בטיחות.
 • הוועדה תחקור את הגורמים לתאונות עבודה שאירעו במקום העבודה. בתום התחקיר היא תמליץ על דרכים למניעת הישנותן של תאונות דומות.
 • הוועדה תקבל דו"ח מנאמני הבטיחות וכן תבקר ותתאם את פעולותיהם.
 • הוועדה תתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה. במידה והוועדה לא התכנסה חייב ממונה הבטיחות במפעל לכנס אותה. במקרה כזה יקבע הממונה את מועד הכינוס וסדר יומה של הוועדה.
 • הוועדה תילווה למפקח העבודה בסיורו במפעל.
 • הוועדה רשאית להמליץ למעסיק לנקוט אמצעים משמעתיים כנגד עובד אשר הפר את כללי הבטיחות. בין היתר היא רשאית להמליץ לנכות לעובד שכר של עד שבוע ימים, להפסיק את עבודתו למשך פרק זמן של עד שבועיים, להעביר את העובד לתפקיד אחר, לפטר עובד אשר לא נמצא עבורו תפקיד אחר. המעביד רשאי לנקוט את האמצעים שעליהם המליצה הוועדה, אך הוא אינו חייב לעשות כן. אם קיבל המעביד את המלצת הוועדה לנכות לעובד שכר, יש להעביר את סכום הניכוי לידי הוועדה, לצורך קידום הבטיחות במפעל.

תפקידו של ממונה הבטיחות בוועדת בטיחות

ממונה הבטיחות יהיה נוכח בכל הישיבות של ועדת הבטיחות אך הוא אינו בעל זכות הצבעה. תפקידו להנחות את חברי הוועדה ולייעץ להם בנוגע להשגת יעדי הבטיחות. ממונה הבטיחות רשאי להזמין לוועדה יועצים מקצועיים לפי הצורך.

חובתו של המעסיק מול ועדת הבטיחות

על המעביד להקל על ועדת הבטיחות במילוי תפקידה ואסור לו לפגוע בתנאי העבודה של חברי ועדת הבטיחות בשל פעילותם בה. במקרה של חילוקי דעות בעניין זה אפשר לפנות לשר העבודה והרווחה.

המעביד חייב לקיים את הנחיות הוועדה בנושאי תאונות עבודה, שיפור הבטיחות וקביעת כללי בטיחות בעבודה. במקרה שהמעביד אינו מיישם את הנחיות הוועדה, מפקח העבודה האזורי רשאי להורות לו לעשות כן בכוחו של צו.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

12 מחשבות על “ועדת בטיחות – כיצד היא תורמת לבטיחות בעבודה?”

 1. השאלה עד כמה המעסיקים מודעים לחובה הזו להקים ועדת בטיחות…

  1. ליאור מקדש

   אני סבור שמרבית המעסיקים מודעים לחובה הזו. אם הם מקפידים על כך או לא זו כבר שאלה אחרת…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן