חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

מהי חוות דעת מומחה? באילו מקרים מזמן בית המשפט מומחה מטעמו? מיהו מומחה הממונה על ידי בית המשפט? מה קורה כאשר אין הסכמה של אחד הצדדים למינוי המומחה?

על פי השיטה המשפטית הנהוגה בישראל, יכולים הצדדים המצויים בהליך משפטי לתמוך את טענותיהם באמצעות חוות דעת מומחה. חוות דעת זו, משמשת כראיה בבית המשפט. כאשר ישנו פער משמעותי בין חוות דעתם של המומחים מטעם הצדדים, רשאי בית המשפט למנות מומחה מטעם בית המשפט. בתי המשפט בישראל, מייחסים משקל רב למומחה מטעמם וזאת בשל מעמדו הייחודי כעד אובייקטיבי שאינו מגיע מטעמו של אחד הצדדים. על מומחה מטעם בית המשפט חלות חובות הגינות ונאמנות מוגברות. בשל מעמדו של עד מומחה מטעם בית המשפט, נתפס עד מומחה כזרועו הארוכה של בית המשפט כשחוות דעתו מסייעת לבית המשפט בהכרעה במחלוקות.

חוות דעת מומחה בטיחות בבית משפט

חוות מומחה מטעם בית המשפט – זרועו הארוכה של בית המשפט

תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984, קובעות את סמכותו של בית המשפט במינוי של מומחה מטעמו ואת סדרי הדין. למינוי מומחה מטעם בית המשפט מקום של כבוד בפתרון סכסוכים אזרחיים העומדים בפתחו של בית המשפט. מינוי מומחה המקובל על שני הצדדים, מקל על הדיון, מייעל אותו ומקצר אותו בצורה משמעותית ולכן, בתי המשפט מעודדים את הצדדים המתדיינים להגיע להחלטה על מינוי של מומחה מטעם בית המשפט.

מיהו מומחה הממונה על ידי בית המשפט?

עד מומחה הממונה על ידי בית המשפט, חייב להיות אובייקטיבי לחלוטין. בית המשפט ממנה מומחה בכל זמן ואין מניעה למנות עד מומחה בשלב של קדם משפט. (לרוב אף רצוי למנותו בשלב זה) בנוסף, אין מניעה למנות מומחה עוד לפני שהצדדים השונים הביאו מומחים מטעמם. בנוסף, תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, מאפשרת מינוי של מומחים מטעם בית המשפט גם לאחר שלב הגשת הסיכומים. ככלל, הנטייה היא שלא לסטות מחוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט כאשר בית המשפט ממנה מומחה בכדי שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ את חוות דעתו של המומחה.

חקירת עד מומחה

בין אם המומחה מטעם בית המשפט התמנה בהסכמה ובין אם לא, לצדדים זכות לחקור אותו בכדי לנסות ולערער את מסקנותיו. בית המשפט מכריע על פי מכלול הראיות המוצגות בפנינו לרבות מסקנות המומחה מטעמו וכמו כן, רשאי בית המשפט לדחות את מסקנותיו של המומחה או לקחת רק חלקים מחוות הדעת שלו.

מתי יש למנות עד מומחה?

כשהתמונה העומדת בפני בית המשפט להכרעה בסוגיה מסוימת לוקה בחסר בשל ריבוי פגמים בחוות הדעת מטעם הצדדים, מזמן בית המשפט מומחה מטעמו בכדי שיגיש חוות דעת נוספת. מינוי מומחה היא למעשה כלי עזר לבית המשפט בשאלות הקשורות לתחום מומחיות בו בית המשפט אינו בקיא דיו. בין אם מדובר על תחומי הרפואה, הבטיחות, השמאות ועוד. מינוי מומחה מטעם בית המשפט הוא דבר טוב ורצוי גם כאשר הובאו חוות דעת מומחים של שני הצדדים כאשר הפער ביניהם בהערכה ובהשוואת הנתונים וכן בהסקת המסקנות הוא גדול. מינוי עד מומחה עשוי לחסוך זמן וטרחה רבים בבית המשפט.

פסילת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

ברוב המקרים, נוטה בית המשפט לאמץ את חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט. בית המשפט נוטה להיעזר במסקנותיו של מומחה בית המשפט המהווה את זרועו הארוכה של השופט. ביטול מינויו של מומחה אשר מונה כמומחה מטעם בית המשפט יינקט במקרים נדירים בלבד ומטעמים כבדי משקל דוגמת : מקרים בהם עלול להיגרם לאחד הצדדים עיוות דין או במקרים בהם פעל המומחה בחוסר תום לב. התערבות של בית המשפט בחוות דעתו המקצועית של מומחה מצומצמת למקרים יוצאי דופן בהם פעל המומחה בחריגה מסמכותו או בניגוד לכללי הצדק הטבעי כגון כאשר פעל תחת השפעה לא הוגנת, במרמה או כשחוות דעתו הושגה באמצעים לא כשרים.

אי הסכמה של אחד הצדדים למינוי מומחה

כאשר בית המשפט ממנה מומחה מטעמו למרות התנגדותו של אחד הצדדים, עולה השאלה, האם נדרשת הסכמת הצדדים המתדיינים בכדי שבית המשפט יוכל למנות מומחה מטעמו. על פי נוסח תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, מוקנית לבית המשפט או לרשם בית המשפט סמכות למינוי מומחה או מומחים לעניין שבמחלוקת בין הצדדים בן אם הצדדים מסכימים לכך ובין אם לא. אך מינוי יעשה רק לאחר שניתנה לצדדים ההזדמנות לטעון את טענותיהם. משמעות הסכמת הצדדים למינויו של מומחה מטעם בית המשפט במצב שבו הצדדים לדיון הסכימו על מינוי מומחה, היא כי אין להביא עדות מומחה נוספת בנידון. הסכמתם של הצדדים לדיון למינוי המומחה על ידי בית המשפט, מתפרשת כוויתור על הבאת ראיות של מומחים מטעמם לצורך אותו עניין אשר לשמו מונה מומחה על ידי בית המשפט אך כאשר מומחה מובא שלא בהסכמת הצדדים לדיון, קיימת זכות לצדדים להבאת ראיות של מומחים מטעמם.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן