חוות דעת משפטית

חוות דעת משפטית

חוות דעת משפטית היא שם כולל לחוות דעת מקצועית המוגשת לבית המשפט. חוות דעת זו יכולה להינתן על ידי משפטנים, אקטוארים, מומחי בטיחות, מהנדסים, רואי חשבון וכן על ידי בעלי מקצוע שונים כגון קבלני בניין, שרברבים ועוד. על המומחה להיות איש מקצוע מנוסה, הבקיא בתחום עליו הוא נדרש לחוות דעתו. למומחה הבקיא בתחומו משקל רב יותר בהשפעתו על שיקולי השופטים שיובילו להחלטות השופט או השופטים.

חוות דעת משפטית

באילו מקרים נדרשת חוות דעת משפטית?

לרוב, מוגשת חוות דעת מומחה לבית המשפט במקרים בהם עולות שאלות עליהן יכול לענות מומחה בצורה הטובה והמקצועית ביותר. אך קיימים גם מקרים בהם אחד הצדדים בדיון נזקק לחוות דעתו המקצועית של מומחה וזאת על מנת לספק סימוכין נוספים וכבדי משקל לטיעונים שלו.

מומחה מקצועי לחוות דעת מכריעה במשפט

דרישות הסף מהמומחה המחווה את דעתו כוללות כמה פרמטרים וביניהם:

  • על המומחה להיות בעל תת התמחות בתחום בו נדרשת חוות דעתו
  • על המומחה להיות בעל ניסיון בהופעה בבית משפט וזאת לצורך מתן עדות (ישנם מקרים בהם חוות הדעת הכתובה דורשת אישוש באמצעות עדותו של מומחה בבית המשפט. עד מומחה חייב להיות מנוסה בהופעות בבית המשפט ולא להתרגש או להתבלבל וכן עליו להותיר רושם טוב המגדיל את סיכויי בעלי הדין המסתמכים על עדותו על מנת לבסס את טענתם.)
  • על המומחה להיות בעל ניסיון קודם של כתיבת חוות דעת מקצועית וזאת על מנת ליצור חוות דעת המתאימה ביותר למערכת המשפטית. לכן, עליו להכיר את מערכת המשפט ולנסח את הנקודות הדורשות מענה ללא הותרת שאלות פתוחות.

חוות דעת משפטית עשויה להיות ההבדל הקטן בין הפסד או ניצחון במשפט.

באילו תחומים ניתנת חוות דעת משפטית ?

חוות דעת מקצועיות, ניתנות בתחומים בהם עברו אנשי המקצוע הכשרה ארוכה המאפשרת להם לספק מידע מקצועי ואיכותי. בין התחומים בהם ניתנות חוות דעת: ענייני תעבורה, מיסוי וראיית חשבון, כלכלה וכספים, רפואה, נדל"ן  ומחשבים. חשוב כי חוות הדעת המקצועית תהיה ניטרלית לחלוטין. רק כך, יוכל בית המשפט להסתמך על חוות הדעת הזו ובהתאם לתכניה לתת את פסק הדין. במקרים בהם בית המשפט אינו בטוח כי חוות הדעת מספקת או ניטרלית, עליו למנות עד מומחה מטעמו.

חוות דעת הניתנת בבתי משפט

חוות דעת מקדימה– מוגשת כאשר אדם המגיש תביעה בנושא כלשהוא הקשור לרוב בתחום רשלנות ונזיקין, עליו להוכיח את אשמתו של הצד השני. חלק מהליך ההוכחה כולל את הצורך בקבלת חוות דעת של מומחה בתחום בו עוסקת התביעה.

חוות דעת משפטית מטעם התובע –חוות דעת מקדימה וחוות דעת מטעם התובע קשורות זו בזו שכן שתיהן מוזמנות על ידי אותו הצד במשפט. חוות דעת שאינה מקדימה נמסרת בבית המשפט לאוזני השופט על ידי עד מומחה מטעם התובע.

חוות דעת משפטית מטעם הנתבע –כצפוי, הצד הנתבע לא מסכים ברוב המקרים עם חוות הדעת המשפטית אותה מזמין הצד התובע והוא מזמין חוות דעת משלו. .זוהי חוות דעת נגדית ובאמצעותה היא תנסה להוכיח לבית המשפט כי חוות הדעת של התובע מוטעית ולכן אינה יכולה לשמש עילה לתביעה (לפחות בחלקה)

חוות דעת משפטית מטעם בית המשפט  כאשר קיימות שתי חוות דעת שהוזמנו על ידי שני הצדדים, על השופט להכריע איזו מהן היא הנכונה. כיוון שהוא דן בעניינים מקצועיים, לא יכול השופט להכריע בנושא בעצמו ולכן הוא יזמן מומחה מטעמו של בית המשפט שתפקידו לסייע לשופט בשלב ההכרעה. הליך זה חוסך זמן לשופטים וסביר כי הם יינטו להעדיף אותו.

חוות דעת משפטית – המסמך שיכריע את הכף

חוות דעת מומחה המוסמך בתחומו (רופא, פסיכולוג, מומחה בטיחות ועוד בעלי מקצוע מומחים בתחומם) מוגשת לבית המשפט בכדי לסייע בבירורו של הליך מסוים וכדי לאשר או לשלול טענה ספציפית בהליך התביעה. לכותב חוות הדעת, משקל והשפעה גדולים יותר בבתי המשפט. חוות דעת משפטית תידרש לרוב לפני תביעות (כדי להעריך את סיכויי התביעה) במהלך התביעה (בכדי לתת הוכחה מקצועית וחיזוק לטענות וראיות אשר הוצגו בבית המשפט) בעת חתימה על חוזים (בכדי לבחון נתונים באופן מקצועי ומדויק יותר) במקרי תאונות דרכים, תאונות עבודה, עסקאות נדל"ן ועוד. חוות הדעת תסייע בבירור והעמקה והיא משמשת כלי משפטי חשוב ומשמעותי במיוחד.

חוות דעת מומחה בטיחות

עימותים או קונפליקטים המתגלעים בין שני צדדים נדרשים להכרעת בית משפט. אומנם, שופטים בקיאים ברזי המשפט אך במחלקות הנוגעות לענייני תכנון, בנייה, תאונות עבודה ועוד, על שופט להסתמך על חוות דעתו של מומחה הבקיא בתחום לצורך גיבוש ההכרעה. חוות דעת מומחה בטיחות כוללת בין היתר: תיאור מפורט של נסיבות האירוע עליו נסובה התביעה מנקודת מבט אובייקטיבית ומקצועית. על מומחה בטיחות להגיש מגוון מסמכים מקצועיים הכוללים צילומים, שרטוטים, תכניות ועוד. בנוסף, על חוות דעת מומחה בטיחות לכלול עבודת ניתוח של הכשלים במערכות הבטיחות השונות (ברמת התכנון, הביצוע והתפעול הקשורים בעקיפין או ישירות למקרה התביעה) וכן ניתוח מדויק ומפורט של התאונה או המקרה וכן הסברים אודות האופן שהיה ניתן למנוע אותם. הן הצד התובע והן הצד הנתבע, דואגים להגשת חוות דעת מומחה בטיחות לבית המשפט ולעיתים קרובות, בכדי להכריע בין הצדדים, דואג בית המשפט למנות איש מקצוע מומחה בטיחות מטעמו וזאת לטובת הוצאת הצדק לאור בצורה הטובה והנכונה ביותר.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן