חוקים ותקנות בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו -1986

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות), תשכ"ה-1965

תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), תשמ"ג-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), תשס"א-2001

תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), תשנ"ח-1998

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), תשמ"ה-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), תשנ"א-1990

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), תשנ"ג-1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), תשנ"ג-1993.

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), תשמ"ה-1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), תשמ"ה-1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), תשס"ה-2005

תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), תשס"א-2001

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), התשל"ב-1972

תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965

תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), תשמ"ד-1984

כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים),1947

תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), תשנ"ו-1995

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), תשנ"ו-1995

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), תשמ"ז-1986

תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), התשכ"ז-1967

חוק החשמל, תשי"ד-1954

תקנות החשמל (הארקות יסוד), תשמ"א-1981

תקנות החשמל (התקנת מובילים), תשכ"ו-1965

תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט), תשמ"ה-1984

תקנות החשמל (התקנת מוליכים), תש"ל-1970

תקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985

תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תש"ס-2000

תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), תשמ"ז-1987

תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991

תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991

תקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבתו), תשס"ט-2008

תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991

תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט), תשנ"ג-1992

תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך), תשנ"ג-1993

תקנות החשמל (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט), תשנ"ה-1994

תקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט), תשנ"ה-1995

תקנות החשמל (מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"א-2001

תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), תשס"ב-2001

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2002

תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2002

תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2003

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות), תשס"ג-2003

הכנת תיק שטח – הוראה 503

סידורי בטיחות אש בתחנות משנה של חברת החשמל לישראל – הוראה 504

סידורי בטיחות אש בבתי חולים ומוסדות בריאות – הוראה 505

אמצעי כיבוי במתקני גפ"מ – הוראה 507

סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במרפאות – הוראה 508

ציוד כיבוי בחניונים – הוראה 509

אמצעי כיבוי בחוות מכלים – הוראה 511

סידורי בטיחות אש בבתי אבות – הוראה 512

סידורי בטיחות אש בלולים – הוראה 513

אמצעי כיבוי במתקני שאיבת מים – הוראה 514

סידורי מניעת דליקות במוסדות לטיפול במשתמשים בסמים – הוראה 515

סידורי מניעת דליקות בדירות מעבר לשיקום אסירים משוחררים – הוראה 516

שימוש במבנים יבילים – קרוונים ככיתות לימוד – הוראה 517

דרישות בטיחות אש לאספקת מים לברזי כיבוי אש וגלגלונים בבניינים בגובה של 100 מטר ומעלה – הוראה 519

מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי – הוראה 520

סידורי בטיחות אש בחדרי אירוח – הוראה 521

סידורי בטיחות אש באולם שמחות קיים ובגן אירועים קיים – הוראה 522

סידורי בטיחות אש במוסדות חינוך – הוראה 523

בטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש – משואות, סיסמאות אש ותהלוכות לפידים – הוראה 524

תנאי רשות הכבאות לרישוי עסק לשינוע דלק – פריט 5.5 .ג' – הוראה 525

סידורי בטיחות ב"מרכז יום לזקן" – הוראה 527

סידורי בטיחות אש במתקני פריקה לגז טבעי דחוס – הוראה 528 א

סידורי בטיחות אש מתקני PRMS במערכת הולכת הגז הטבעי – הוראה 528

זמינות רשת מים ופריסת ברזי כיבוי – הוראה 529

סידורי בטיחות אש בתחנות טרנספורמציה של חברת החשמל – הוראה 530

סידורי בטיחות אש במנהרות תשתית רב מערכתיות – הוראה 531

אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד – הוראה 532

סידורי בטיחות אש באתרי אחסון צמיגים – הוראה 534

בטיחות אש באירועים ציבוריים – הוראה 535

משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה – הוראה 536

סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במתקני כליאה בשב"ס – הוראה 537

סידורי בטיחות אש במחנות נוער – הוראה 538

סידורי בטיחות אש בתחנות כח – הוראה 539

סידורי בטיחות אש במעגנות – הוראה 541

חלוקת גז טבעי פנים מפעלית  – הוראה 542

סידורי בטיחות אש במתקנים פוטו וולטאיים – הוראה 543

סידורי בטיחות אש בעת ביצוע עבודות שדרוג בקניונים ומרכזים מסחריים פעילים – הוראה 544

מערכות ציוד לגילוי וכיבוי אש – הוראה 550

Facebook
Twitter
LinkedIn

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

4 מחשבות על “חוקים ותקנות בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן