חשיבותה של רפואה תעסוקתית

חשיבותה של רפואה תעסוקתית

כל מה שרציתם לדעת על רפואה תעסוקתית: מהן בדיקות תקופתיות? מי מוסמך לערוך בדיקות תקופתיות? מה תפקידו של רופא תעסוקתי?  מהו פנקס בריאות? מהו תפקידו של ממונה בטיחות בעבודה? מהי מטרתן של הדרכות בטיחות?

עובדים רבים, נחשפים מידי יום לגורמים מזיקים המצויים במקום העבודה שלהם. חלקם קשורים לתהליכי העבודה וחלקם לסביבתה. עריכת בדיקות תקופתיות לעובדים אלו, עשויה להפחית משמעותית את הסיכון שלהם לחלות. רפואה תעסוקתית הנה רפואה מונעת המסייעת בשמירת בריאותו של העובד. שירותי הרפואה התעסוקתית, מופעלים בישראל מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תשנ"ד 1994) ומתוקף פקודת הבטיחות בעבודה תש"ל 1970 ותקנותיה.

רפואה מונעת

מהן בדיקות תקופתיות?

החובה לעריכת בדיקות תקופתיות לעובדים החשופים לגורמים מזיקים במקום עבודתם חלה על ארבע קופות החולים במדינה: כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת. שירותי רפואה נוספים הוסמכו גם הם לביצוע בדיקות תקופתיות על פי הנדרש בחוק.

מי זכאי לבדיקות תקופתיות?

כל עובד אשר במסגרת העבודה שלו עובד עם גורם מזיק, זכאי לבדיקה רפואית בקופת החולים בה הוא מבוטח. סוג הגורם המזיק לו הוא חשוף במסגרת מקום העבודה שלו, יקבע את תדירות הבדיקות אותן עליו לעבור.

אילו בדיקות מבוצעות במסגרת רפואה תעסוקתית ?

  • בדיקות קבלה לעבודה – מטרתן של בדיקות אלו היא לקבוע את מידת התאמתו של העובד לסוג העיסוק המיועד לו לפני כניסתו לעבודה.
  • בדיקות פיקוח רפואי תקופתי– כוללות בדיקה רפואית ראשונית ובדיקת מעקב רפואית תקופתית לעובדים החשופים לגורמי סיכון תעסוקתיים על פי תקנות הבטיחות בעבודה. במסגרת הבדיקות קובע הרופא התעסוקתי באם העובד כשיר להתחיל או להמשיך לעבוד בעיסוק הספציפי בעבודתו או באם אינו כשיר.
  • בדיקות כושר עבודה – מטרת בדיקות אלו היא לאשר כי עובד אשר חלה או נפגע מסוגל לשוב למקום העבודה שלו ולהמשיך במילוי מטלות העיסוק המוגדר שלו.

בנוסף לבדיקות אלו, מהווה הרופא התעסוקתי גם גורם מייעץ עבור המפעל, הארגון והעובדים אודות השפעות הבריאות האפשריות של תהליכים וחשיפות במקום העבודה,  משמש גורם מסייע להטמעת תכניות לקידום הבריאות במקום העבודה וכן, מהווה מקור מידע בכל שאלה הקשורה לתחומי הבריאות והבטיחות בקרב העובדים. 

מי מוסמך להעניק שירותי רפואה תעסוקתית?

תקנות הבטיחות בעבודה מגדירות את קופות החולים בארץ כשירות רפואי מוסמך לעריכת בדיקות רפואה תעסוקתית לגורמים מזיקים. בנוסף מוסמכים גם מוסדות רפואיים שאינם קופות חולים ולשכות בריאות כגון מכונים רפואיים, מרפאות של מרכזים רפואיים ועוד.

מהו פנקס בריאות?

בהתאם לתקנות בריאות בעבודה, "קופות החולים ו/או שירות רפואי מוסמך, יודיעו למעסיק על מסקנות הבדיקה הרפואית של עובד או מועמד לעבודה לעניין כושרו של העובד או המועמד לבצע את תפקידו מבלי שהדבר יזיק לו או לאחרים מבחינה רפואית." סיכום המסקנות של הבדיקה הרפואית הנשלח למעסיק על ידי השירות הרפואי המוסמך, נקרא "טופס פנקס בריאות". בתום הבדיקה הרפואית, על הרופא התעסוקתי והשירות הרפואי המוסמך, להנפיק פנקס בריאות ולשלוח אל המעסיק את הפנקס מיד עם סיכום המפגש בין הרופא התעסוקתי לבין העובד. פנקס בריאות תקין ועדכני, משמש את מפקח העבודה ככלי בקרה על ביצוען של בדיקות רפואיות תעסוקתיות בהתאם לדרישות ולוודא את התאמתו של העובד לעבודה עם הגורם המזיק אליו הוא עלול להיחשף.

מהו תפקידו של ממונה הבטיחות ?

ממונה בטיחות מייעץ לגורמי ההנהלה והעובדים בכל הנוגע לחוקים, תקנות ותקנים הנוגעים לבטיחות, גהות ובריאות תעסוקתית בעבודה. בין תחומי פעילותו העיקריים:

הדרכות עובדים – קיום הדרכות עובדים לצורך הטמעת תהליכי בטיחות בעבודה.

ציוד מגן אישי – בקרה על רכישה ואספקת ציוד מגן אישי תקני לעובדים

תאונות עבודה ומחלות מקצוע– ריכוז ותיעוד תאונות עבודה ומחלות מקצוע של העובדים, הכנת דוחות של תאונות עבודה וכן עריכת בירור וחקירת תאונות עבודה בליווי מסקנות למניעת הישנותן.

תכניות בטיחות– הכנת תכנית בטיחות שנתית בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה

סקרי סיכונים ומפגעים– סקרי סיכונים תקופתיים במחלקות ובסקטורים השונים בעבודה.

בדיקות רפואיות תעסוקתיות – מעקב אחר בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים החשופים בעבודתם לגורמים מזיקים

מסירת מידע– הפצת חוזר למנהלים, מסירת מידע לעובדים, כרזות ושילוט להגברת התודעה לסכנות בסביבת המפעל, סימון חומרים מסוכנים ועוד.

חשיבותו של יועץ בטיחות

תפקידו של יועץ בטיחות בעבודה הוא שמירה על בטיחותם של העובדים בכל עת. על יועץ בטיחות להיות בעל השכלה רלוונטית וכן בעל האישורים הנדרשים של משרד העבודה. בנוסף עליו להיות בעל ניסיון רב ורקע של הכשרות מקיפות ההופכות אותו למקצועי בתחומים בהם הוא עוסק. במסגרת תפקידו של יועץ בטיחות עליו להכיר את מקום העבודה באופן מעמיק ולעמוד על סיכונים הקיימים במקום ולנסח נהלים מתאימים. במידה והתרחשה תאונה במקום העבודה, על יועץ בטיחות לתחקר את שאירע ולבצע הפקת לקחים וכן למנוע הישנות התאונה. עליו לאתר ולהכין המלצות למניעת חשיפתם של העובדים לגורמי סיכון ולבצע מעקב רפואי תקופתי לעובדים החשופים לגורמי הסיכון התעסוקתיים. על יועץ בטיחות לשבץ עובדים בעבודה המתאימה למצבם הרפואי.

הדרכות בטיחות בעבודה

הדרכות בטיחות בעבודה הן חיוניות ומחויבות על פי החוק. החוק מגדיר כי על כל מעסיק להדריך ולמסור לעובדיו מידע עדכני אודות סיכונים שונים הקיימים במקום העבודה. הדרכות בטיחות בעבודה הינן חובה חוקית של מעסיק כלפי עובדיו והן  חיוניות ומשמעותיות בהטמעתם של תהליכי בטיחות בעבודה שהרי בטיחות בעבודה חיונית להמשך התנהלות תקינה ויעילה בארגון. הדרכות בטיחות בעבודה מעניקות ידע רב לעובדים אודות הסכנות הקיימות במקום העבודה וכן סכנות הכרוכות במסגרת תפקיד מסוים והן מעניקות לעובדים כלים להתנהלות נכונה ובריאה. הדרכות בטיחות בעבודה עשויות למנוע תאונות עבודה ונזקים כלכליים עבור הארגון והן מצילות חיים. הדרכות בטיחות בעבודה הן ייעודיות ונערכות בהתאם לתחומי העיסוק בארגון. על ההדרכות להתבצע לפחות אחת לשנה.

פוסטים קשורים לחשיבותה של רפואה תעסוקתית

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן