כללי בטיחות בעבודה במטבח

עבודה במטבח תעשייתי כרוכה בסיכונים שונים. סיכונים אלה כוללים הן סיכונים בריאותיים וגיהותיים והן סיכונים בטיחותיים. חשוב שעובדי המטבח יכירו את הסיכונים הללו ואת כללי הבטיחות שנועדו למנוע אותם.

כללי בטיחות במטבח

סיכונים בריאותיים וגיהותיים

סיכונים כימיים

עובדי המטבח עלולים להיחשף במהלך עבודתם לחומרים כימיים: חומרי ניקוי, אבק קמח ועוד. החשיפה עשויה להתרחש באמצעות שאיפה, בליעה, מגע בעור או בעיניים. חשיפה לחומרים כימיים עלולה לגרום לבעיות בריאותיות שונות: כוויות, הרעלה, גירויים, דלקות עור ועוד. כדי למנוע סיכונים אלה, בעת העבודה במטבח חשוב לשמור על כללי הבטיחות שלהלן:

 • כדי להפחית את החשיפה לאבק קמח יש להשתמש במסכת מגן נשימתית. לחילופין ניתן להתקין מערכת יניקה מקומית.
 • טמפרטורות גבוהות של טיגון גורמות לפירוק חלקי של השמן ולשחרור של חומרים מזיקים. כדי למנוע חשיפה של עובדים לחומרים אלה יש להתקין מנדפי חופה מעל עמדות הבישול.
 • את חומרי הניקוי יש לאחסן אך ורק באריזתם המקורית. את המיכלים והאריזות יש לאחסן במקום ייעודי ולהקפיד שמקום זה יהיה נעול.
 • בעת אחסון חומרי הניקוי יש להפרידם עפ"י הקבוצות השונות ולשלטם בהתאם.
 • אין לערבב חומרי ניקוי שונים מחשש לריאקציה כימית.
 • לפני השימוש בחומר ניקוי יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות הרשומות על גבי האריזה שלו.
 • במידה ומשתמשים בחומרי ניקוי המכילים ריכוז גבוה של חומצה או חומר מסוכן אחר, יש לעבוד בסביבה מאווררת. זאת כדי להפחית ככל האפשר שאיפה של אדי חומרי ניקוי.

סיכונים ביולוגיים

עובדי המטבח עלולים להיחשף למזון נגוע בווירוסים וכתוצאה מכך להידבק במחלות זיהומיות. המקורות לזיהומים אלה הם בעיקר ביצים נגועות בסלמונלה, פירות וירקות שהושקו במים מזוהמים ובשר נגוע. כדי למנוע הידבקות בזיהומים חשוב להקפיד על היגיינה אישית ולרחוץ ידיים עם סבון לעיתים תכופות.

סיכונים פיזיקליים (סביבתיים)

הסיכון הסביבתי העיקרי שעובדי המטבח חשופים אליו הוא רעש. במטבח התעשייתי מצויים מכשירים מרעישים, כגון מכונות חיתוך, מכונות שטיפה, מערבלים ומטחנות. בחלק מהמקרים מפעילי המכונות הללו עלולים להיחשף למפלסי רעש הגבוהים מהרמה המותרת לחשיפה. כתוצאה מכך הם עלולים לסבול מפגיעה בשמיעה. מכיוון שכך כאשר רוכשים מכשירים למטבח יש להעדיף מכשירים בעלי מפלסי רעש נמוכים יותר. בנוסף יש להקפיד על תחזוקה תקופתית של הציוד. זאת כדי למנוע עלייה במפלסי הרעש כתוצאה מבלאי של חלקים.

סיכון סביבתי נוסף שעובדי המטבח חשופים אליו הוא עומס חום. עובדי המטבח מבצעים עבודות כמו אפייה, בישול וטיגון, הגורמות לפליטת חום גבוה. חשיפה לטמפרטורות גבוהות עלולה לגרום לתחושת עייפות ועצבנות, וזו מגבירה את הסיכון להתרחשות תאונות עבודה. מכיוון שכך יש להתקין במטבח מערכות אוורור מתאימות ולדאוג לתחזוקה שוטפת שלהן.

סיכונים ארגונומיים

עובדי המטבח מבצעים עבודה פיזית קשה החושפת אותם לפגיעות שלד-שריר. מקורן של פגיעות אלו הוא בעיקר בשינוע ידני של מזון וציוד. השינוע הידני כולל תנועות של הרמה, הורדה, דחיפה וגרירה של משאות. כאשר מבצעים תנועות אלה באופן לא נכון הדבר עלול לגרום לפגיעה בגב. כדי למנוע פגיעות אלה יש להשתמש ככל האפשר בעזרי הרמה מתאימים. בנוסף יש לקיים הדרכת ארגונומיה לעובדים. בהדרכה זו לומדים העובדים על הסיכונים הארגונומיים הטמונים בעבודתם במטבח ועל כללי הבטיחות למניעתם.

סיכונים בטיחותיים

נפילות והחלקות

עובדי המטבח עושים במהלך עבודתם שימוש רב במים ובשמן. במידה ונוזלים אלה נשפכים על הרצפה הדבר עלול לגרום להחלקה. נפילות והחלקות עלולות להתרחש גם עקב משטחי שיש וקרמיקה חלקים, כבלים הפרושים על הרצפה ולא מעוגנים לקיר ועוד. כדי למנוע מעידות והחלקות במטבח יש להקפיד על כללי הבטיחות שלהלן:

 • בעת העבודה במטבח יש לנעול נעליים בעלות סוליות מונעות החלקה.
 • יש להקפיד שהרצפה תהיה יבשה ולנקות מיידית כל שפך של מים, שמן או נוזלים אחרים מהרצפה.
 • יש להקפיד על תחזוקה נאותה של הציוד כדי למנוע דליפה של נוזלים.
 • רצוי שלא לאחסן ציוד בגובה רב, שכן העובדים עלולים ליפול בניסיון להורידו. במידה והדבר אינו אפשרי, כדי להוריד את הציוד יש להשתמש אך ורק בסולם.

פגיעות ממכונות ומסכינים

פגיעות ממכונות ומסכינים עלולות לנבוע ממיגון לקוי של המכונה או משימוש לא נכון במכונה/סכין. כדי למנוע פגיעות אלה, בעת העבודה במטבח חשוב לשמור על כללי הבטיחות שלהלן:

 • במערבלים ומטחנות יש להתקין מפסק אוטומטי למכסה, המאפשר הפעלת המכונה רק כאשר המכסה שלה סגור.
 • אין להפעיל מכונה שמערכת ההנעה שלה אינה בעלת הגנה.
 • יש להקפיד להפעיל את המכונה בהתאם להוראות היצרן.
 • לפני השימוש במכונה יש להסיר צמידים וטבעות, שכן הם עלולים להיתפס במכונה.
 • לפני ניקוי המכונה יש לנתק את תקע המכונה מהשקע או לחילופין לנתק את המפסק הראשי.
 • חיתוך מזון בסכין יש לבצע על גבי קרש חיתוך, ולא באוויר.

כוויות

במהלך העבודה במטבח חשופים העובדים לסכנה של כוויות ממים חמים, שמן חם, מזון רותח ועוד. כדי למנוע סיכון זה, בעת העבודה במטבח חשוב לשמור על כללי הבטיחות שלהלן:

 • כאשר מרימים מכסה של סיר רותח יש להרים תחילה את הצד הרחוק מהעובד, כדי למנוע כוויות מהאדים.
 • סירים, מחבתות ותבניות חמים יש להרים בעזרת מחזיקי סירים, כפפות או מגבת.
 • אין לנקות תנור בעודו חם.
 • בעת הצתת גז יש להפנות את הפנים מהלהבה. יש לכבות את הגפרור מיד לאחר הדלקת הגז.

התחשמלות

עובדי המטבח עושים שימוש רב במכונות ומכשירים חשמליים, ועקב כך הם חשופים לסכנת התחשמלות. כדי למנוע סכנה זו, בעת העבודה במטבח חשוב להקפיד לפעול עפ"י כללי הבטיחות שלהלן:

 • לפני שימוש במכשיר חשמלי יש לוודא את תקינותו. אין להשתמש במכשיר לקוי או פגום (כבל חשמל קרוע, תקע שבור וכיו"ב).
 • אין לעשות שימוש במכשיר חשמלי כאשר עומדים על רצפה רטובה או כשהידיים רטובות.
 • לפני הפעלת מכשיר חשמלי יש לחבר תחילה את חוט החשמל למכשיר ורק אז להכניסו לשקע.
 • בעת ניקוי מכשיר חשמלי יש להקפיד שלא להרטיב את החלקים החשמליים.

חשוב להקפיד כי כל עובדי המטבח ישתתפו אחת לשנה בהדרכת בטיחות לעובדים, בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים). בהדרכה זו לומדים העובדים על הסיכונים השונים הכרוכים בעבודתם במטבח ועל כללי הבטיחות למניעתם.

את ההדרכה רשאי להעביר אך ורק אדם שהינו בעל הסמכה לכך מטעם המפקח הראשי על העבודה במשרד העבודה. לרוב מדובר באיש מקצוע בתחום הבטיחות, כגון יועץ בטיחות או ממונה בטיחות בעבודה. בסיום ההדרכה מקבל כל עובד תעודה המעידה על השתתפותו בהדרכה, בהתאם לאישור משרד הכלכלה.

אנו ב"ליאור בטיחות" מקיימים הדרכות בטיחות לעובדים במקצועות שונים. אם יש לכם צורך בהדרכת בטיחות לעובדים, פנו עוד היום ל"ליאור בטיחות" וקבלו את השירות המקצועי והיעיל ביותר.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן