כללי בטיחות בעבודה

מהם כללי בטיחות בעבודה?

כללי הבטיחות בעבודה הם למעשה אוסף של חוקים ותקנות העוסקים בבטיחות וגיהות בעבודה. מטרתם של כללים אלה היא למזער את הסיכונים במקום העבודה ולשמור על סביבת עבודה בטוחה.

לכללי הבטיחות בעבודה יש היסטוריה ארוכת ימים. תקנות הבטיחות הראשונות נכתבו עוד בתקופת השלטון העותמני, כקובץ חוקים ששמו "חוק בתי החרושת". קובץ חוקים זה קיבל תוקף ע"י השלטון הבריטי ב-1946, והוא כונה "פקודת בתי החרושת, 1946". בשנת 1954 צורף לפקודה זו חוק ארגון הפיקוח על העבודה. מאוחר יותר, בשנת 1970, אישרה הכנסת נוסח חדש ל"פקודת בתי החרושת", ששמו "פקודת הבטיחות בעבודה". חוק ארגון הפיקוח על העבודה ופקודת הבטיחות בעבודה שימשו בסיס למערך תקנות הבטיחות הקיים כיום.

במשך השנים נחקקו עוד 170 חוקים ותקנות העוסקים בכללי בטיחות בעבודה וגיהות תעסוקתית. בנוסף, מכון התקנים הישראלי פרסם כ-190 תקנים העוסקים בבטיחות המִתקנים והמוצרים בענפי תעשייה וייצור שונים.

כללי בטיחות בבריכה

האחריות לקיום כללי הבטיחות בעבודה

האחריות למלא אחר כללי הבטיחות בעבודה חלה הן על המעביד והן על העובד.

אחריות המעביד

1. על המעביד לספק לעובדים סביבת עבודה בטוחה, בהתאם לחוקים ולתקנות.

2. בטרם קבלת עובד חדש לעבודה על המעביד לוודא שהעובד הינו בעל הסמכה בתחום.

3. על המעביד לקיים הדרכות בטיחות לעובדים, בהתאם לתפקידם, ולוודא שהם הבינו את תוכן ההדרכה.

4. על המעביד להעסיק ממונה בטיחות בעבודה, שתפקידו להטמיע ולאכוף את כללי הבטיחות בעבודה.

5. על המעביד לספק לכל עובד צמ"א בהתאם לתפקידו ובהתאם לסיכונים שהוא חשוף אליהם במהלך עבודתו. בנוסף, עליו לוודא שהעובד משתמש בצמ"א וכן לתקן או להחליף צמ"א פגום.

אחריות העובד

1. על העובד לציית לכללי הבטיחות.

2. על העובד להשתמש בצמ"א שסיפק לו המעביד בהתאם לייעודו ולשמור על תקינותו. במקרה שנתגלה פגם בצמ"א עליו להחזירו למעביד ולדרוש את החלפתו.

3. על העובד להשתתף בהדרכות הבטיחות שהמעביד מקיים.

4. על העובד לדווח למעביד על כל מפגע או סיכון שהוא נתקל בו במהלך עבודתו.

כללי בטיחות עיקריים

פקודת הבטיחות בעבודה הינה כאמור אחד משני החוקים העיקריים בתחום הבטיחות והגיהות בישראל. הפקודה כוללת הנחיות להסדרת תנאי עבודה בטיחותיים וגיהותיים במפעלים ובמשק. את פקודת הבטיחות בעבודה אפשר לחלק ל-3 נושאים עיקריים:

 1. בריאות העובדים – הנחיות בנוגע לניקיון, צפיפות, אוורור, תאורה, חום, השגחה רפואית ועוד.
 2. בטיחות העובדים – הנחיות בנוגע למיגון מכונות, בטיחות במעברים ומשטחים, סולמות ומדרגות, עבודה בחלל מוקף ועוד.
 3. רווחת העובדים – הנחיות בנוגע למי שתייה, רחצה, עזרה ראשונה ועוד.

ההנחיות העיקריות בנושא בריאות העובדים

 • יש להקפיד שהמפעל יהיה במצב נקי וללא צחנה הבאה מביוב, מנוחיות או ממטרד כלשהו.
 • יש לפנות אשפה מחדרי העבודה וחדרי המדרגות כל יום ולנקות את הרצפה לפחות אחת לשבוע.
 • בעת העבודה במפעל נפח החלל לכל עובד לא יפחת מ-11 מ"מ.
 • יש לדאוג לאוורור מספיק בחדרי העבודה, ע"י מיחזור אוויר צח, כדי למנוע נזקי אדים, אבק וזוהמה.
 • יש לדאוג לתאורה נאותה במפעל וכן למידת חום סבירה בכל חדרי העבודה.

ההנחיות העיקריות בנושא בטיחות העובדים

 • יש לגדר את כל חלקי המכונות הדורשים גידור, כגון חלקי מנועים וגנרטורים.
 • מעברים ומדרגות בבניין יהיו נטולי מכשולים כגון חפצים, חומרים או כלים.
 • במקום שקיימת בו סכנת נפילה מגובה העולה על שני מ', יש להתקין אמצעי בטיחות כגון גידור.
 • מדרכות, מדרגות, מסדרונות ומרצפות יהיו עשויים מחומרים איכותיים ובנויים היטב.
 • מעליות יהיו עשויות מחומרים איכותיים ובנויות היטב. לפני השימוש הראשוני וכן אחת לשישה חודשים יש לבצע בדיקה של המעליות ע"י בודק שהינו בעל הסמכה לכך.
 • מכונות הרמה (עגורן, מלגזה, גלגלת וכיו"ב) יהיו עשויות מחומר איכותי וחזק. אחת ל-14 חודשים יש לבצע בדיקה של המכונות ע"י בודק שהינו בעל הסמכה לכך.
 • יש לסמן בשילוט ברור ובולט כל מוצא, כמו דלת או חלון, העשוי לשמש כפתח מילוט מדלֵקה. בנוסף, יש לארגן את חדר העבודה כך שיהיה מעבר חופשי לפתח המילוט. את דלתות החדר יש לסגור באופן המאפשר פתיחתן בקלות מבפנים.

ההנחיות העיקריות בנושא רווחת העובדים

 • יש לדאוג לאספקה של מים הראויים לשתייה, בכמות מספקת לכל העובדים ובנקודות שהגישה אליהן נוחה לכל העובדים.
 • יש לדאוג לסידורי רחצה נאותים, לרבות אמצעים נאותים לניקוי ולניגוב.
 • עבור כל 150 עובדים במפעל יש להתקין ארגז עזרה ראשונה.
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן