ממונה בטיחות בעבודה

מדי שנה מתרחשות בישראל תאונות עבודה רבות. במקרים רבים הגורם לתאונות הוא חוסר זהירות ואי הקפדה על ההוראות והנהלים. מכאן החשיבות הרבה של העסקת ממונה בטיחות במקום העבודה. ממונה הבטיחות אמון על תחום הבטיחות והגיהות במקום העבודה. תפקידו לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים ותקנות בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית. בנוסף עליו לסייע למעסיק בכל עניין הנוגע לבטיחות ובריאות תעסוקתית, ולקדם את התודעה בנושאים אלה.

סעיף 4 בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 1996 מפרט באילו מקומות עבודה חובה למנות ממונה בטיחות.

ממונה בטיחות

תפקידיו של ממונה בטיחות

להלן תפקידיו וסמכויותיו של ממונה הבטיחות עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות):

 1. לאתר במפעל מפגעי בטיחות ומפגעי גיהות. במידה והוא מוצא מפגעים כאלה עליו להודיע על כך למעביד.
 2. לוודא כי במפעל קיימים התקני בטיחות וגיהות נאותים.
 3. לדרוש כי יונהגו סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, במבנים, במתקנים, בתהליכי עבודה, בציוד ובחומרים.
 4. לוודא יישומן של תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים). בנוסף, לוודא כי קיימת תוכנית להדרכת עובדים.
 5. לוודא כי במפעל קיימת תוכנית בטיחות מעודכנת.
 6. לוודא כי הוראות תוכנית הבטיחות של המפעל אכן מיושמות. בנוסף, לוודא הכללתן של דרישות בטיחות וגיהות בהנחיות העדכניות לתחזוקה, שימוש, הפעלה ואחסון של חומרים, ציוד ותהליכי עבודה. 
 7. לברר את הסיבות והנסיבות של תאונות עבודה שאירעו במפעל ושל מחלות מקצוע של עובדים. מטרת הבירור היא שממונה הבטיחות יוכל להפיק לקחים מאירועים אלה ולהדריך את העובדים בנוגע ללקחים שהופקו.
 8. לרכז את כל התיעוד והמידע בנוגע למחלות מקצוע ותאונות עבודה שאירעו במפעל.
 9. לנסח הוראות בטיחות וגיהות בנוגע לסיכונים בעבודה, לפרסמן ולעדכנן. בנוסף, לוודא יישום ההוראות ולדווח למעביד במקרה של הפרתן.
 10. לוודא סימון של תהליכי עבודה, ציוד וחומרים מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בצמ"א (ציוד מגן אישי).
 11. לדאוג לביצוע מעקב וביקורת על תקינותם של כלי עבודה, ציוד מגן אישי, התקני בטיחות וגיהות וציוד החייב בבדיקות תקופתיות.
 12. לוודא קיומן של בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים החשופים לחומרים שלגביהם יש דרישה לערוך בדיקות אלה.
 13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות (ניטור סביבתי) כאשר החוק או התקנות מחייבים זאת. בנוסף, לתעד את ממצאי הבדיקות הנ"ל וליידע את המעביד והעובדים בנוגע להשלכותיהן ולאמצעים שיש לנקוט.
 14. לקבוע הסדרים המבטיחים תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקה של קבלני חוץ.
 15. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות של המפעל ולמסור לידיה את כל המידע הדרוש לפעילותה השוטפת.
 16. להורות על הפסקת העבודה במקרה שנשקפת סכנה מיידית לחייו או לבריאותו של עובד. בנוסף, לדווח על כך מיידית למעביד או לנציגו.
 17. לוודא כי קיימות במפעל תוכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 18. לדווח למפקח העבודה האזורי, עפ"י דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ולנטרול סיכונים במפעל.
 19. להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי פיקוח שהם עורכים במפעל, אם יידרש לכך.

סקר סיכונים ע"י ממונה בטיחות - למנוע את התאונה הבאה

נפילה מגובה באתר בנייה, הרעלה מחומר מסוכן שדלף ממפעל, שרפה או כל תאונת עבודה אחרת מתרחשות במקומות עבודה חדשים לבקרים. כל אלו אירועים שניתן למנוע אותם באמצעות הקפדה על נוהלי הבטיחות והגיהות במקומות העבודה. תקנות הפיקוח על העבודה בישראל מחייבות את המעסיק להכין תוכנית בטיחות הכוללת סקר סיכונים. את התוכנית עורך ממונה בטיחות בעבודה.

במסגרת סקר הסיכונים עורך ממונה הבטיחות זיהוי של גורמי הסיכון במקום העבודה וחיזוי תרחישי אירועים אפשריים (הערכת סיכונים). לאחר מכן הוא מנתח שיטות ואמצעים לצורך בקרת הסיכונים ונותן למעסיק המלצות לפעילות מתקנת.

מקצוענות ואיכות נפגשות בעבודה

חברת "ליאור בטיחות" הוקמה על ידי ליאור מקדש, מומחה לבטיחות בעבודה ובעל ניסיון רב בתחום. לחברה צוות מקצועי רחב, הכולל ממוני בטיחות, יועצי בטיחות, מנהלי עבודה ומהנדסים. הצוות המקצועי שלנו מעניק שירות למאות מפעלים, ארגונים ומוסדות חינוך בכל רחבי הארץ.

חברת "ליאור בטיחות" מעניקה שירות מקצועי, מהיר ויעיל, תוך מתן יחס אישי ובמחיר ללא תחרות. החברה מחויבת לשמירת סודיות מלאה ושקיפות מלאה, ועומדת בזמן אמת לצד לקוחותיה. זה הזמן ללכת על בטוח וליצור קשר עם המומחים של "ליאור בטיחות".

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

12 מחשבות על “ממונה בטיחות בעבודה”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן