מניעת סיכונים בהפעלת מלגזה

מניעת סיכונים מתחילה בתחילת יום העבודה

לפני תחילת יום העבודה, חובה על נהג המלגזה לבצע בדיקה של המלגזה וזאת על מנת למנוע סיכונים הכרוכים במלגזה עצמה. עליו לבדוק את מערכת ההיגוי תוך סיבוב ההגה ובדיקת תגובת הגלגלים, עליו לבדוק את הדוושות על ידי לחיצה על דוושת הבלם והגז, עליו לבדוק את מערכת התאורה, המגבים, המראות, הצופר, לוח השעונים, שרשרת ההרמה, תקינות הצמידים, תקינות המערכת ההידראולית, בדיקת המושב (שיפוע, גובה ועומק) ועוד. נהג מלגזה חייב על פי חוק לבצע אחת לשנה הדרכת ריענון בנושא בטיחות.

כללי בטיחות בהפעלת מלגזה – ידע מונע סיכונים

התאמת ציוד מגן אישי לסיכונים בעבודה על מנת למנוע סיכונים, על העובד והמעביד להיות מודעים לסיכונים הטמונים בהפעלת המלגזה :

* יש להשתמש בציוד מגן אישי

* יש לבדוק תקינות מטפה

* יש להתחיל נהיגה באיטיות

* יש לנהוג עם שתי ידיים על ההגה

*  יש לעשות שימוש בצופר לאזהרה של מלגזות, רכבים ועובדים במסלול הנסיעה

* האטת מהירות בקטעי מסלול מסוכנים כמו עיקולים ופניות

* הקפדה על הימצאות ידיים בתוך גבולות תא המפעיל

* איתות לפני ביצוע פניה

הדרכת בטיחות למפעילי מלגזה

סוגי הסיכונים אליהם נחשף מפעיל מלגזה

כימיים – אלרגיות ומחלות עור הנובעים ממגע עם דלק, מחלות עיניים, חנק על ידי CO בשל שריפת דלק פחמימני מצינור הפליטה המעלה את ריכוז הגז באוויר בעיקר במבנים לא מאווררים.

פיזיקליים – בעיות שמיעה הנובעות מרעש המופק ממלגזות דיזל או מעבודה במבנים סגורים, חשיפה לתנודות הפוגעות בעמוד השדרה וביכולת הפריון של הגבר, (בשל גלגלים קשיחים, העדר קפיצים ושימוש במושב לא תקני)

ארגונומיים – כאבי יד וזרוע הנגרמים בשל נהיגה במלגזה לא מועמסת בשל התנגדות גבוהה להיגוי, כאבי גב תחתון בשל ישיבה ממושכת על מלגזה, התכווצות שרירים ברגליים בשל ישיבה ממושכת, כאבי צוואר, עייפות עיניים בשל קשיי הסתגלות במעבר מאור לחושך במחסנים עם תאורה לקויה.

תאונות – נפילה בשל החלקה או בשל צעד לא זהיר של המפעיל בעת טיפוס למושב הנהג, נפילת מלגזה ממפלס גבוה לנמוך יותר בשל נהיגה לא זהירה, החלקה או התמוטטות הקורית במפלס גבוה, פגיעה מנפילת מטען שהועמס לא נכון תוך הרמה לא זהירה של המלגזה, התהפכות עקב עומס יתר או הרמה בה מרכז הכובד של העומס אינו מצוי בין קלשוני המלגזה, התהפכות עקב הרמה לגובה רב מידי והיגוי לא מתון, התהפכות של מלגזה, הדרדרות של מלגזה ופגיעה בעובד עקב בלם יד לא דרוך, התנגשות של מלגזה בעצם נייח, מכת חשמל בשל פגיעה בקוו חשמל, חשיפה לכימיקלים מסוכנים בשל נפילת מיכל והתפוצצותו, התזת חומצה בעת טעינת מצברים, תכנון לקויי של מושב הנהג מבחינה ארגונומית הגורם לשדה ראייה מוגבל והתנגשות.

בטיחות בנסיעה מחוץ לשטח המפעל

נסיעה מחוץ לשטח המפעל מותרת רק למרחק שאינו עולה על 500 מטר. הנסיעה חייבת להיות מאושרת על ידי המשטרה. בנסיעה יש להקפיד על חוקי התעבורה, על מהירות הנסיעה ואין לעלות על 25 קמ"ש. על מספר הרישוי להיות בולט לעין ועל הנסיעה להתבצע בצדו הימני של הכביש. אין לרדת לשטחים לא סלולים ובמקרה שקיים צורך בחציית כביש לצורך העברת המטען, יש להיעזר במלווה צמוד או לסגור את קטע הדרך. חציית מסילת ברזל חייבת להתבצע לאט ורצוי באלכסון גלגל אחרי גלגל, על המלגזן להחזיק ברשותו רישיון נהיגה, אישור להפעלת מלגזה, תעודת ביטוח, אישור רישוי שנתי, אישור משטרה לתנועה על הכביש וכן אישור בודק מוסמך לתקינות מערכת ההרמה. במקרה של התהפכות המלגזה, יש להישאר בתוך מסגרת הבטיחות ולא לנסות לצאת ממנה החוצה. מסגרת הבטיחות (קשת התהפכות ) של מלגזה היא מכלול בטיחותי המגן על המפעיל ולכן אין להורידה ויש לוודא את שלמותה.

חגורת בטיחות לנהגי מלגזות

תקנות התעבורה לא מתייחסות ספציפית אל חובת שימוש בחגורות הבטיחות בעת הפעלת מלגזה אך עם זאת, במלגזה בה הותקנו חגורות במסגרת הרישוי, נהגה מחויב להשתמש בה בעת הנהיגה. שימוש בחגורות ממזער את הסיכונים של המפעיל בעת תאונה.

בטיחות בעת עצירה וחניה של מלגזה

כאשר נהג המלגזה מתכוון לעצור יש להאט את המלגזה ולעצרה עם בלם היד . אין לעצור את המלגזה בעליה ואין להחנות באופן העלול להפריע לתנועת כלי רכב אחרים במקום.

בטיחות בעת תדלוק מלגזה

לפני כל תדלוק של מלגזה יש לכבות את המנוע, לנעול מעצורים ולהוריד את המזלג אל פני הקרקע. כמו כן יש לוודא כי קיים מגע בין פיית הצינור לבין פתח מיכל הדלק כדי למנוע ניצוץ לבשל המצאות חשמל סטטי וכן יש לתדלק במקום פתוח ומאוורר. יש למנוע שפיכת דלק על הכלי והסביבה ואין להניח על גבי המלגזה מיכל דלק מלא. יש להתקין שלטים האוסרים עישון בעת התדלוק ובגמר התדלוק יש לוודא כי מיכל הדלק סגור היטב.

בטיחות בעת טעינת מצברים

יש לטעון מצברים במקום מאוורר היטב (מימן המשתחרר עלול לגרום דליקות והתפוצצות). על הטעינה להתבצע במקום מרוחק ממקור של אש גלויה. לפני טעינה יש לנעול מעצורים ולכבות את המנוע ובתום הטעינה יש לנתק את מפסק המטען ולאחר מכן את המצברים. בעת הוצאת מצברים על ידי מנוף יש למנוע מגע בין הדקי המצבר לשרשרת או כבל ההרמה וזאת כדי למנוע קצר. בעבודה עם מצברים יש להימנע מענידת שרשרת או רצועה מתכתית.

בטיחות בעת טיפול במטענים

מלגזה בנויה על פי עקרון הנדנדה. גלגליה הקדמיים של המלגזה משמשים נקודת משען וחלקה האחורי כולל משקולת נגדית המשמשת משקל נגד לעומס הנמצא על הקלשונים. מטען שלא מונח כראוי מרוחק מתחילת הקלשונים או שמשקל המטען גבוה מהמותר, עלול לגרום לגלגלים האחוריים להתרומם וההיגוי יהפוך לבלתי אפשרי. זהו מצב מסוכן ביותר.

בטיחות בעת טעינה ופריקה

יש לוודא כי הקלשונים פתוחים במידה מקסימלית האפשרית ביחס למטען. יש לקחת מטען רק כאשר הוא בטווח המשקל אותו יכולה המלגזה לשאת. לפני הנפת מטען יש לוודא כאת משקלו ואת מרכז הכובד שלו. יש להיזהר ממטען משוחרר ואין להרים מטען בעת נסיעה. יש לשאת את המטען קרוב ככל הניתן לרצפה. יש להרחיק ידיים ורגליים ממכלול התורן. לשם הכוונה יש להיעזר באדם נוסף בעת הטענה של מטען גבוה המסתיר את שדה הראייה ויש לשים לב למטענים הכתובים על המטען עצמו.

מניעת סיכונים באמצעות ציוד מגן אישי

מטרתו של ציוד המגן האישי היא השלמת החסר בכל הקשור לבטיחות העובד אך הוא כמובן אינו מהווה תחליף לשאר אמצעי הבטיחות. על המעסיק להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי למנוע סיכון אפשרי וכמובן מחובתו לספק ציוד מגן אישי בהתאם לתקנה מס 3 בתקנות הבטיחות בעבודה. כמו כן, החובה לעשות שימוש בציוד האישי חלה על העובד. ציוד מגן אישי לנהג מלגזה כולל בין היתר: קסדת מגן להגנת הראש, אטמי אוזניים, משקפי מגן , נעלי בטיחות, ביגוד הגנה מפני מזג אוויר וכן ציוד הגנה נגד קור בעת עבודה במתקני קירור. עבור סוגי פעילות מיוחדים, נעשה שימוש בציוד מגן לאחר ביצוע סקר סיכונים ואפיון סיכונים.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן