מניעת תאונות במוסדות חינוך

למרבה הצער, אנו עדים למקרים רבים של תאונות במוסדות חינוך שבהן נפגעים תלמידים. תאונות במוסדות חינוך עשויות להתרחש בחצר ביה"ס, בכיתה, במהלך פעילות או טיול, בדרך למוסד החינוך או ממנו וכיו"ב. מהנתונים עולה כי ככל שהתלמידים צעירים יותר כך הם נפגעים יותר. כך למשל בשנת הלימודים תשע"ט נפגעו בתאונות כ-3,000 תלמידי תיכון, כ-6,000 תלמידי חטיבת ביניים וכ-13 אלף תלמידי יסודי. עם זאת נראה שילדי הגנים נפגעים הרבה פחות: באותה שנת לימודים נפגעו רק כ-60 ילדים בתאונות בגני ילדים.

תאונות במוסדות חינוך

על מי מוטלת האחריות למניעת תאונות במוסדות חינוך?

במערכת החינוך ישנם גורמים שונים הממונים על הבטחת הבטיחות ומניעת תאונות במוסדות חינוך. בנוסף, במוסדות החינוך עצמם ישנם אנשי צוות שונים שלהם תפקידים וסמכויות הנוגעים לשמירה על הבטיחות. להלן נפרט את תחומי אחריותם וסמכויותיהם של בעלי התפקידים השונים במוסדות החינוך בתחום הבטיחות.

יועץ בטיחות מוסדות חינוך

תפקידו של יועץ בטיחות מוסדות חינוך הוא לקיים מבדקי בטיחות במוסדות חינוך. המבדק מתקיים עפ"י רשימה מנחה, המבוססת על חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא בטיחות במוסדות חינוך. במהלך המבדק, המתקיים אחת לשנה, בודק יועץ בטיחות מוסדות חינוך את בטיחות התשתיות הפיזיות בשטח המוסד: מבנים, חצרות, מגרשי ספורט, מדרגות, גדרות ושערים, מערכות חשמל וגז, דרכי גישה ומילוט וכיו"ב. יועץ הבטיחות רושם את הליקויים שאיתר במהלך המבדק ומגיש דו"ח מפורט להנהלת המוסד ולבעלי המוסד. בדו"ח זה הוא גם מגדיר סדר קדימויות לטיפול במפגעים שאיתר. לאחר תיקון הליקויים מקיים יועץ הבטיחות ביקור נוסף בשטח לצורך אישור התיקונים. במידה ואכן כל הליקויים תוקנו כראוי הוא יעניק למוסד החינוך אישור בטיחות. למבדקי הבטיחות של יועץ בטיחות מוסדות חינוך ישנה חשיבות רבה למניעת תאונות במוסדות חינוך.

מנהל מוסד החינוך

חוזר המנכ"ל קובע כי מנהל מוסד החינוך הוא האחראי להבטחת הבטיחות במוסד. בין היתר על מנהל מוסד החינוך לבצע את הפעולות האלה:

 • לקיים תוכנית בנושא בטיחות במוסד החינוך.
 • לשלב לימודי בטיחות בתוכנית הלימודים.
 • לפעול לסילוק כל מפגעי הבטיחות בשטח מוסד החינוך.
 • לקיים תחקירים בנושא אירועי בטיחות.
 • להשתתף בהשתלמויות ובימי עיון בתחום הבטיחות.

רכז ביטחון, בטיחות ושעת חירום במוסד (עב"ט)

העב"ט הינו נציגו של מנהל המוסד בכל הנוגע לגיבוש תוכניות ביטחון, בטיחות ושעת חירום ויישומן. בין היתר על העב"ט לרכז את הפעולות ליישום התוכנית להבטחת הבטיחות והגיהות של מוסד החינוך. כמו כן עליו לסייע למנהל המוסד בתכנון והפעלה של תוכניות הלימוד בנושא בטיחות. בנוסף, כדי שיוכל למלא את תפקידו כראוי עליו להשתתף בהשתלמות לרכזי בטיחות בית ספריים.

רכז הטיולים במוסד

רכז הטיולים הינו הגורם המרכז את תוכנית הטיולים של ביה"ס והאחראי על תכנון הטיולים וביצועם. ישנה חשיבות רבה לשיתוף פעולה בין רכז הטיולים של המוסד לעב"ט המוסד. העב"ט יסייע לרכז הטיולים בתכנון ההיבטים הבטיחותיים של הטיולים ופעילויות החוץ.

רכז הפעילויות במוסד

רכז הפעילויות הינו הגורם האחראי על כל הפעילויות המיוחדות המתקיימות במוסד החינוך: מסיבות, טקסים, יום ספורט וכיו"ב. על רכז הפעילויות לבנות תיק פעילות מסודר לכל פעילות ולהעבירו לאישור מנהל המוסד.

המפקח הכולל

תפקידיו של המפקח הכולל בתחום הבטיחות במוסד החינוך הינם:

 • לשמש נציג הנהלת המחוז בנוגע לתמיכה ביישום תוכנית הבטיחות של המוסד ולבקרה על רמת יישומה.
 • להשתתף בתחקירים של אירועי בטיחות המתקיימים במוסד.
 • לקיים בקרה על יישום לקחים שנלמדו מאירועי בטיחות שאירעו בכלל מוסדות החינוך.

כדי שיוכל לבצע את תפקידו כראוי על המפקח להשתתף בהשתלמויות לבטיחות וגיהות במערכת החינוך.

האגף לביטחון, בטיחות ושעת חירום במשרד החינוך

במשרד החינוך פועל אגף בכיר לביטחון, בטיחות ושעת חירום, שבין היתר אחראי על נושא הבטיחות ומניעת תאונות במוסדות חינוך. באגף פועל ממונה בטיחות ארצי, האחראי על הבטיחות בכלל מערכת החינוך בארץ. בנוסף לממונה הבטיחות הארצי, בכל מחוז פועל ממונה בטיחות מחוזי. בין היתר מקיים האגף קורסים והכשרות לגורמים שונים במוסדות החינוך בנושא בטיחות ומניעת תאונות במוסדות חינוך.

דיווח על תאונות במוסדות חינוך

על מנהל מוסד החינוך חלה החובה לדווח על כל תאונה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של מוסד החינוך ושהוא נזקק לטיפול רפואי בעקבותיה. חובה זו חלה גם במקרה שהתאונה אירעה מחוץ לשטח המוסד, כגון במהלך טיול. עם זאת אין צורך לדווח על תאונה שהתרחשה בדרך אל מוסד החינוך או ממנו. בנוסף אין צורך לדווח על תאונה שהתרחשה במהלך פעילות שאינה חלק מהפעילות הרשמית של המוסד: פעילות קהילתית, חוגים, קייטנות פרטיות וכיו"ב. זאת גם אם הפעילות התקיימה בשטח מוסד החינוך.

הדיווח על תאונה ייעשה באמצעות טופס "דוח על תאונה". בטופס יש למלא בין היתר את פרטי המוסד ואת פרטי הנפגע ולציין את מקום התאונה. בנוסף יש לציין את הגורם לתאונה, את איבר הגוף שנפגע ואת הטיפול הרפואי שקיבל הנפגע. את הטופס יש למלא תוך שבעה ימים מיום התאונה. אם בעקבות התאונה נעדר התלמיד מהלימודים יש למלא דוח משלים מייד עם שובו ללימודים. דוח זה יכלול רישום של מספר ימי ההיעדרות מהלימודים ומספר ימי האשפוז, וכן רישום של מסמכים רפואיים, אם ישנם.

מטרות הדיווח על התאונה הן:

 • לתעד את התאונה.
 • להביא את התאונה לידיעת חברת הביטוח ולאפשר טיפול בזכויות הנפגע.
 • לאפשר בחינה של אופן התרחשות התאונה והפקת לקחים ע"י הגורמים הרלוונטיים.

מדי שנה מכין ממונה הבטיחות הארצי דוח על תאונות במוסדות חינוך שהתרחשו בשנת הלימודים הקודמת. בדוח זה מפרט הממונה נתונים על התאונות שאירעו והלקחים העולים מהם. מנהל האגף מעביר את הדוח למנכ"ל משרד החינוך ולמנהלים הבכירים במשרד.

"ליאור בטיחות" - מניעת תאונות במוסדות חינוך

חברת "ליאור בטיחות" מתמחה במתן שירותי ייעוץ והדרכות בטיחות בעבודה, והיא מעניקה את שירותיה למפעלים, מוסדות, רשויות וארגונים ציבוריים ופרטיים בכל רחבי הארץ. לחברה מהנדסים בכירים ויועצי בטיחות מומחים במגוון תחומי הבטיחות בעבודה. חברת "ליאור בטיחות" מספקת שירותי יועץ בטיחות מוסדות חינוך עבור עיריות ומועצות מקומיות ברחבי הארץ, וזאת בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, חוק התכנון והבנייה והוראות כיבוי אש והצלה. זקוקים למבדק בטיחות לצורך אישור בטיחות למוסד חינוך? קבעו פגישה עם המומחים של ליאור בטיחות.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

7 מחשבות על “מניעת תאונות במוסדות חינוך”

 1. לצערנו, במוסדות חינוך רבים אפשר למצוא פערי בטיחות, וזה המקום לתהות אם אכן נעשים שם מבדקים מקיפים של יועץ בטיחות…

 2. לשמחתי, נושא הבטיחות במוסדות חינוך עבר שיפור בשנים האחרונות, אם כי כמובן יש עוד הרבה מה לשפר…

 3. חשוב באמת שהורים יידעו מיהם בעלי התפקידים השונים שאחראים על הבטיחות במוסדות חינוך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן