מסירת מידע והדרכת עובדים

מסירת מידע והדרכת עובדים

מהן תקנות הפיקוח על העבודה? מהי חובת הדיווח של המעסיק? מהי הדרכת עובדים ומדוע היא נחוצה? מדוע יש צורך בחזרה על הדרכות עובדים? מדוע יש צורך בעברת תמצית המידע בכתב?

מידי שנה מתרחשות בישראל תאונות עבודה רבות במפעלים, אתרי בנייה וארגונים בכל רחבי הארץ. רבות מהתאונות יכולות היו להימנע לו רק היו מודעים העובדים לסיכונים השונים ונוקטים אמצעי הגנה וזהירות. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) חוקקו הן לטובת העובד והן לטובת המעסיק. המידע מבטיח את שמירת בטיחותו ובריאותו של העובד וזהו גם עניינו הישיר של המעסיק, לשמור על העובדים שהם המשאב היקר לו ביותר בארגון. הניסיון הוכיח כי מילוי דרישות החוק משפיע ישירות על עקומת הנפגעים מתאונות עבודה ומחלות מקצוע המשפיעים על התפוקה במקום העבודה. מניעת תאונות ומחלות מקצוע חוסכת עוגמת נפש ופגיעה בעובדים ולה השלכות כלכליות נרחבות הן על המעסיק והן על המדינה.

הדרכת בטיחות לעובדים

תקנות פיקוח על העבודה

תקנות הפיקוח על העבודה דנות בנושאים עקרוניים אודות בטיחות העובדים במקומות עבודה שונים. תחילה, מגדירות התקנות את בעלי התפקידים העיקריים המוסמכים לערוך בדיקות סביבתיות וניטור. בהמשך, מגדירות התקנות האלו את תפקידו של המעסיק , תפקידו של המפקח על העבודה ומהם הסיכונים לבטיחות העובד ולבריאותו במקום עבודה.

חוק מסירת מידע אודות סיכונים במקום העבודה

חובתו של המעסיק היא למסור לעובד מידע וליידע את עובדיו אודות הסיכונים העיקריים הקיימים בסביבת עבודתו. על המעסיק במקום עבודה ליידע את העובדים אודות הסיכונים הקיימים במקום העבודה בכלל ובתחנות העבודה השונות. החוק מחייב את המעסיק למסור לעובד הוראות עדכניות כיצד להשתמש, להפעיל ולתחזק את הציוד והחומרים על מנת לבצע את תהליכי העבודה בצורה הבטוחה ביותר. המחוקק מתכוון גם למקרים בהם יש צורך לחזור ולחדד את המידע במקרים בהם התקבלו חומרים חדשים, ציוד חדש או נוצרו תהליכי עבודה חדשים שיש בהם סיכונים עבור העובד. מסירת מידע לעובד בעיני המחוקק כוללת את המידע הקשור לכל הסיכונים הקיימים במקום העבודה ומחובתו על פי החוק, למסור באופן שוטף ומעודכן כל מידע חדש.

הדרכת בטיחות לעובדים

 הדרכת בטיחות לעובדים היא חובה החלה על המעסיק. זוהי למעשה הדרכה מקצועית החייבת להיות מועברת על ידי גורמים מוסמכים ועליה להוות אמצעי משמעותי להגנה מפני סיכונים. הדרכת עובדים אודות דרכים להתגוננות מפני סיכונים (שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחה של ציוד, חומרים ותהליכים) היא חיונית כדי להטמיע את הידע לו זקוק העובד בכדי להתגונן מפני סיכונים שונים במקום העבודה. על פי החוק, המעסיק חייב לוודא כי העובד הבין את המידע שקיבל וכי הוא פועל בהתאם. בנוסף, על המעסיק לחזור ולהדריך את העובדים בכל פעם שמתעורר צורך בכך: כאשר מתגלים סיכונים חדשים במקום העבודה אשר לא היה ידוע עליהם קודם לכן והם נוצרו כתוצאה מהכנסתו של ציוד חדש, חומרים או תהליכי עבודה חדשים. ההדרכה חייבת להתבצע על ידי אדם מוסמך.

העברת תמצית מידע בכתב

על מנת שהעובד יקבל את המידע האמין בדבר הסיכונים הקיימים במקום עבודתו, קבע המחוקק תקנה מיוחדת המחייבת מסירת תמצית של המידע לעובד בכתב. תמצית המידע כוללת את הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה, תחנת העבודה הספציפית של העובד או בכל מקום אחר בו עלול העובד להיחשף לסיכונים. תמצית המידע חייבת להימסר בשפתו של העובד ועל המעסיק לוודא כי תוכן המסמך הכתוב הובן על ידי העובד והוא שולט בשפה בה נכתב המסמך. במידה והעובד החליף תחנה או תפקיד, חייב המעסיק לעדכן אותו עם תמצית מידע בכתב לגבי התפקיד החדש או השינויים שחלו בחומרים, בציוד או בנהלים. העברת המידע הכתוב לעובד בשפתו ונתינת הסבר נוסף במקרה בו לא הבין את המסמך, נועדו כדי להסיר ספק אודות מסירת מידע לעובד בהקשר לסיכונים אליהם הוא עלול להיחשף. 

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן