נאמן בטיחות

בכל מקום עבודה באשר הוא חשופים העובדים לסיכונים שונים. החוק הישראלי קובע כי על המעסיק לנקוט אמצעים שונים כדי לשמור על בטיחות העובדים ובריאותם. אחד האמצעים הללו הוא מינוי נאמני בטיחות במקום העבודה.

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה, בכל מקום עבודה המעסיק 25 עובדים ומעלה יש למנות ועדת בטיחות. נציגי העובדים בוועדה ישמשו גם כנאמני הבטיחות. במקום עבודה שאין בו ועדת בטיחות העובדים רשאים לבחור נאמני בטיחות.

כדי לשמש נאמן בטיחות במקום העבודה יש לעבור קורס נאמני בטיחות. בקורס זה לומדים העובדים נושאים שונים, כגון הכרת הגורמים לתאונות עבודה, שימוש נכון בצמ"א, עבודה בגובה, חומרים מסוכנים, סיכוני חשמל, סקר סיכונים, כיבוי אש ועוד.

תפקידיו וסמכויותיו של נאמן הבטיחות

נאמן בטיחות, כשמו כן הוא, נאמן לכל היבטי הבטיחות במקום העבודה. תפקידיו של הנאמן הם כדלהלן:

  • לעקוב אחר תנאי הבטיחות והגיהות במקום העבודה ולפעול לשיפורם.
  • לייעץ לבעל העסק בכל הנוגע לתחום הבטיחות והגיהות במקום העבודה.
  • לאתר מפגעי בטיחות במקום העבודה, להודיע עליהם בכתב להנהלת החברה ולשלוח העתק למפקח העבודה האזורי.
  • להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל נושאי הבטיחות במקום העבודה.
  • להילוות למפקח העבודה בביקוריו במקום העבודה.

כדי למלא את תפקידיו רשאי הנאמן לעיין בכל מסמך רלוונטי הנוגע לבטיחות ולגיהות במקום העבודה.

נאמן בטיחות

חובות המעסיק

  • על המעביד לעודד את פעילותו של נאמן הבטיחות ולתת לו הקלות שיסייעו לו לבצע את תפקידו כראוי.
  • במידה והנאמן דיווח למעביד על מפגעי בטיחות במקום העבודה, על המעביד לפעול לתיקון המפגעים הללו. אם הוא לא עשה כן עליו למסור לנאמן תוך זמן סביר הודעה מנומקת בכתב ולשלוח העתק של ההודעה למפקח העבודה האזורי.
  • אסור למעביד לפגוע בתנאי ההעסקה של נאמן הבטיחות או לפטר אותו בשל פעולותיו בתחום הבטיחות.

הודעה על מינוי נאמן בטיחות

עובד שמוּנה לתפקיד נאמן בטיחות במקום העבודה, עליו להודיע על כך בכתב למעסיק. על המעסיק לשלוח למפקח העבודה האזורי, בדואר רשום, העתק של ההודעה הנ"ל. לחילופין באפשרותו למלא טופס דיווח מקוון באינטרנט. את הטופס ימלא המעסיק עצמו או ממונה הבטיחות במקום העבודה.

בדיווח יש לכלול פרטים על מקום העבודה, בעלי התפקידים במקום העבודה ופרטי נאמן הבטיחות. במקרה של החלפת נאמן בטיחות יש למלא הן את פרטיו של הנאמן הנוכחי והן את פרטיו של הנאמן החדש.

תחילת כהונתו של הנאמן תהיה מתאריך מתן ההודעה בכתב למעסיק.

מדוע חשוב למנות נאמן בטיחות במקום העבודה?

כאמור, החוק מחייב למנות נאמני בטיחות בכל מקום עבודה המעסיק 25 עובדים ומעלה. עם זאת כיום הנטייה היא למנות נאמני בטיחות גם במקומות עבודה קטנים יותר שבהם החוק אינו מחייב כן. זאת מפני שמעסיקים רבים מבינים שמינוי נאמני בטיחות הוא אינטרס מובהק של העסק. נאמני הבטיחות תורמים ליצירת אקלים בטיחותי במקום העבודה. בכוחם למנוע נזקים פיזיים לעובדים ואף מקרי מוות. בכך למעשה הם תורמים לא רק להבטחת בטיחות העובדים, אלא אף להעלאת התפוקה של העסק. זאת מפני שכל אירוע בטיחות המתרחש במקום העבודה עלול להביא לעצירת הפעילות וכתוצאה מכך לירידה בתפוקה.

מעבר לכך ישנו כמובן ההיבט המוסרי. מעסיק שחיי עובדיו חשובים לו יעשה כל שביכולתו כדי להגן עליהם ולהבטיח את שלומם ובריאותם. מינוי נאמני בטיחות תורם כאמור להבטחת בטיחותם של העובדים, ובכך מאפשר למעסיק להתפנות לעיסוקיו המקצועיים ביודעו כי יש מי שדואג לשלום עובדיו.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

יועץ בטיחות בעבודה

יועץ בטיחות

כל מעסיק מחויב להקפיד על קיומם של תנאי בטיחות וגיהות

סביבת עבודה בטוחה

עבודה בטוחה

סביבת עבודה בטוחה – זה באחריותך כל מקום עבודה באשר

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן