ניטור סביבתי בעבודה לשמירה על בריאות העובדים

ניטור סביבתי בעבודה לשם שמירה על בריאות העובדים

מהו סקר מקדים? מהם היתרונות של עריכת סקר מקדים במקומות עבודה? כיצד ניתן להפחית סיכונים של גורמים כימיים ופיזיקליים מזיקים? כיצד ממונה הבטיחות מוודא את הבטיחות, הבריאות והגהות של העובדים במקום העבודה?

על פי הערכות ארגון העבודה הבינלאומי, כשני מיליון אנשים מתים מידי שנה בשל מחלות מקצוע ועשרות מיליונים נוספים חולים בהן. סטטיסטית, אלו 24 מקרי מחלה תעסוקתית או חשד למחלה כזו על כל 10,000 עובדים בכל שנה. בישראל, בה יותר מ-3 מיליון עובדים, כ-8,000 מהם צפויים לחלות מידי שנה ממחלות מקצוע עקב חשיפה תעסוקתית. תקנות בטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של גורמים מזיקים ) תשע"א 2011, מפרטות את גורמי הסיכון בעבודה, טעוני הניטור המחייבים בדיקה סביבתית תעסוקתית. תקנות אלו מפרטות את רמות החשיפה המותרות לגורמים מזיקים העלולים לגרום לפגיעה בבריאותם של העובדים. לתקנות אלו התווספו עם הזמן תקנות נוספות. בין היתר, על פי התקנות החדשות חובה לבצע סקר מקדים מעודכן וזאת לצורך קביעת תכנית לניטור סביבתי.

השינויים המופיעים בתקנות החדשות

 • חובת ביצוע סקר מקדים כדרישה להפחתת הסיכון לגורמים מזיקים
 • הוספת חומרים לרשימת הגורמים המזיקים
 • הוספת חומרים לרשימת הגורמים המזיקים טעוני הניטור
 • עדכון ערכי החשיפה המותרים וערכי המדדים הביולוגיים
 • ריכוז כל ערכי החשיפה המותרים הייחודיים וכן של גורמים המפורטים בתקנות

על פי התקנות החדשות, חלה החובה לביצוע סקר מקדים מעודכן וזאת לצורך קביעת תכנית לניטור סביבתי. רק בודק מעבדתי מוסמך רשאי לבצע סקר מקדים של מקורות חשיפה העלולים לפגוע בבריאות.

חובת ביצוע סקר מקדים

בתקנות הבטיחות בעבודה, מופיעה החובה לביצוע סקר מקדים לצורך קביעת תכנית לניטור סביבתי תעסוקתי. הסקר המקדים מהווה את השלב הראשון בהליך ביצוע בדיקות סביבתיות. במהלך עריכת הסקר (אותו עורך בודק מעבדתי מוסמך בלבד), מאותרים מקורות חשיפה העלולים לפגוע בבריאות העובדים. במסגרת הסקר המקדים, נאספים נתונים לגבי סביבת העבודה, תהליכים, חומרים בשימוש, תדירות שימוש, אמצעי מיגון אישי קיימים, אוורור ויניקות, אפשרות לחשיפה עורית וכן תכנון הניטור הסביבתי. הגורמים אותם יש לבדוק ומספר הדגימות, נקבעים על פי נתוני הסקר הנאספים וכן על פי שיקול הדעת המקצועי של הבודק המוסמך. הסקר המקדים הנו חלק אינטגרלי מהבדיקות הסביבתיות.

אמצעים להורדת הסיכון לחשיפה לגורמים מזיקים

בתקנות מופיעה הדרישה להורדת הסיכון לחשיפה לגורמים מזיקים במקומות העבודה. בתקנות נקבעו דרישות אחידות לגבי כיצד על המעביד לפעול על מנת להפחית את הסיכון לרבות נקיטת אמצעים שונים לשם כך. הדרישה להפחתת הסיכון מתייחסת לכל הגורמים המזיקים (כימיים ופיזיקליים) הנמצאים במקום העבודה ולא רק לגבי החומרים המפורטים בתקנות. בין האמצעים שיש לנקוט לצורך הפחתת הסיכון של גורמים כימיים ופיזיקליים מזיקים:

 • התקנת אמצעי אוורור ויניקה, ניקוז ופליטה מתאימים
 • התקנת מנדפים יעילים ותחזוקתם
 • איסוף וסילוק פסולת של הגורמים המזיקים
 • שימוש בביגוד מתאים להגנה מפני חשיפה
 • קביעת מקומות מיוחדים לאכילה, שתייה, עישון ומנוחה
 • קביעת סידורים למצבי חירום, מקלחות ומשטפות עיניים על פי הנדרש

על המעביד לנקוט בכל הפעולות הסבירות על מנת שלא לחרוג מערכי החשיפה המותרים (כדי לוודא עמידה בדרישות אלו על המעביד לבצע בדיקות סביבתיות גם של גורמים מזיקים שאינם מופיעים בתקנות וזאת בכדי לוודא כי לא קיימות חריגות מערכי החשיפה המותרים).

ניטור סביבתי במקום העבודה

גורמים מזיקים טעוני ניטור

ברשימת הגורמים המזיקים טעוני הניטור מופיעים 39 חומרים המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה ואשר לגביהם מודגשת החובה לביצוע בדיקות סביבתיות תקופתיות ביניהם: אבץ, אוקסיד, אבק קמח, חומצה גופרתית, כותנה גולמית ומעובדת, מנגן, אבק עצים ועוד. במקרים בהם נמדדו בבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות, ריכוזים גבוהים מעל הרמה התקינה, יש לבצע ניטור לאורך כל השנה. במצבים בהם רמות החשיפה היו נמוכות מהרמה התקינה, יש לחזור ולבצע ניטור סביבתי לפחות אחת לשנתיים. בנוסף לחובת ביצוע הבדיקות התקופתיות, מופיע בתקנות פירוט לגבי מצבים בהם יש לבצע ניטור סביבתי של גורמים מזיקים טעוני ניטור כשהבדיקות יבוצעו בתוך 60 יום מהכנסת הגורם לשימוש במקום העבודה או כאשר מופיע שינוי מהותי בתהליך העבודה עם הגורם או במצב בו חל אירוע העלול להשפיע על רמות החשיפה.

תפקידו של ממונה בטיחות בענייני בטיחות, גהות ובריאות העובדים בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה, מייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, תקנות ותקנים הנוגעים לענייני בטיחות ותפקידו לסייע למעסיק ולאנשי צוות הניהול והתכנון שלו בכל העניינים הנוגעים לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל וכן לקדם תודעה בנושאים הללו. על ממונה בטיחות לוודא בין היתר:

 • קיומן של שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל, החשופים לגורמים אשר לגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלו.
 • וידוא ביצועם של בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות כאשר קיימת בדיקה בחוק ובתקנות, ולתעד את ממצאי הבדיקות וכן להביא לידיעת המעביד את השלכות תוצאות הבדיקות והאמצעים שיש לנקוט בהתאם לממצאים.
 • על ממונה הבטיחות לקבוע הסדרים אשר יבטיחו את תנאי הבטיחות והגהות הנאותים גם בעת העסקת קבלני חוץ.

ללכת על בטוח עם חברת "ליאור בטיחות"

חברת "ליאור בטיחות" מעניקה שירותי יועץ בטיחות, הדרכת בטיחות, עריכת סקרים ועוד למקומות עבודה הכוללים ארגונים, מוסדות ומפעלים. החברה הוקמה על ידי ליאור מקדש, מומחה לבטיחות בעבודה ולו ניסיון רב בתחום. לחברה צוות גדול ומקצועי הכולל ממוני בטיחות, מנהלי עבודה ומהנדסים המעניקים שירות למאות לקוחות בכל רחבי הארץ. החברה מעניקה שירות מקצועי, מהיר ויעיל תוך מתן יחס אישי תוך הקפדה על שקיפות מלאה ושמירה על סודיות. החברה עומדת לצד לקוחותיה בכל זמן. זקוקים לממונה בטיחות מקצועי? זה הזמן ליצור קשר עם חברת ליאור בטיחות וליהנות משירות מקצועי על בטוח.

פוסטים קשורים לניטור סביבתי בעבודה לשמירה על בריאות העובדים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן