סיכונים אופייניים לעובדי לייזר

סיכונים אופייניים לעובדי לייזר

מהם השימושים הקיימים ללייזר בתחומי העבודה השונים? מהן הסכנות הכרוכות בעבודה עם לייזר? אילו צעדים נדרשים על מנת להגן על העובדים בלייזר מפני הסיכונים הכרוכים בהפעלתו?

 

השימוש בלייזר קיים בתחומי עבודה רבים ביניהם: רפואה, תעשייה, ביטחון, מדידות ועוד. על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובטיחות העוסקות בקרינת לייזר) על כל עובד בסיכון לייזר לעבור הדרכה בנושא בטיחות לייזר לפני תחילת עבודתו ובנוסף, עליו לעבור ריענון אחת לשנה. הפעלת לייזרים מחייבת עובדים איכותיים ובעלי הכשרה מתאימה להכיר את הסיכונים הכרוכים בעבודה עם לייזר ואת כללי הבטיחות. 

סיכון לייזר

יישומי לייזר במקומות עבודה שונים

ללייזר, יישומים רבים בעולמנו ושימושו הולך ומתרחב עם הזמן. הלייזר משמש לצרכי מדידה, חיתוך, קידוח, ריתוך, לצורך תצוגה, סימון, אבחונים רפואיים, ניתוחים וטיפולים רפואיים שונים, תקשורת, הדפסה, מופעי ראווה וכן יישומים רבים אחרים.

סיכונים בעבודה עם לייזר

ניתן לסווג לייזר על פי תחום ספקטראלי, דרגות סיכון, רציף או פולסי וכו. על פי דרגות סיכון, לייזר יכול להיות ללא סיכון (CLASS1), או מאוד מסוכן (CLASS4). הלייזר יכול להיות בתחום האולטרה סגול כשמדובר בהסרת משקפיים בלייזר או לייזר ירוק כשמדובר בעצירת דימומים ברשתית או בטיפולי היפרדות רשתית . בתעשייה, שכיחים מכשירי לייזר בחיתוך מתכות(CO2)  או סימון מוצרים באמצעות חריטת לייזר. לכל תחום, אורכי גל קיימים אופייניים וכמובן, סיכונים אופייניים. על פי תקנות הפיקוח על העבודה, מסירת מידע והדרכת עובדים (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר) התשס"ה 2005 כל העוסקים בעבודה עם לייזר מחויבים בהדרכת בטיחות לייזר.

סכנות הטמונות באלומת לייזר

פגיעות עיניים

  כיוון שקרן הלייזר בעלת שטף אנרגיה וריכוז גבוהים, משמש הלייזר מקור אור נקודתי כשהעין מהווה לגביו את האיבר הפגיע ביותר. קרן לייזר בעלת עוצמה גבוהה יוצרת עוצמת אור גבוהה ביחס למקורות אור רגילים. רמת הקרינה הממוקדת על הרשתית יוצרת עוצמות קרינה העלולות במקרים מסוימים לעלות על עוצמת הקרינה הישירה מן השמש. התוצאה: פגיעה מקרינות אלו עלולה להוביל לעיוורון חלקי או מלא ובלתי הפיך.

פגיעות תרמיות

רוב הפגיעות השכיחות של רקמות הנגרמות על ידי קרן לייזר, נובעות מפגיעה במבנה המרחבי של החלבונים כתוצאה מבליעת אנרגית הלייזר על ידי הרקמה ועלייה דרמטית של הטמפרטורה. תהליך הפגיעה התרמית (כוויה) נובע בדרך כלל מזמני חשיפה ארוכים לקרינת לייזר. בקרינת פולסים הנזק הביולוגי הוא מצטבר בעור שבקרינה רציפה הנזק עלול להיות מידי.

פגיעות עור

פגיעות לא תרמיות בעור תלויות באורכי הגל ובמשך הקרינה. לדוגמא: קרינת אור כחול בתחום מסוים עלולה לגרום לפיגמנטצית יתר או לסיכונים לסרטן.

סיכונים אחרים

השימוש בלייזר קשור בסיכונים פוטנציאליים שונים שאינם נובעים מקרן הלייזר עצמה. הסיכונים הפוטנציאליים קשורים לגזים דחוסים, חומרי קירור שונים, חומרים רעילים ומסרטנים וכן פליטת רעש. דוגמא: נדרשת מערכת אוורור מתאימה למניעת סיכוני אדים או נדפים רעילים שונים בתהליכי ריתוך, חיתוך ופעולות נוספות של הלייזר הכרוכות בשחרור גזים רעילים. ישנה חשיבות גדולה לתפקוד מערכת האוורור המיועדת למנוע יצירת ריכוזים רעילים העולים על רמות הסף.

סיכוני פיצוץ

מנורות קשת חשמליות בלחץ גבוה, מנורות חוט להט בלייזרים לריתוך או אלמנטים פנימיים בתוך המסלול האופטי חייבות להיות מוגנות על ידי מעטפת ומנגנוני הגנה אשר יוכלו לעמוד בפיצוץ פנימי. סיכוני פיצוץ קיימים גם בקבלי לייזר ובמערכת השאיבה האופטית בתהליכי ריתוך ובקידוחים בהם עלולים לעוף נתזים לוהטים.

סיכוני קרינה אופטית שאינם נובעים מקרן הלייזר

סיכונים אלו נובעים בין היתר מקרינת UV הנפלטת משפופרת פריקת הלייזר, מנורת ההבזק של מערכת השאיבה וכן מפלסמה הנוצרת בעת ריתוך.

סיכוני קרינה לא אופטית

קרינה מסוכנת נוספת קשורה להפעלת לייזרים מסוימים כגון קרינת RF גלי רדיו או MICRO WAVE הנפלטת משפופרת פלסמה. קרינת X הנפלטת מספקי מתח גבוה וקרינת X הנפלטת מקבלים העוברים מתח פריקה.

סיכוני חשמל

לייזרים מסוימים מופעלים על ידי מתחים גבוהים ומסוכנים הכוללים קבלים בעלי קיבול גבוה. לייזרים אלה על כל חלקיהם וכן נוהל הפעלתם חייבים לעמוד בכל תקני הבטיחות עבור כלים חשמליים.

סיכוני אש

לייזרים מקבוצת הסיכון 4 הם בעלי רמות מיקוד קרן גבוהות ולהם פוטנציאל סיכון אש.

אטמוספירה רעילה

כתוצאה מריתוך, קידוח, חיתוך או פעולות אחרות, יכולים להיווצר מים רעילים אותם יש לשאוב ולאוורר את המקום כך שימנעו ריכוזים גבוהים ומסוכנים

סכנה מנוזלי קירור

בלייזרים רבי עוצמה, משתמשים לרוב בנוזלי קירור. חלקם נוזלים רעילים הדורשים טיפול בטיחותי בהתאם.

הדרכת בטיחות לעובדים בלייזר

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, מסירת מידע והדרכת עובדים 1999 ועל פי תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), העוסקים בעבודה עם לייזר מחויבים לעבור הדרכת בטיחות בלייזר. עם כניסתו לעבודה, מחויב עובד בלייזר להדרכת בטיחות ולאחר מכן, עליו לעבור הדרכות בטיחות לשם ריענון שנתית. הדרכת בטיחות בלייזר מועברת על ידי ממונה בטיחות בלייזר אשר תפקידו להדריך ולאמן בכתב ובעל פה גם בהתאם לתכנית להדרכת עובדים בנושא הגנה מפני סיכוני לייזר. בין הנושאים אותם כוללת ההדרכה:

 • הכרת תהליכי תפעול לייזר
 • הכרת סיכונים הנובעים מתפעול הלייזר
 • אפקטים ביולוגיים בעיניים ובעור מקרן הלייזר
 • הכרת כל אמצעי ומנגנוני הבטיחות, סימני האזהרה וכו'
 • הצורך במיגון אש
 • דיווח על תאונות

הדרכת בטיחות אש לעובדים עם לייזר

היערכות מוקדמת, היא הדרך הטובה ביותר למנוע סיכונים של שריפות או דליקות. תקנות הפיקוח על העבודה, מחייבות כל ארגון או בית עסק לקיים הדרכות כיבוי אש תקופתיות לעובדים. התקנות חלות כמובן גם על מקומות עבודה בהם מצויה טכנולוגית לייזר הטומנים בחובם פוטנציאל פיצוץ והתלקחות. אלו חייבים על פי חוק להעביר לעובדיהם הדרכות בטיחות אש. על העובדים במקום לעבור הדרכות כיבוי אש הכוללות מושגי יסוד תיאורטיים בבטיחות אש וכן תרגול מעשי של כיבוי אש ומילוט.

 • תאונות עבודה
 • משולש האש
 • מוקדי סיכון עיקריים לפריצת אש
 • סוגי דליקות והתנהלות באש ותוצריה
 • שימוש יעיל במערכות
 • גילוי אש ועשן
 • עמדת כיבוי, מטפים, ספרינקלרים ושיטות כיבוי
 • נקיטת אמצעי זהירות בחשמל
 • דרכי מילוט

עובדים על בטוח עם חברת ליאור בטיחות

חברת ליאור בטיחות מובילה את תחום שירותי הבטיחות בעבודה למפעלים, ארגונים ומוסדות רבים ברחבי הארץ. לחברה ניסיון רב בהעברת הדרכות בטיחות לעובדים במגוון תחומים. בין היתר, מספקת החברה שירותי ממונה בטיחות קרינה הניתנים על ידי ממוני בטיחות  מוסמכים וכן הדרכות בטיחות בנושא לייזר התואמת לדרישות החוק. החברה מעניקה שירותים אלו במקומות עבודה רבים בהם נעשה בציוד לייזר לרבות חברות הנדסה, חברות בניין, מפעלי תעשייה, חברות העוסקות במחקר ופיתוח, בתי חולים, מרפאות ומכונים רפואיים ועוד. כל השירותים של חברת ליאור בטיחות ניתנים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובמקצועיות בלתי מתפשרת.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן