סיכונים תעסוקתיים בעבודת ממונה בטיחות

תפקידיו של ממונה הבטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה הוא אדם אשר עבר בהצלחה קורס ממוני בטיחות וכן מבחן הסמכה ולו אישורי כשירות בתוקף. ממונה הבטיחות מייעץ למעביד ועוזר לו לקדם את תחום הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית של העובדים בארגון או במפעל. ממונה הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום ברחבי הארגון או המפעל שמועסקים בו עובדים ולבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות במקום וכן לנקוט פעולות הנוגעות למילוי תפקידו. תחומי האחריות של ממונה הבטיחות מפורטים בחוק הישראלי וכן מפורטים בו חובות המעביד כלפי ממונה הבטיחות. בין תפקידיו של ממונה הבטיחות המפורטים בחוק: לאתר מפגעי בטיחות בארגון או במפעל וליידע את מעביד על אודותיהם, לוודא תקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל, להכין תוכנית בטיחות ולעדכנה, לחקור את נסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לוודא סימון של חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים, לוודא שימוש בציוד מגן, לוודא שגרת בדיקות תקופתיות לעובדים החשופים לסיכונים, לקיים שגרת תרגולים למצבי חירום ועוד.

ממונה בטיחות בעבודה באתר בנייה

הסיכונים שאליהם חשוף ממונה הבטיחות בעבודה

במהלך עבודתו היומיומית וכמי שעליו להתמצא בכל הפרטים הקשורים לבטיחות במקום העבודה, ממונה הבטיחות עלול להיתקל בסיכונים שונים, וביניהם החלקה, נפילה, חבלה, הרעלה מחומרים מסוכנים, חנק, הידבקות במחלות שונות, לחץ פסיכולוגי וחרדות הכרוכים בתפקידו. ממונה הבטיחות אף עלול להיות חשוף לתביעות משפטיות כנגדו בטענה כי עבודתו לקתה בחסר.

להלן נפרט את הסיכונים השונים שאליהם חשוף ממונה הבטיחות.

תאונות שונות

במהלך עבודתו ממונה הבטיחות עלול להיות חשוף לסכנות שונות: נפילה או החלקה על רצפה רטובה או חלקה, נפילה ממקום גבוה (גג, סולם, פיגום וכו'), נפילת עצמים ממשטח או ממדפים גבוהים שעליהם מאוחסנים חפצים במחסן או במפעל, דריכה על עצם חד או התנגשות בעצם נייח או נייד, פגיעה במהלך הדגמת פעילות של מכונה, ציוד או תהליך במפעל, פגיעה מזרם חשמלי ועוד. ממונה בטיחות העובד שעות ארוכות, עובד במשמרות או עובד במקביל בכמה אתרים עלול גם למצוא את עצמו חשוף לסיכוני תאונת דרכים בשל עייפות.

סיכונים פיזיקליים

ממונה הבטיחות עלול להיות חשוף לרעש ברמות גבוהות או לתנאי אקלים קשים הכוללים חום יתר, קור יתר או לחות גבוהה. בנוסף, במקרה שממונה הבטיחות משמש גם בתור ממונה בטיחות קרינה ונמצא במקום בו קיימת דליפת קרינה, הוא עלול להיות חשוף במהלך עבודתו לקרינה (קרינה מייננת או קרינה בלתי מייננת).

סיכונים כימיים

ממונה הבטיחות עלול להיחשף במסגרת עבודתו לכימיקלים שונים. חשיפה זו עלולה לגרום הן לפגיעות מיידיות, כגון גירוי בעיניים, במערכת הנשימה או בממברנות הרירית, והן לפגיעות מאוחרות כרוניות או לטווח ארוך, כגון הרעלה כרונית סיסטמית, השפעות על העור ואלרגיות שונות. ממונה הבטיחות עלול להיחשף למזהמי אוויר שונים הנוצרים במפעל, כגון תחמוצת גופרית וחנקן או פחממנים (במפעלים שבהם שורפים דלק פחממני). אלו עלולים לגרום למחלות ריאה שונות, בעיקר כרוניות, עקב חשיפה מרובה לאבק. שהייה באתר בנייה עלולה לחשוף את ממונה הבטיחות לאבק מזיק, כגון אבק אסבסט או אבק צמנט, ולכימיקלים שונים. מפעלים יוצרי אבק ומעבדות עלולים אף הם להוות סיכון עבור ממונה הבטיחות. בנוסף, שהייה ממושכת במקומות מתחת לפני הקרקע, כגון מרתפים, עלולה לחשוף את ממונה הבטיחות לגז ראדון ולסיכוניו השונים.

סיכונים ביולוגיים

ממונה הבטיחות עלול להיחשף לחיידקים המעבירים מחלות מדבקות. זאת עקב מגע עם מספר רב של עובדים וחשיפה למיקרואורגניזמים המועברים באוויר, כגון שפעת (בעיקר בעת ביצוע בקרה, פיקוח ותיאום במעבדות, בתי חולים ומרפאות). בנוסף, ממונה הבטיחות עלול להיחשף לחרקים ולפתח תופעות אלרגיות. ממונה בטיחות העובד בשדה או בשטח חקלאי אף עלול להיחשף לצמחים רעילים. גורמים ביולוגיים שונים הקשורים לאופי הפעילות במפעל בו עובד ממונה בטיחות עלולים לחשוף אותו לנזקים שונים.

בעיות ארגונומיות

ממונה הבטיחות עלול להיות חשוף לפגיעות במערכת שריר-שלד הקשורות ביציבה בעת עבודתו, בין היתר בשל הזזה או נשיאה של חפצים כבדים. בנוסף, גורמים פסיכולוגיים וחברתיים הקשורים לאופי עבודתו של הממונה או למקום העבודה עלולים לגרום לו לעומס רגשי רב. גורמים אלו כוללים יחסים אישיים בעייתיים עם עמיתים ועם ממונים בעבודה, חשיפה לאלימות בעבודה, עבודה במשמרות ולחץ פסיכולוגי הנגרם עקב לחץ בעבודה, היעדר תמיכה מגורמי הניהול וכן לחץ וחרדה הנובעים מתחושת אחריות הממונה למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

מניעת סיכונים בעבודת ממונה בטיחות

מודעות היא הצעד הראשון במניעת סיכונים. על ממונה הבטיחות להיות מודע לכל הסיכונים שהוא חשוף אליהם במהלך עבודתו ולעשות ככל הניתן על מנת למנוע אותם. להלן האמצעים שעל ממונה הבטיחות לנקוט על מנת למזער את הסיכונים שהוא חשוף אליהם:

 • יש לנעול נעלי בטיחות עם סוליות ללא החלקה ומדרס מתכת.
 • יש להשתמש בציוד מגן אישי, הכולל בין היתר קסדה, אטמי אוזניים ונשמיות, וכן בביגוד להגנת הגוף בתנאי מזג אוויר שונים.
 • יש להימנע מהרמה ידנית של משאות כבדים ולהקפיד להשתמש בעזרי הרמה.
 • יש להתקין גידור מגן למניעת נפילה ממשטחי עבודה בגובה.
 • בעת עבודה על סולם יש לוודא כי הסולם תקין וכי הוא יציב וממוקם בזווית בטוחה. כמו כן יש להקפיד כי הטיפוס ייעשה כשהפנים כלפי הסולם.
 • בעת טיפול בחומרים מסוכנים יש להקפיד לנקוט את כללי הבטיחות הנדרשים (חבישת נשמית, עיון בגיליונות הבטיחות והכרת החומרים יסייעו במניעה).
 • בעת עבודה בציוד חשמל או בעת פיקוח, סיור ובדיקה של מערכות ומתקנים חשמליים במבנים יש להקפיד לנקוט את כללי הבטיחות הנדרשים.
 • לפני סיור במפעל, מתקן או מבנה יש לעיין במידע ספציפי על אודות המתקן, הכולל תוכניות, תרשימים, ספרות טכנית ומקצועית, גיליונות סיכון והיסטוריית תאונות, וכן להקפיד לנקוט כללי נהיגה נכונים.
 • בעת כניסה לאזור שבו סכנת חשיפה לקרינה יש להצטייד בתג קרינה.
 • בעת עבודה במרתף רצוי לבצע מדידת גז ראדון.
 • מומלץ להתייעץ עם פסיכולוג בנוגע לשיטות למניעת לחץ וחרדה.

גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים

גיליונות מידע על סיכונים תעסוקתיים הם גיליונות בינלאומיים המפרטים את הסיכונים שאליהם חשופים בעלי מקצוע העוסקים בשמירת הבטיחות והבריאות בעבודה: רופאים ואחיות תעסוקתיים, גיהותנים, ממוני בטיחות, קציני בטיחות, מפקחי עבודה, נציגי עובדים ועוד, כשלכל מקצוע גיליון מידע נפרד. גיליון המידע לממונה בטיחות מפרט את הסיכונים שאליהם עלול ממונה בטיחות להיחשף במהלך עבודתו. גיליון זה משמש מקור מידע על הגורמים לפציעות ולמחלות תעסוקתיות ומאפשר תכנון ויישום של אמצעי מיגון כנגדם.

פוסטים קשורים לסיכונים תעסוקתיים בעבודת ממונה בטיחות

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן