סקר סיכונים במקום העבודה

ניהול סיכונים במקומות עבודה

מהי תכנית לניהול סיכונים? מהו סקר סיכונים? היכן על פי החוק יש לערוך תכנית ניהול סיכונים? מי מוסמך לערוך תכנית ניהול סיכונים?

ניהול סיכונים הוא תהליך רב שלבי מקצועי למטרת הערכה ובקרה של סיכונים בארגונים, מפעלים וחברות על מנת לבטל או לצמצם סיכונים ככל הניתן. התהליך כולל זיהוי של גורמי הסיכון, הערכת הסיכונים, ניתוח שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים, קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים וכמובן, יישום שיטות ואמצעים אשר נבחרו לצורך בקרת סיכונים. מקומות עבודה מוגדרים כבטוחים לאחר שכל הסיכונים בהם זוהו, הוערכו, טופלו והובאו לרמת סיכון נמוך המכונה "סיכון קביל" חוקים ותקנות בכל העולם, מחייבים את המעסיקים לדאוג לסביבת עבודה בטוחה לעובדיהם ולנקוט בכל האמצעים לשם בקרה ומניעת סיכונים במקום עבודה

סקר סיכונים בעבודה בגובה

אסטרטגית ניהול סיכונים במקומות עבודה

סילוק הסיכון, שימוש בתחליפים, אמצעים הנדסיים וציוד מגן אישי הן אסטרטגיות המשמשות לבקרה ומניעת סיכונים:

  1. סילוק הסיכון – הסרה מוחלטת של חומר או תהליך הגורם סכנה. זוהי למעשה השיטה האפקטיבית ביותר מבין 5 השיטות בהיררכית בקרת הסיכונים. סילוק הסיכון יעיל יותר בשלב התכנון המוקדם, עשוי להיות זול ופשוט ליישום אך קשה יותר ליישם בתהליך קיים שכן נדרכים שינויים משמעותיים בציוד ובנהלים לצורך כך.
  2. שימוש בתחליפים – חומר או תהליך המוחלפים באחרים שאינם מסוכנים. זוהי אסטרטגיה שניה באפקטיביות שלה בהיררכית בקרת הסיכונים והיא אפקטיבית יותר בשלב התכנון, זולה ופשוטה יותר מאשר בהליך הקיים כבר.
  3. אמצעים הנדסיים– נועדה להגן על העובדים מפני תנאים מסוכנים על ידי הצבת מחסום בין העובד לסיכון.
  4. אמצעים אדמיניסטרטיביים – מבוססת על הפחתת חשיפת העובדים לסיכון במקום לסלק אותו במקור או מדרכו של העובד.
  5. ציוד מגן אישי שנועד להגן על גוף העובד מפני פגיעה או זיהום (בגדי מגן, קסדה ועוד) במטרה לצמצם את חשיפת העובד לסיכונים במקרים בהם לא ניתן ליישם שיטות בקרה אחרות או כשהן אינן יעילות לצורך הפחתת הסיכונים המקובלת.

לסיכום: סילוק הסיכון מוגדר כשיטה היעילה ביותר ושימוש בציוד מגן מוגדר כשיטה הכי פחות יעילה. במצב האופטימלי, בקרה ומניעת סיכונים מורכבת משילוב שיטות לסילוק סיכון במקור כבר בשלב התכנון שכן קשה יותר ליישם פתרונות אלו בתהליך קיים. במידה ולא ניתן לסלק את הסיכון, ממשיכים הלאה אל הפתרון הבא. תכנית ניהול סיכונים במקומות עבודה חייבת להיות מתוכננת בצורה המקצועית ביותר על מנת להתאים לצרכים הספציפיים של כל מקום עבודה ואופיו.

תוכנית לניהול בטיחות

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תפקידה של תכנית לניהול בטיחות היא לקבוע תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול בטיחות במקומות עבודה על מנת למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע וכן לצמצם סיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי הבטיחות והבריאות התעסוקתית. בכל מפעל או ארגון בו מועסקים 50 עובדים, חלה החובה לגיבוש תכנית שנתית לניהול בטיחות. התכנית כוללת סקר סיכונים, רשימת נושאי תפקידים ומבנה ארגוני של מערך הבטיחות והגהות, פירוט הדרכת הבטיחות, רשימת בדיקות רפואיות לעובדים, בדיקת ציוד נהלי חירום ועוד. על פי החוק, רק ממונה בטיחות המוסמך לכך יכול להכין תכנית בטיחות עבור גופים, ארגונים, מפעלים וחברות כגון: מוסדות מחקר, בתי מלון, בתי מסחר לרבות קניונים, רשויות מקומיות, נמלי תעופה, חקלאות ועוד.

סקר סיכונים – חלק מהותי מתוכנית לניהול בטיחות

כל תוכנית לניהול בטיחות חייבת לכלול סקר סיכונים. סקר זה נעשה בארגונים, מפעלים ועסקים על מנת למזער סיכונים. כלי ניהולי זה מספק מענה לכל סיכון פוטנציאלי העלול לפגוע בעובדים הנמצאים בסביבת עבודה כלשהיא. כחלק מתוכנית לניהול הבטיחות, מחויב כל ארגון לבצע סקר סיכונים על מנת לוודא שהוא מספק מענה הולם לסיכונים שעובדיו חשופים להם. במסגרת הסקר מבוצעים ניתוחי סיכונים במשימות ותהליכים ונערכות פעולות יזומות לאיתור מפגעים וכן נערכים ניטורים סביבתיים הכוללים סקרים מקדימים. בעקבות כך, נקבעים כללים לטיפול בממצאי הביקורת לצורך הפקת לקחים ומניעת סיכונים עתידיים.

עריכת תוכנית לניהול בטיחות לצורך ניהול סיכונים במקומות עבודה

חברת ליאור בטיחות מספקת שירותי ייעוץ ובטיחות וכן כתיבת תכניות בטיחות במגוון תחומים עבור חברות, ארגונים ומוסדות בכל רחבי הארץ. לחברה ממוני בטיחות מקצועיים ומנוסים ומהנדסים מומחים המעניקים שירות מקצועי ואיכותי במחיר ללא תחרות. אנשי המקצוע המנוסים של החברה מגיעים למקומות עבודה בכל רחבי הארץ הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי ועורכים סקרים מקיפים לצורך כתיבת תכנית בטיחות מקיפה, מפורטת ומקצועית ביותר הנכתבת בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה וזאת, על מנת למנוע ולצמצם סיכונים במקומות עבודה.

לבצע סקר סיכונים במקצועיות

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן