סקר סיכונים במקומות עבודה

בית » הדרכות בטיחות » סקר סיכונים במקומות עבודה

סקר סיכונים במקומות עבודה

כיצד ניתן למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע? מהן תקנות בטיחות בעבודה? מהם הסיכונים הטמונים לעובדים במקומות העבודה השונים? מדוע חשוב להעביר הדרכת בטיחות לעובדים?

לאורך השנים, התרחשו תאונות עבודה רבות במקומות עבודה שונים ברחבי הארץ ביניהם מפעלים, אתרי בנייה, שדות חקלאיים ועוד. תאונות אלו נבעו בעיקר עקב חוסר ידיעה אודות הסיכונים הקיימים ואודות הדרכים לטיפול בהם. תאונת עבודה מתרחשת לרוב בצורה פתאומית בשל מצב מסוכן או פעולה מסוכנת הגורמת לפגיעה בשלמותו ובריאותו של העובד. לעומתן, מחלות מקצוע מתרחשות בתהליך מתמשך וזאת כתוצאה מחשיפתו של העובד לחומרים או תהליכים המסכנים את בריאותו ואשר השפעתן מתגלה רק לאחר זמן רב. מחלות אלו עלולות לסכן את בריאותו של העובד ואפילו להיות קטלנית עבורו. החוקים שחוקקו עם השנים בישראל מחייבים הן את המעסיקים והן את העובדים ומביאים למהפכה של ממש במניעת תאונות ומחלות מקצוע בישראל.

סקר סיכונים לעבודה בגובה

חוק מסירת מידע לעובד - החוק השומר על בריאות העובדים

עם השנים, חוקקו בישראל חוקים ותקנות למניעת סיכונים בעבודה, אשר נועדו לשמור על בריאותו ועל חייו של העובד. בין החוקים היעילים ביותר אשר חוקקו בישראל הוא תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים). מתקניו ראו לנגד עיניהם הן את טובת העובדים והן את טובת המעסיקים במקום העבודה שכן טובת העובדים היא לדעת את כל הסיכונים והמפגעים המצויים במקום עבודה( וכן לעבור הדרכת בטיחות אודותיהם )ועבור המעסיק, עומדת החובה "להדריך את העובד באמצעות הדרכות עובדים אשר ימסרו להם את כל המידע העדכני ביותר אודות הסיכונים הטמונים במקום העבודה." התקנות אשר פורסמו לראשונה בשנת 1999, הציבו את ישראל בשורה אחת עם המדינות המפותחות והמתקדמות בעולם בתחום שמירת חייו ובריאותו של העובד. 15 שנה לאחר מכן עם הניסיון המצטבר, עודכנו והותאמו התקנות לרוח הזמן ותרמו לשמירת חיי העובדים בישראל. אי מילוי החוק נחשב עבירה פלילית וסעיף הדרכות עובדים הנו חובה משפטית ומסורית כאחד עבור המעסיק.

"זכות העובד לדעת" ולהתגונן מפני הסיכונים

"זכות העובד לדעת" הנו פירוש לתקנה אשר פורסמה בשנת 1999ואשר עוסקת במסירת מידע והדרכות עובדים וזהו הצעד הראשון לשמירה על בריאותו של העובד. חשיפת עובד לסכנה שאינו מודע לה מהווה סכנה אמיתית לבריאותו ובטיחותו שכן, עובד אשר קיבל הדרכה אודות הסיכונים הקיימים במקום עבודתו, יוכל להתגונן מפניהם. (לדוגמא: מידע שסופק לעובד אודות חומר הצורב את העור יגרום לעובד להימנע מחשיפה אליו) כאשר עובד עובר הדרכת בטיחות במקום העבודה שלו, הוא לבטח ינקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך ביטול הסיכון ואף למניעתו. בנוסף, עובד שעבר הדרכות בטיחות בעבודה, חייב לדרוש מהמעסיק שלו לנקוט בכל האמצעים המתחייבים למניעת הסיכון ולספק עבורו את הציוד המתאים כדי להתגונן מפניו.

סיכונים במקומות עבודה

במקומות עבודה רבים קיימים גורמים העלולים לסכן ולהזיק לעובדים ולאיים על בטיחותם ועל בריאותם. הסיכונים נחלקים לסיכונים פסיולוגיים (הכוללים פגיעה משפשוף של הגוף, לחץ או חיכוך, חתכים וכו), סיכונים כימיים (הכוללים הרעלות ממתכות או אבק אסבסט, בנזן, ארסן, ויניל כלוריד וכו') או גורמים פיזיקליים (המתבטאים בפגיעה מרעש מתמיד או חזק, אור חלש או חזק, קרינה רדיואקטיבית, קרינת רנטגן, זעזועים ורטט וכו'). כל הפגיעות נגרמות בעקבות חוסר נקיטת לאמצעי בטיחות ואמצעי מיגון בזמן. ברוב המקרים, אי נקיטת אמצעים להתגוננות מפני הסיכונים היא תוצאה של חוסר ידע וחוסר של הדרכות עובדים.

הסיבות לחוסר מידע בקרב עובדים

חוסר מידע אודות הסיכונים הקיימים במפעל או במקום עבודה מסוים, עלול לסכן את העובדים. חוסר מידע עלול לנבוע מכמה סיבות וביניהן:

  • חוסר מודעות של המעסיק לסכנה קיימת במקום העבודה
  • המעסיק ידע על קיום הסכנה אך לא טרח להעביר את המידע לעובדיו
  • המעסיק ידע על הסיכון באופן כללי אך לא נקט צעדים על מנת לקבל מידע מפורט ולא העביר מידע לעובדיו.
  • המעסיק לידע על קיום הסכנה במקום העבודה והעביר לעובדים את המידע אך הן למעסיק והן לעובדים לא היה מושג כיצד ובאילו אמצעים לנקוט על מנת להסיר את הסיכון
  • המעסיק ידע אודות הסיכון אך לא חלה עליו חובת העברת המידע לעובדיו
  • העובדים במקום לא היו מודעים לסיכונים הקיימים ולא היו מודעים לחובתם למסור מידע למעסיקיהם אודות הסיכונים אשר נתגלו להם במקום העבודה וכמובן שהעובדים לא עברו הדרכת בטיחות המיידעת אותם כיצד לנקוט באמצעים לצורך הגנה על בריאותם.
  • העדר קיומה של תוכנית לניהול בטיחות אשר אמורה לנהל את כל נושא הדרכות הבטיחות

הדרכות בטיחות בעבודה

"מחזיק במקום עבודה, ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום בו מועסק העובד והוראות עדכניות לשימוש ולהפעלה בטוחה של הציוד וחומרי העבודה במקום". הדרכות בטיחות בעבודה נועדו למנוע ככל הניתן מצבים בהם נגרמות תאונות ומחלות מקצוע במקומות עבודה שונים בשל חוסר ידע וחוסר הדרכות עובדים. החוק מחייב מעסיקים לבצע הדרכות בטיחות לפחות אחת לשנה ואוסר על עובד שלא עבר הדרכת בטיחות לעבוד במקום העבודה. הדרכות בטיחות וגהות במקום העבודה, מבטיחות את שלומו של העובד והניסיון מלמד כי הן תרמו לאורך השנים לצמצום ומניעה של תאונות עבודה וכן למניעת נזקים כלכליים ותדמיתיים במקומות עבודה רבים ברחבי הארץ. הדרכות בטיחות לעובדים, מבטיחות כי העובד ישמור על כללי הזהירות וימנע מסיכונים במהלך עבודתו והן משמשות כאמצעי מניעה יעיל במיוחד של תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לשמירת בריאותם של העובדים ולמניעת נזקים כלכליים למעסיק.

הדרכות עובדים – לחזור הביתה בשלום

החוק מחייב את כל המעסיקים כיום לדאוג כי עובדיהם יעברו הדרכות בטיחות בעבודה. על ההדרכות להיות מועברות על ידי מדריך אישר אושר לצורך תפקידו זה על ידי מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה והרווחה. בין ההדרכות המועברות לעובדים על פי הסיכונים השונים במקומות העבודה: קורס עבודה בגובה, בטיחות אש, כללים לבטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים, הכשרה ותרגול של עובדים למצבי חירום, ארגונומיה, בטיחות בקרינה מיייננת ולא מייננת ועוד

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן