עבודה בטוחה בחלל מוקף

עבודה בטוחה בחלל מוקף

מהו חלל מוקף? מהם הסיכונים הטמונים בעבודה במקום מוקף? כיצד ניתן למנוע את הסיכונים הרבים במקום מוקף? מהו סקר סיכונים? כיצד יכול ממונה בטיחות למנוע סיכונים בעבודה בחלל מוקף ?

מידי שנה נפצעים ונהרגים עובדים רבים כתוצאה מעבודה במקומות מוקפים. כ-60% ממקרי המוות קרו בקרב אנשים אשר נקראו להציל אנשים במקומות אלו. מקום מוקף מסוכן יותר ממקום עבודה רגיל. כדי לטפל בצורה יעילה בסיכונים הקשורים בעבודה במקום מוקף, יש לערוך סקר סיכונים ותכנית בקרת סיכונים במקום מוקף. מקום מוקף הוא מקום סגור באופן מלא או חלקי אשר לא יועד מלכתחילה לאכלס בני אדם ולו מקומות כניסה ויציאה מוגבלים מבחינת מקום, גודל או מעבר. מקום כזה יוכל להוות סיכון לבריאות ולבטיחות של כל הנכנס אליו בשל המבנה, המיקום, האווירה, החומרים, תהליכי העבודה המתבצעים בו ובשל סיכוני בטיחות שונים הקיימים בו.

מהו מקום מוקף?

הגדרת מקום מוקף מופיעה בפקודת הבטיחות בעבודה 1970 "חדר, תא מיכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף וכיוצא באלו." זהו מקום אשר קיימים בו סיכונים העלולים לגרום למוות, לפגיעות קשות מחומרים מסוכנים או עקב תנאים מסוכנים הנוצרים בו.

מקומות מוקפים – מקומות סגורים עם פתחי גישה מוגבלים בגודלם:

מכלי אחסון

סילואים

ריאקטורים

מקומות ניקוז סגורים

כלי קיבול

ביוב

מנהרות

מקומות שווי ערך בסיכונם למקום מוקף

תאים פתוחים מלמעלה

בורות

תאי שריפה בתנורים וכו

צינורות ומובילים

חדרים ללא אוורור או עם אוורור גרוע

מחסני אוניות

מכלי דלק בכנפי מטוסים

פירי מעליות

חלק מהמקומות עשויים להימצא בקטגוריה של מקום מוקף. לאחר סיום העובדה במהלך העבודה, הייצור או בעת עריכת שינויים בעבודה.

 

סכנות הטמונות במקומות מוקפים

עובדים במקומות מוקפים, עלולים להיות חשופים לסכנות ייחודיות וזאת בשל עצם ביצוע של העבודה במקום מוקף. סכנות אלו עלולות לגרום לפגיעות קשות המחייבות פינוי דחוף. את חלק מהסכנות ניתן לצפות מראש: בין הסכנות ניתן למנות:

 1. אטמוספירה רעילה – אוויר רעיל עלול לגרום לפגיעות בכושר שיפוט, לאיבוד ההכרה ואף למוות. זאת בשל הימצאות של חומרים מסוכנים או חדירתם למקום. הימצאות החומרים עלולה לנבוע מתהליכים קודמים (אחסון בעבר, פינוי בוצה או עבודות ניקוי במקום) ולעיתים עלולים חומרים מסוכנים להשתחרר בעת מגע עמם מבין לבנים, קירות, מתחת לציפוי וכו. חומרים מסוכנים נוספים עלולים להופיע בתור נוזלים או גזים עלולים לחדור למקום מחיבורים, כניסות (צנרת) אשר לא בודדו או נותקו בצורה ראויה. גזים ואדים יכולים להיווצר במהלך הזמן, להגיע או לנדוד דוגמת גז מתאן ממערכת הביוב מתעלות או ממעברי כבלים. חומרים מסוכנים עלולים להיווצר גם במהלך עבודות ריתוך וחיתוך או עבודות מתכתיות במקום מוקף, שימוש באש גלויה במקום זה, עשוי לייצר אטמוספירה רעילה כגון גזים. גם עבודות צביעה או הדבקה משחררות אדים או גזים בשלב הייבוש.
 2. חוסר בחמצן – חוסר בחמצן עלול להוביל לכושר שיפוט לקוי, לאיבוד הכרה ואף למוות במקרים קיצוניים. מחסור בחמצן עלול להיגרם עקב דחיקת חמצן על ידי גז אחר, תהליך ביולוגי או תגובה כימית או כתוצאה מטיהור על ידי גז אינרטי. תוכנם של חומרים המאוחסנים בחלל מוקף עלולים לפלוט גזים העשויים לדחוק את החמצן דוגמת גרעינים בסילו.
 3. עודף אווירה עשירה בחמצן – אווירה עשירה בחמצן יכולה להיווצר עקב דליפת חמצן (גליל חמצן המשמש לחירוץ או חיתוך בלהבה) עודף חמצן באטמוספירה בנוכחותם של חומרים דליקים עלול להגביר סיכון לאש ולהתפוצצות. אפילו אחוזים בודדים של עודף חמצן מגבירים סיכון לאש. חומרים שאינם בוערים באוויר בדרך כלל עשויים לבעור או אפילו להידלק בצורה ספונטנית באווירה העשירה בחמצן. גם דרגת הדליקות של ביגוד עשויה להתגבר באווירה מועשרת חמצן.
 4. אווירה דלוקה ונפיצה– קיומה של אטמוספירה נפיצה מהווה גורם סיכון להתפרצות אש או התפוצצות. אטמוספירה דליקה עלולה להיגרם כתוצאה מהימצאות נוזל דליק, גזים דליקים או מנוכחות של אבק דליק כאשר אטמוספירה דליקה ניצתת במקום מוקף עשויה להיווצר התפוצצות. תוצאתה של הצתה היא היווצרות גזים חמים והרס המבנה.
 5. זרימת נוזלים או מוצקים (גרעינים, אבקות) – נוזלים או מוצקים עלולים לזרום ולחדור למקום המוקף וכתוצאה מכך, לגרום למקרי טביעה או חניקה של הנמצאים במקום המוקף או לפגיעות אחרות כגון כוויות כימיות, חדירת מוצקים באבקה במקום מוקף עלולים לחנק.
 6. חום גבוה – במקום סגור, עולה מטבעו הסיכון לקבל מכת חום. כאשר שוררים במקום תנאי חום גבוה יתר על המידה. הסיכון עלול להחריף עוד כאשר העובד לובש ציוד מגן אישי או מחוסר אוורור, במקורות לחום, אשר עברו צינון לא מספיק לפני הכניסה כמו בתאי שריפה, דודי קיטור ועוד, או כתוצאה מניקוי על ידי חומר כחם כגון קיטור, מים חמים או מחשיפה לשמש.
 7. עבודות מתכתיות – שימוש במכונות ובכלים במקום מוקף מחייב הקפדה על זהירות יתר וזאת לצורך מניעת היווצרות של מפגעים כגון, אבק או שבבים, בעת שימוש במשחזת ידנית או מפני סכנת התחשמלות.
 8. קשים בחילוץ– כאשר הגישה למקום מוקף מוגבלת כגון כניסה ויציאה דרך פתח קשה יותר להימלט או לחלץ אדם בעת חירום.
 9. ריתוך במקום מוקף– ריתוך במקום מוקף מחייב הכנות מראש על מנת למנוע מכלול של סכנות העשויות לנבוע מהעבודה.

סכנות נוספות במקומות עבודה מוקפים:

מקומות עבודה מוקפים קיימות סכנות הקיימות גם במקומות עבודה רגילים כגון : החלקה על הרצפה, נפילה מגובה, פגיעה מחלקים נעים, שטחים קורוזוביים, אווירה עם גזים רעילים ברמות נמוכות, קיומם של מקורות רדיו אקטיביים ועוד. בנוסף, נוצרות סכנות כתוצאה מפעילויות המתבצעות במקום (רעש, חשמל, ציוד מכני, אבק ועוד )

בקרה ופיקוח על הכניסה לחלל מוקף למניעת סיכונים

על "תופס המקום" מוטלת האחריות המוחלטת לביצוען של עבודות במקומות מוקפים ולאחר מכן, קיימת היררכית שליטה ובקרה של בעלי תפקידים וזאת על מנת לאפשר את הבקרה הטובה ביותר מבחינה אפשרית בראש ובראשונה אין להיכנס למקום מוקף לשם ביצוע עבודה כלשהיא אלא אם לא קימת האפשרות להשגת המטרה ללא כניסה אליו. כך למעשה, יהיה ניתן למזער את הסיכון שבכניסה אליו.

דוגמא של חלל מוקף

הקטנת סיכונים במקום מוקף על ידי בחירת שיטות עבודה

בעת כניסה למקום מוקף, חשוב ביותר להתחשב בסיכון הבטיחותי והגהותי הגבוה ויש לשקול את כל השיטות האפשריות לביצוע העבודה ללא צורך בכניסה למקום מוקף תוך שינוי של נהלי עבודה, ציוד או שינוי מבני. במידה וקימת גישה חליפית סבירה לביצוע העבודה תוך הורדת רמת הסיכון, חשוב לפעול על פיה תוך כמובן ההבטחה כי השיטה החליפית לא מייצרת סיכונים חדשים או מגבירה את הסיכונים הקיימים.

שינוי שיטות עבודה המונעות צורך בכניסה למקום מוקף

 דרכים שונות יכולות להחליף את הצורך בעבודה במקום מוקף ובכך למנוע סכנות רבות הטמונות בו ביניהן:

 • ניטור אווירה או תוכן מקום מוקף מבחוץ על ידי שימוש בהרכבת חיישנים למדידה בעומק.
 • ניקוי מקום מוקף או הוצאת שאריות מבחוץ על ידי סילון מים, אדים או קיטור. שימוש בכלים בעלי ידיות ארוכות או באמצעות מערכות וציוד לניקוי למניעת היווצרות של חסימות בסילואים בהם מאוחסנת תבואה או גרעינים מוצקים אחרים וכך, במקום להיכנס לפתוח חסימות, אפשר להיעזר במכשירים לפתיחת סתימות.
 • ביקורת או בדיקה של ההתרחשות במקום מוקף ללא כניסה פנימה על ידי הסתכלות דרך אשנב או פתח ראייה או שימוש בטלוויזיה במעגל סגור.

תכנון עבודה בחלל מוקף

ככלל טרם כניסה לחלל מוקף ליצור שיטת עבודה בטוחה וזאת בכדי להקטין את הסיכונים אליהם חשוף העובד לכדי "סיכון קביל".

הירארכיית שיטות למניעת גורמי סיכון:

 1.  סילוק גורם הסיכון מהחלל המוקף
 2. החלפת גורם סיכון גבוה בנמוך
 3. בקרה הנדסית לרבות בידוד או צמצום הסיכון
 4. אמצעים ניהוליים לרבות התרים, הוראות עבודה והדרכות
 5. ציוד מגן אישי להגנת העובד

עריכת סקר סיכונים במקום מוקף

כדי להפחית את הסיכונים של עבודה במקום מוקף, מומלץ לערוך בקרת סיכונים וזאת באמצעות אמצעי בקרה הנדסיים, מנהליים וציוד מגן אישי. אמצעי בקרה הנדסיים נועדו על מנת להסיר את הסיכון ואמצעי בקרה מנהליים בתוספת ציוד מגן אישי, ממזערים את החשיפה לסיכונים אך בשל אופיו של המקום המוקף ובהתאם לסיכון ישנו צורך גם באמצעים מיוחדים אשר אינם נדרשים באזורי עבודה רגילים. 

ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה, הוא יועץ להנהלת המפעל, הארגון או המוסד בנושאי בטיחות וגהות בעבודה. על פי תקנות הפיקוח על העבודה על מקום עבודה המעסיק למעלה מחמישים עובדים, למנות ממונה בטיחות. בין תפקידיו של ממונה בטיחות בעבודה:

 • איתור מפגעי בטיחות והודעה למעביד
 • בניית תכנית שנתית לניהול הבטיחות במקום העבודה ויישומה וזאת בהתאם לאופי המקום ולסיכונים הייחודיים לו
 • ביצוע סקר סיכונים מעמיק ממנו נגזרים נהלי הבטיחות
 • וידוא תנאי בטיחות הולמים בתהליכי עבודה, מתקנים, ציוד ומבנים במצבים בו תנאי הבטיחות אינם עונים על הדרישות עליו לדרוש לבצעם מההנהלה.
 • וידוא כי ההנהלה מיישמת את הפחתת הסיכונים במקום העבודה
 • קיום הדרכות, הכנת תכנית הדרכת בטיחות שנתית וכן וידוא יישומה וזאת על פי דרישות תקנות הפיקוח על העבודה.
 • בירור נסיבות תאונת העבודה – במקרה של תאונות עבודה או מחלות מקצוע, על ממונה בטיחות לקיים חקירה להעלות על כתב ממצאים ומסקנות, הפקת לקחים וכן הצעת פעולות וצעדים שימנעו הישנות תאונות. נוסף על כך עליו ליידע עובדים על התאונה ולקחים שהופקו, להדריך אותם כיצד ימנעו תאונות.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן