עבודה על סולמות קבועים ואנכיים

טיפוס על סולם אנכי דורש מאמץ רב יותר מאשר טיפוס בסולם הניצב בשיפוע. בנוסף, בטיפוס בסולם אנכי המטפס חשוף יותר לסכנת אובדן שיווי משקל. זאת מכיוון שבסולם אנכי מרכז הכובד של המטפס מצוי מחוץ לסולם ולבסיסו, ולכן אם המטפס ירפה בטעות מאחיזתו בסולם, נפילתו תהיה ודאית. מכיוון שכך, במהלך עבודה על סולמות אנכיים וקבועים יש לנקוט משנה זהירות.

בתקן האמריקאי ANSI A14.2-1992 מפורטות הנחיות הבטיחות בנוגע לסולמות קבועים. להלן נפרט את ההנחיות העיקריות.

בטיחות בעבודה על סולמות קבועים ואנכיים

א. אבטחה נוספת

בסולם אנכי גבוה שגובהו מעל 7.1 מ', כדאי להתקין אמצעי לאבטחה נוספת של המטפס. להלן האמצעים העיקריים לאבטחה נוספת:

1. כלוב מגן

כלוב המגן יוצר מעטפת סביב הסולם, המעניקה הגנה ותמיכה למטפס. קוטר הכלוב צריך להיות כ- 70 ס"מ. מידה זו גדולה דיה כדי לספק מעבר חופשי בתוך הכלוב לכל מידת גוף, ומצד שני היא קטנה דיה כדי לספק תמיכה והגנה למטפס.

2. פיר מגן, ארובת מגן או באר

פיר, ארובה ובאר עשויים לספק למטפס הגנה דומה לזו של כלוב מגן. לכן אפשר להתקין סולם אנכי גם במקומות אלו.

3. קו אבטחה אנכי

קו אבטחה אנכי הוא חבל, כבל או פרופיל קשיח המצוי בסמוך לסולם, במקביל לו. לקו האבטחה מחובר אביזר שאליו מחברים את חבל הקשירה של חגורת הבטיחות או רתמת הבטיחות. אביזר זה עשוי לנוע לאורך הקו כאשר מטפסים בקצב רגיל. במקרה של נפילה האביזר ננעל, וכך למעשה הוא בולם את נפילת המטפס.

4. משטחי ביניים

מטרתם של משטחי הביניים היא לחלק את הסולם לכמה קטעים קצרים. כך הטיפוס על הסולם הוא בטוח יחסית אף שאין בו אמצעי לאבטחה נוספת. השימוש במשטחי ביניים מתאים בעיקר לפיגומים. הטיפוס על הסולם נעשה מצידו הפנימי של הפיגום, והמעבר מקטע לקטע הוא דרך פתחים במשטחים, המצוידים במכסים.

עבודה על סולמות

ב. תכנון ופיקוח

את תכנון החוזק והיציבות של סולם קבוע יבצע מהנדס קונסטרוקציה. הלה גם יפקח על ביצוע ההתקנה של הסולם.

ג. מיקום השלב העליון בסולם

השלב העליון של הסולם יימצא בגובה זהה למשטח שאליו הסולם מוביל. (כלל זה אינו חל על סולם ללא זקפים וכן על סולם המסתיים בפתח מעבר לגג.)

ד. מידות

  • אורכו של כל שלב בסולם יהיה 40 ס"מ לפחות.
  • הקוטר של כל שלב בסולם יהיה 19 ס"מ לפחות.
  • הפרש הגובה בין שני שלבים סמוכים בסולם יהיה 30 ס"מ לכל היותר.
  • המרחק בין העיגונים של הסולם למבנה יהיה 3 מ' לכל היותר.

ה. מאחז יד בראש הסולם

בראש הסולם יש להגביה את הזקפים ב-105 ס"מ מעל למשטח שאליו הסולם מוביל. זאת כדי שהזקפים ישמשו כמאחז יד לעובד הניצב בראש הסולם.

בסולם ללא זקפים, ששלביו מעוגנים לקיר, יש להתקין מאחזי יד עד לגובה של 105 ס"מ מעל למשטח שאליו הסולם מוביל.

ו. מרווח חופשי

בצד הסולם שבו מתבצע הטיפוס יש להקפיד כי לאורך כל הסולם יהיה מרווח של 75 ס"מ לפחות בין הסולם לבין מכשול קבוע המצוי מולו (כגון רצפת משטח). כלל זה אינו תקף במקרה של סולם בעל כלוב מגן.

ז. מניעת גישה לא רצויה לסולם

הסולם הקבוע נועד לשמש אך ורק עובדים הזקוקים לו לצורך עבודתם. טיפוס לא מבוקר של אנשים שאינם מורשים לכך (ובעיקר של ילדים), עלול להסתיים באסון. מכיוון שכך יש להתקין בסולם אמצעי שימנע גישה חופשית אליו.

להלן האמצעים העיקריים למניעת גישה לסולם:

1. כיסוי אופקי על הכניסה לכלוב המגן

בסולם שמותקן מסביבו כלוב מגן אפשר לחסום את הכניסה לכלוב באמצעות מכסה אופקי. פתיחת המכסה תהיה באמצעות מפתח.

2. כיסוי אנכי על חלקו התחתון של הסולם

אפשר להתקין לוח אנכי על חלקו התחתון של הסולם. גובהו של הלוח יהיה 2 מ' לפחות, כדי למנוע גישה להמשך הסולם. פתיחת המכסה תהיה באמצעות מפתח.

3. הרחקת הקטע התחתון של הסולם מהישג יד

אפשר להרחיק את הקטע התחתון של הסולם מהישג יד ע"י הסרתו או ע"י קיפולו כלפי מעלה. הקיפול או ההסרה יהיו עד לגובה של 2 מ' לכל הפחות.

4. גידור הסולם

אפשר להתקין גדר מסביב לסולם, שתמנע גישה אליו. בגדר יש להתקין שער בעל אפשרות לנעילה.

עבודה על סולמות, ובעיקר על סולמות קבועים ואנכיים, כרוכה בסיכונים רבים. מכיוון שכך חשוב ביותר שכל עובד שמבצע עבודה על סולמות ישתתף בקורס עבודה בגובה על סולמות. קורס זה הינו חובה עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007.

בקורס לומדים העובדים את נוהלי העבודה בגובה בכלל ואת נוהלי העבודה על סולמות בפרט. הקורס כולל שני חלקים – עיוני ומעשי – ובסיומו מקבלים המשתתפים אישור הדרכה בגובה, התקף למשך שנתיים. לאחר מכן יש לעבור הדרכת רענון, לצורך חידוש אישור ההדרכה בגובה.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

2 מחשבות על “עבודה על סולמות קבועים ואנכיים”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן