עגורן צריח – היבטי בטיחות

   

בענף הבנייה נעשה שימוש רב בעגורני צריח מסוגים שונים. עגורן צריח הינו עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען, והוא מופעל באמצעות חשמל. בעזרת עגורן הצריח ניתן להרים ולהנגיש חומרי בנייה וציוד לעובדים בגובה. עגורני הצריח חיוניים ביותר באתרי הבנייה, אולם חשוב לדעת כי הפעלתם כרוכה גם בסיכונים רבים. חשוב ביותר שכל אדם המפעיל עגורן צריח יכיר את הסיכונים הללו ואת כללי הבטיחות למניעתם.

עגורן צריח בטיחות

תנאים מקדימים להפעלת העגורן

 • יש להתאים את סוג עגורן הצריח שבו משתמשים למשימה הספציפית שאותה יש לבצע. בעת בחירת סוג עגורן הצריח יש לקחת בחשבון בין היתר את הנתונים הבאים: משקל המטענים, גובה ההרמה, מספר ההרמות, תנאי הקרקע, אזורי סכנה (כגון קווי מתח עיליים).
 • כדי להקים ולהפעיל את העגורן על מבצע הבנייה להחזיק בשני אישורים: 1. אישור מהיצרן המעיד על דגם העגורן; 2. תעודה מהמפקח הראשי המעידה כי דגם העגורן נרשם בפנקס דגמי העגורנים. את האישורים הללו יש לצרף לפנקס העגורן.
 • לאחר הקמתו של העגורן ולפני הפעלתו עליו להיבדק בידי בודק מוסמך. יש לחזור על בדיקה זו אחת לשישה חודשים וכן לאחר כל שינוי במבנהו או ביצוע תיקון יסודי.
 • על מבצע הבנייה להכין תוכנית ארגון בטיחותי להפעלת עגורן הצריח, תוך התייעצות עם ממונה הבטיחות, ולהביאה לידיעת כל הגורמים הרלוונטיים. תכנית זו תכלול בין היתר את הפרטים הבאים: מיקום העגורן, תחזוקה וביקורת, פיקוח נאות, תעודות ומסמכים רלוונטיים, תכנית לשעת חירום.
 • יש למנות אחראי לכל פעולות ההרמה, שיוודא את יישומה של תוכנית הארגון הבטיחותי. על האחראי להיות בעל הכשרה וניסיון מתאימים לביצוע התפקיד.
 • יש להכין סקר סיכונים לפעולות ההרמה של העגורן. מטרתו של סקר הסיכונים היא לזהות את הסיכונים הכרוכים בפעולות ההרמה ואת האמצעים להפחתתם.

הנחיות להפעלת העגורן

 • את עגורן הצריח רשאי להפעיל אך ורק עגורנאי שהינו בעל הסמכה לכך.
 • על העגורנאי לשאת אישור עבודה בגובה תקף, המעיד כי השתתף בהדרכת עבודה בגובה.
 • בתחילת כל יום עבודה על העגורנאי לבצע בדיקה של העגורן. בבדיקה זו יש לבדוק את תקינותם של הבלמים, גובלי העומס, התקני האזעקה למניעת עומס יתר והמתגים הגובלים.
 • אחת לשבוע על העגורנאי לבצע בדיקה ויזואלית של כל הכבלים המשמשים בעגורן.
 • בעונת החורף יש לוודא שלא הצטברו מים מסביב ליסודות העגורן, העלולים לפגוע ביציבותו.
 • אין להפעיל את העגורן כאשר נושבת רוח שעלולה לסכן את יציבותו או את העובדים בקרבתו.
 • אין להרים אדם באמצעות העגורן.
 • רק מפעיל העגורן ועובדי התחזוקה רשאים לטפס על מבנה העגורן כדי להגיע לתא המפעיל או לבצע עבודות תחזוקה או ביקורת.
 • בעת הובלת מטען אל מקומו יש לוודא כי נעשה שימוש בחבל כיוון.
 • כאשר משנעים מטען בסמוך לאנשים יש לנהוג בזהירות רבה ולדאוג למרווחים מתאימים.
 • הרמת מטענים יש לבצע באמצעות אביזרי הרמה תקינים, בהתאם לעומס.
 • אין להרים מטען במסלול העובר מעל עובדים אחרים.
 • אין להרים מטען מעל כביש מהיר, מסילת רכבת או כל מקום שלציבור יש גישה אליו.
 • במידה והעבודה מתבצעת בסמוך למתקני חשמל או כבלי חשמל, יש להקפיד לשמור על המרחקים המפורטים בחוק.
 • במקרה של תקלה כלשהי בעגורן יש להפסיק מייד את העבודה ולדווח למנהל העבודה.
 • בסיום יום העבודה יש לשחרר את מעצור העגורן ולוודא שאין מטען המחובר למנוף.
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן