פיגום זקפים

פיגום זקפים הוא מבנה מודולרי וזמני שנועד לשמש גישה נוחה ובטוחה לעובדים במהלך עבודות בנייה ושיפוץ. פיגום הזקפים מורכב מ-2 עמודים אנכיים העשויים מעץ או ממתכת, שביניהם נמתחים משטחי עבודה. את הפיגום מעגנים לבניין ע"י ברגים וצינורות עיגון.

הקמת פיגום זקפים דורשת עמידה בתקנות הבטיחות הרלוונטיות. תקנות אלה מתייחסות לאלמנטים כגון מאפייני זקפי המתכת, אדני הפיגום, אזני הפיגום, וכיו"ב.

העבודה על פיגום הזקפים דורשת אף היא עמידה בתקנות הבטיחות. בין היתר קובעות התקנות הללו כי כל עובד המבצע עבודה על פיגום זקפים, עליו להשתתף בהדרכת עבודה בגובה המתמקדת בעבודה על פיגומים נייחים. זאת על מנת שהעובדים יכירו את הסיכונים הטמונים בעבודה על הפיגום ובדרכים למזער אותם.

פיגום זקפים

הנחיות בטיחות להקמת פיגום זקפים

 • התקנה ופירוק של פיגום שגובהו מעל ל-6 מ' ייעשו רק בהשגחה ישירה של בונה פיגומים מקצועי.
 • פיגום מעץ שגובהו עולה על 18 מ' או פיגום ממתכת שגובהו עולה על 50 מ' מחייבים תכנון הנדסי של מהנדס קונסטרוקטור.
 • הקרקע שעליה מקימים את הפיגום צריכה להיות יציבה ומהודקת. בנוסף עליה להיות רחוקה ממקורות מים, כגון צינורות, כדי למנוע הצטברות של מים בקרבת הפיגום.
 • לפני התקנת הפיגום יבדוק מנהל העבודה את החומר המיועד להתקנת הפיגום ויפסול חומר שאינו מתאים.
 • את אדני הפיגום יש להניח בניצב למבנה. רוחב האדנים לא יפחת מ-20 ס"מ ועוביים לא יפחת מ-4.5 ס"מ. כמו כן על האדנים לבלוט לפחות 10 ס"מ מעבר לזקפים.
 • את זקפי הפיגום יש להניח על תותבים ממתכת שמידותיהם 10X10 ס"מ ועוביים לפחות 0.5 ס"מ.
 • רוחבם של לוחות הפיגום לא יפחת מ-17 ס"מ. ניתן לחבר שני לוחות זה לזה, ובתנאי שרוחבו של כל אחד מהם לא יפחת מ-10 ס"מ.
 • יש להתקין בפיגום 3 אזנים: אזן יד, אזן רגל ואזן תיכון. את אזן היד והאזן התיכון יש לקבע אל הזקפים באופן שימנע את עיתוקם ממקומם באקראי.
 • את הפיגום יש לחזק באמצעות חיזוקים אלכסוניים. יש לבצע את החיזוקים במקביל להקמת הפיגום. במידה וזקפי הפיגום הינם ממתכת, החיזוקים יהיו אף הם ממתכת.
 • יש לחבר את הפיגום אל קיר המבנה במרחק של 25-30 ס"מ. אם יש צורך להתקין את הפיגום במרחק העולה על 30 ס"מ יש לוודא שגם בצידו הפנימי של הפיגום ישנם 3 אזנים.
 • על מנהל העבודה לבדוק ולאשר את תקינות הפיגום לפני תחילת השימוש בו. עליו לחזור ולקיים בדיקה זו אחת לשבוע, לאחר סופה של גשמים ורוחות ולאחר הפסקת עבודה של 3 ימים או יותר. את תוצאות הבדיקות יש לרשום בפנקס הכללי שבאתר.

הנחיות בטיחות לעבודה על פיגום זקפים

 • עבודה על פיגום זקפים רשאי לבצע אך ורק עובד שעבר קורס עבודה בגובה על פיגומים נייחים ושברשותו אישור הדרכה בגובה תקף.
 • לפני תחילת העבודה יש לוודא שהפיגום נבדק.
 • יש לוודא שמערכת הפיגום מושלמת וכל הרכיבים מצויים במקומם.
 • במהלך העבודה יש לשמור על שלמות המערכת.
 • יש לוודא שכלים, חומרים וציוד מונחים על הפיגום באופן בטוח שימנע את נפילתם מטה.
 • המעבר בין הדיוטות ייעשה אך ורק באמצעות סולם.

קורס עבודה בגובה על פיגומים נייחים

כאמור, ביצוע עבודה על פיגום זקפים מחייב השתתפות בקורס עבודה בגובה על פיגומים נייחים. חובה זו נובעת מתוקף תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה). הנושאים הנלמדים בקורס זה הם בין היתר:

 • סוגי פיגומים (פיגום זקפים, פיגום תלוי, פיגום זיזי וכיו"ב)
 • הסיכונים הטמונים בבניית פיגומים ובעבודה עליהם
 • מערכות אבטחה בבניית פיגום
 • דרכי גישה בטיחותיות
 • מניעת נפילה של ציוד, חומרים וחפצים
 • הפקת לקחים מתאונות שאירעו

אם יש לכם צורך בקורס עבודה בגובה על פיגומים נייחים, פנו עוד היום ל"ליאור בטיחות" וקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית במיוחד.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

הדרכה בגובה

הדרכה בגובה

בעקבות ריבוי התאונות הנגרמות עקב נפילה מגובה, חודדו התקנות לעבודה

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן