צו בטיחות, צו שיפור וצו הפסקת עבודה

כדי לשמור על בטיחותם של העובדים נקבעו חוקים ותקנות שונים הנוגעים לבטיחות בעבודה. חוק ארגון הפיקוח על העבודה קובע כי במידה ומקום עבודה אינו עומד בדרישות החוקים והתקנות הללו ובמקום ישנם ליקויי בטיחות, מפקח העבודה האזורי רשאי להטיל צווים שונים על מקום העבודה.

צו בטיחות

במידה ומפקח העבודה ביקר במקום עבודה ומצא בו ליקויי בטיחות, עליו לדווח על כך למפקח העבודה האזורי. אם הלה שוכנע כי במקום העבודה אכן ישנה סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם, הוא רשאי להוציא למקום צו בטיחות. צו זה הינו דרישה לטיפול בסיכונים המצויים במקום העבודה, תוך איסור מוחלט על שימוש בגורם שממנו נובעת הסכנה.

המועד לביצוע צו הבטיחות הינו מיידי או במועד הרשום בצו. הצו יהיה תקף עד לביטולו ע"י מפקח העבודה האזורי או הראשי. לחילופין, בית הדין האזורי רשאי לבטל את הצו עפ"י בקשתו של מחזיק מקום העבודה.

דוגמאות לליקויים שבגינם ניתן להוציא צו הפסקת עבודה:

  1. אתר בנייה שאין בו מנהל עבודה או שיש בו מנהל שהמפקח האזורי אינו מאשר אותו;
  2. אתר בנייה שמבצעים בו עבודה בסמוך לקו חשמל;
  3. אתר שמצוי בו עגורן צריח שלא נבדק בבדיקה תקופתית או שפג תוקפה של הבדיקה שעבר.
צו בטיחות

צו שיפור

צו שיפור הינו דרישה לעמידה בדרישות החוק לשיפור הבטיחות במקום העבודה. את הצו מוציאים כאשר במקום העבודה לא מתקיימות הוראות החוק הנוגעות לבטיחות העובדים ובריאותם. את צו השיפור רשאי להוציא מפקח העבודה האזורי או מפקח עבודה שהוסמך על ידו לעניין זה. המועד לביצוע דרישות הצו הוא לפחות שבועיים מיום הטלתו.

צו שיפור אינו מצריך הפסקה של העבודה. עם זאת במידה ובתום התקופה האמורה לא בוצעו הפעולות הנדרשות, מחזיק המקום צפוי לקנס כספי או אף למאסר.

צו הפסקת עבודה

צו זה ניתן לאתרי בנייה, במקרה של אירוע הגורם לפציעה קשה או למוות. במקרה כזה אין לקיים פעילות באתר הבנייה למשך 48 שעות. בתקופה זו יבדוק מפקח העבודה את הבטיחות באתר. במידת הצורך באפשרותו להאריך את תוקפו של הצו בשלושה ימים נוספים. בנוסף, באפשרותו לתת צו בטיחות או צו שיפור לאתר כדי להבטיח רמת בטיחות נאותה במקום.

בתקופה זו של הפסקת העבודה על המעסיק להמשיך לשלם לעובדים את שכרם כרגיל.

כדי להימנע מקבלת הצווים הנ"ל חשוב להקפיד למלא אחר כל כללי הבטיחות בעבודה. לשם כך רצוי להיעזר בשירותיו של ממונה בטיחות. ממונה הבטיחות אמון על תחום הבטיחות והגיהות במקום העבודה. תפקידו לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים ותקנות בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית. בנוסף עליו לסייע למעסיק בכל עניין הנוגע לבטיחות ובריאות תעסוקתית ולקדם את התודעה בנושאים אלה.

סעיף 4 בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) מפרט באילו מקומות עבודה חובה למנות ממונה בטיחות. עם זאת כדאי למנות ממונה בטיחות גם במקומות עבודה שבהם אין חובה כזו עפ"י חוק. כך יפחת משמעותית הסיכוי להתרחשות תאונות עבודה וכן הסיכוי לקבלת צו בטיחות, צו שיפור או צו הפסקת עבודה.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

סביבת עבודה בטוחה

עבודה בטוחה

סביבת עבודה בטוחה – זה באחריותך כל מקום עבודה באשר

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן