ציוד מגן אישי לעבודה בגובה

ציוד מגן אישי לעבודה בגובה

כל יצרן או ספק המשווק ציוד מגן אישי לעבודה בגובה, רצוי שיצרף לו תיעוד. התיעוד יכיל מידע מפורט בנוגע לציוד, ויכלול בין היתר את הנתונים האלה: שם היצרן/הספק, שנת הייצור, הנחיות בנוגע לאחסון ותחזוקה, הנחיות לביצוע תיקונים והנחיות לשימוש בציוד.

במאמר זה נעסוק בהנחיות לשימוש נכון בציוד מגן אישי בעת ביצוע עבודה בגובה.

עפ"י תקנות הבטיחות לעבודה (עבודה בגובה), ההנחיות לשימוש בצמ"א ייכתבו בעברית ובערבית וילוו באיורים להמחשה. ההנחיות יכללו בין היתר את הפרטים האלה:

 • תיאור המוצר ופירוט השימושים הנעשים בו
 • הוראות לחגירת הרתמה ולהתאמתה לגוף העובד
 • הנחיה בנוגע לתוספות או שינויים בציוד

הוראה זו תכלול אזהרה שלא לבצע כל שינוי או תוספת בציוד המגן האישי ללא קבלת אישור לכך מהיצרן.

 • מגבלות בנוגע לשימוש בציוד

הנחיה זו תכלול מידע על אורך החיים של הציוד וכן מידע על תנאים ומצבים שעלולים לפגום אותו, כגון חומרים כימיים שיש למנוע מגע של הציוד איתם, תנאים סביבתיים העלולים להזיק לציוד או טמפרטורות קיצוניות שאין לחשוף את הציוד אליהן.

 • הנחיה של היצרן בנוגע לתקינות הציוד

הוראה זו תבהיר למשתמש כי במקרה של ספק בנוגע לתקינות המוצר, עליו להפסיק מייד את השימוש במוצר עד לבדיקתו בידי אדם מוסמך. המשך השימוש במוצר יותנה בקבלת אישור בכתב לכך מהבודק.

 • הנחיות בנוגע לאמצעי קשירה
 1. הנחיות לגבי אופן החיבור בין אמצעי הקשירה לנקודת העיגון. (ההוראות יכללו בין היתר אזהרות לגבי חיבור שעלול להזיק לאמצעי הקשירה או חיבור שעלול להשתחרר.)
 2. הוראות לגבי אופן החיבור בין אמצעי הקשירה לרתמה.
 3. הנחיה שלא לקשור קשרים באמצעי הקשירה.
 4. הנחיה שלא לחבר שני אמצעי קשירה זה לזה (כדי להאריך את אמצעי הקשירה).
 5. הוראות כיצד למנוע סיכוני חשמל (כאשר אמצעי הקשירה עשוי ממתכת).
 6. הנחיות כיצד למנוע נזק לאמצעי הקשירה. (נזקים עלולים להיווצר כתוצאה מקרבה לאש, מגע עם חומרים כימיים, מגע עם מכשיר חיתוך וכו'.)
 • הנחיות בנוגע לציוד של מערכת לבלימת נפילה
 1. הוראה כי בנוסף לשימוש במערכת לבלימת נפילה יש לנקוט אמצעים נוספים שיפחיתו את הסיכון לנפילה.
 2. הנחיה לשלב בולם זעזועים או סופג אנרגיה באמצעי הקשירה של המערכת לבלימת נפילה.
 3. ציון מידת הנפילה החופשית המרבית המותרת עד לתחילת הבלימה.
 4. הנחיה כי יש לוודא שלא עשויה להיווצר התנגשות במכשול כלשהו במסלול הנפילה לפני סיום הבלימה.
 5. הוראה כי יש לנקוט אמצעים למניעת תנועת מטוטלת של גוף המשתמש במקרה של נפילה.
 6. הנחיה כי יש לנקוט אמצעים להקטנת מרחק הנפילה עד לבלימה, ככל האפשר. זאת ע"י הקטנת מידת החופש באמצעי הקשירה.
 7. הנחיה כי לאחר אירוע של בלימת נפילה באמצעות מערכת לבלימת נפילה אין להמשיך להשתמש בציוד עד שייבדק בידי אדם מוסמך וייעשו בו התיקונים הנדרשים. המשך השימוש בציוד מותנה בקבלת אישור בכתב לכך מהבודק. ציוד שלא ניתן לתקן אותו יש להחליף בציוד חדש.
 • הנחיות בנוגע לנקודת העיגון
 1. הנחיות לבחירת נקודת עיגון המתאימה לבולם נפילה נסוג (שלא תימצא מתחת לגובה המותניים).
 2. ציון החוזק הנדרש של האלמנט שישמש נקודת עיגון.
 3. הנחיות בנוגע למיקום הנכון של נקודת העיגון:

– במידת הצורך, דרישה למקם את נקודת העיגון מעל עמדת העבודה.

– בבחירת נקודת העיגון במערכת לבלימת נפילה, יש לנקוט אמצעים שימנעו התנגשות במכשול במסלול הנפילה או התנגשות בקרקע, וכן שימנעו תנועת מטוטלת של גוף העובד בזמן הנפילה.

 • הנחיות בנוגע לשימוש בציוד מגן אישי בעת מעבר מסל הרמה לעמדת עבודה בגובה

עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), עובד השוהה בתוך במה מתרוממת ניידת, סל המורם באמצעות מלגזה/עגורן נייד או סל הרמה של פיגום ממוכן, עליו להשתמש בציוד מגן אישי למניעת נפילה מגובה. בנוסף, תקנות הבטיחות לעבודה בגובה מפרטות כיצד יש לנהוג בעת מעבר מתוך סל הרמה אל עמדת עבודה בגובה:

 1. עמדת העבודה תהיה יציבה ומקובעת כנדרש.
 2. סל ההרמה יהיה צמוד לעמדת העבודה בגובה ולא תיעשה בו כל תזוזה.
 3. ניתן לנתק את אמצעי הקשירה של העובד מנקודת העיגון בסל ההרמה רק לאחר שהתמלאה הנחיה 2.
 4. לפני המעבר מסל ההרמה לעמדת העבודה יתחבר העובד לאמצעי קשירה אחר במערכת לבלימת נפילה. אמצעי הקשירה יהיה מותקן בעמדת העבודה באופן בטוח ויציב.
 5. סל ההרמה יישאר במקומו, ללא כל תזוזה, עד שהעובד ישהה במרחק של שני מטרים ממנו. בהיעדר מרחק של שני מטרים ישהה העובד במרחק המקסימלי הניתן.
 6. ניתן להזיז את סל ההרמה אך ורק לאחר שננקטו כל האמצעים האפשריים למניעת פגיעה בעובד. יש להזיז את הסל בזהירות מרבית.
ציוד מגן אישי לעבודה בגובה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) מגדירות מהי עבודה בגובה: כל עבודה שבגינה עלול העובד ליפול מגובה העולה על 2 מטרים. על כל עובד המוגדר כעובד בגובה לעבור הדרכת עבודה בגובה. מטרתה של הדרכה זו היא לחנך את העובדים לתהליכי עבודה בטוחים.

הדרכת עבודה בגובה כוללת 7 תחומים של עבודה בגובה, כגון: בטיחות בעבודה על גבי סולמות, בטיחות בעבודה מתוך סל הרמה, בטיחות בעבודה על במת הרמה, בטיחות בעבודה על גבי קונסטרוקציה, בטיחות בעבודה בחלל מוקף ועוד. ההדרכה כוללת חומר תאורטי ותרגולים מעשיים כאחד. בתום ההדרכה מקבלים המשתתפים אישור הדרכה בגובה, התקף למשך שנתיים. לאחר מכן עליהם לעבור הדרכת רענון, לצורך חידוש האישור.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

הדרכה בגובה

הדרכה בגובה

בעקבות ריבוי התאונות הנגרמות עקב נפילה מגובה, חודדו התקנות לעבודה

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

12 מחשבות על “ציוד מגן אישי לעבודה בגובה”

 1. תודה שסיכמת עבורנו את עיקרי ההנחיות לשימוש בצמ"א לעבודה בגובה. חשוב לעבור עליהן מדי פעם, לרענון ההנחיות.

 2. השימוש בציוד מגן אישי הוא קריטי למניעת תאונות עבודה, בעיקר כשמדובר בעבודה בגובה.

 3. תמצות ענייני של הנחיות השימוש! אשמח גם למאמר דומה על הנחיות התחזוקה והאחסון של הצמ"א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן