קורס עבודה בגובה על במת הרמה ופיגומים ממוכנים

בטיחות בפיגומים ממוכנים ובמות הרמה

פיגומים ממוכנים הם משטחי עבודה שנעים בכיוון אנכי באמצעות מנגנון הרמה חשמלי או הידרואלי, והם כוללים במות הרמה, מעמיסים טלסקופיים ומתקני הרמה. הפיגומים הממוכנים נחלקים לשני סוגים עיקריים: פיגום עצמאי (פיגום שהוא חזק ויציב דיו ואין צורך לקשור אותו למבנה או לגוף יציב אחר) ופיגומים הקשורים לבניין. שלא כמו פיגומי האלומיניום או פיגומי הפלדה, פיגומים ממוכנים אינם דורשים הרכבה והתקנה כיוון שבמת הרמה מעניקה לעובדים גישה נוחה ומאפשרת להם להגיע בדיוק לאזור הנדרש לצורך עבודתם. שימוש מקצועי בבמת הרמה מבטיח רמת בטיחות גבוהה יותר עבור העובדים, עבודה יעילה יותר וכן זמן עבודה קצר יותר הודות לגישה נוחה יותר. כמו כן במת ההרמה תורמת לחיסכון משמעותי בעלויות כיוון שהיא מחליפה את השימוש בפיגומים מורכבים ויקרים הנבנים עבור משימות בנייה מורכבות.

עבודה בגובה במת הרמה


כללי בטיחות בפיגומים ממוכנים

– מבצע הבנייה רשאי לעשות שימוש בפיגום ממוכן אך ורק אם מצוי ברשותו אישור של היצרן שבו מצוין דגם הפיגום וכן אישור של מפקח העבודה הראשי המעיד כי דגם הפיגום רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים.

– השימוש בפיגום ממוכן מותנה בבדיקה של בודק מוסמך מיד לאחר התקנת הפיגום באתר וכן אחת לחצי שנה לפחות (כל עוד הפיגום נמצא באתר). בנוסף יש לקיים בדיקה כזו לאחר כל תיקון במערכות התלייה וההרמה.

– עבודה על פיגומים ממוכנים משתייכת לתחום העבודה בגובה, ועל כן על מבצע הבנייה חלה חובה לוודא כי כל עובד שמבצע עבודה על פיגום ממוכן ישתתף אחת לשנתיים לפחות בהדרכת עבודה בגובה על ידי מדריך עבודה בגובה מוסמך.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן