קורס עבודה בגובה על סל הרמה

סל הרמה

סל הרמה הינו משטח או מיכל המותקן על עגורן או מלגזה ומשמש להרמת בני אדם לצורך ביצוע עבודה בגובה. על פי תקנות הבטיחות בעבודה, לפני השימוש בסל ההרמה הוא צריך להיבדק בידי בודק מוסמך. בנוסף מפרטות תקנות הבטיחות בעבודה כללים ברורים בנוגע לשימוש בטוח בסל ההרמה. בין היתר כוללות התקנות: הגבלת כמות האנשים והמשקל המקסימלי של סל ההרמה, מידות הסל, מבנה הסל והחומרים ממנו הוא עשוי, הימצאותם של פתחי ניקוז בסל, גובה מעקות הסל, הימצאות דלת אשר בה נעילה אוטומטית שאינה מאפשרת פתיחתה כלפי חוץ, הימצאותן של נקודות עיגון לצורך רתימת העובדים בסל, התקנת שילוט בולט הכולל את המספר הסידורי של הסל, המספר הסידורי/מספר הרישוי של המלגזה, משקלו העצמי של הסל, עומס העבודה המקסימלי שמותר להרים בסל, מספר האנשים המקסימלי שמותר להרים בסל כפי שנלמד בקורס עבודה בגובה.

מבנה סל ההרמה

 מבנה הסל והחומרים ממנו הוא עשוי מוגדר בתקנות בטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות)וכולל הימצאותם של פתחי ניקוז בסל, גובה מעקות הסל ומאחז היד, הימצאות דלת אחת בלבד אשר נסגרת מאליה כולל נעילה ואינה מאפשרת פתיחתה כלפי חוץ, הימצאותן של נקודות עיגון לצורך רתימת העובדים בסל, התקנת שילוט בולט הכולל את המספר הסידורי של הסל, המספר הסידורי/מספר הרישוי של המלגזה, משקלו העצמי של הסל, עומס העבודה המקסימלי שמותר להרים בסל, מספר האנשים המקסימלי שמותר להרים בסל כפי שנלמד בקורס עבודה בגובה.

עבודה בגובה סל הרמה

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן