קורס עבודה בגובה על פיגומים נייחים

בטיחות בפיגומים נייחים

פיגום הוא מתקן זמני המותקן על גבי קרקע, מעל מבנה או מחובר אליו, וממנו מתבצעת עבודת הבנייה או שמניחים עליו ציוד. פיגום נייח נבנה במקרה שאין אפשרות לבצע את העבודה מהקרקע או ממשטח עבודה יציב. כדי שהפיגום הנייח יותקן בצורה בטוחה, עוד לפני התקנת הפיגום יש להקפיד על העקרונות האלה:

-יש לבדוק את השטח שעליו ייבנה הפיגום כדי להתאים את הפיגום לשטח וכדי לנסות לנטרל מגבלות בשטח שעשויות להפריע בבניית הפיגום.

– יש לתכנן את הפיגום בהתאם לייעוד שלו ובאופן שימנע נפילה של אדם או חפצים.

– יש להשתמש בחומרים מתאימים ואיכותיים, ללא פגמים. 

בעת התקנת הפיגום יש להקפיד כי רצפת הפיגום תותקן בהתאם להנחיות הבטיחות בנוגע למשטחי עבודה ומדרכות מעבר.


הדרכת עבודה בגובה לעובדים על פיגומים נייחים

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז 2007, כל אדם העובד על פיגומים נייחים נדרש להשתתף אחת לשנתיים לפחות בהדרכת גובה ולשאת אישור המעיד על כך. הדרכת גובה העוסקת בעבודה על פיגומים נייחים כוללת את נושאי הלימוד האלה: סוגי הפיגומים, הסיכונים הטמונים בבניית פיגום ובפירוקו, תקנות הבנייה של סוגי הפיגומים הנייחים, חובת ביצוע בדיקה שבועית של מנהל העבודה לכל הפיגומים הנייחים, חובת רתימה ואבטחת העובדים בזמן בנייה ופירוק של הפיגום, כיצד יש לאבטח פיגומים נייחים למבנה, כיצד פיגומים נייחים אמורים להיבנות על גבי הקרקע וכיצד יש לוודא הימצאותם של תמיכות ויסודות יציבים עבור פיגומים נייחים. 

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן