שיטה מתואמת לניהול חומרים מסוכנים

מהי שיטת GHS לניהול חומרים מסוכנים? מהם עקרונות השיטה? מהי מטרתה? כיצד הדרכת חומרים מסוכנים מונעת מקרי תאונות ופגיעות חמורות?

חומרים כימיים מצויים במפעלים רבים ביניהם מפעלים ליצור מזון. לחומרים אלו חשיבות רבה בפיתוח בר קיימא, בלוחמה בעוני, המשך זמינות של מים נקיים ועוד. בכל יום, נחשפים מאות מיליוני בני אדם למוצרים המכילים חומרים כימיים מסוגים שונים. כאשר החומרים הכימיים לא מנוהלים נכון, הם מהווים סיכון פוטנציאלי לאדם ולסביבה. בכדי למנוע סיכונים הקשורים בחומרים כימיים, הציב האו"ם יעד כי עד שנת 2020 יתנהל ייצור כל החומרים הכימיים תוך מזעור הסיכונים הבריאותיים והסביבתיים למינימום האפשרי. אחד הכלים המשמעותיים ביותר לצורך ניהול נכון ובטוח של חומרים כימיים ומסירת מידע אודותיהם לציבור היא שיטת GHS (GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS)  זו שיטה כלל עולמית מתואמת לסיווג סימון ומסירת מידע אודות חומרים כימיים וכן תווי ואריזה של חומרים אלו.

GHS סמלים של חומרים מסוכנים

GHS שיטה מתואמת לניהול חומרים מסוכנים

שיטת ה-GHS היא כלי שמטרתו ייצור סטנדרטיזציה והרמוניזציה בכל מדינות העולם באשר לדרכים בהן מבצעים את סיווג החומרים הכימיים וההתוויות אותן חומרים אלו נושאים. המטרה היא שינוי של כל השיטות הקיימות המשמשות כרגע לסיווג ותיווי של כימיקלים בכדי לאפשר יעילות ואחידות. כיום, נהוגים מנגנונים ושיטות שונות ברחבי העולם המשמשים כדרכים למסירת מידע לציבור העובדים, לרשויות הפיקוח והאכיפה ולציבור הרחב (גיליונות בטיחות, תוויות ועוד) עובדה זו עלולה ליצור בלבול רב שכן תיאור הסיכון של חומר כימי אחד יכול להשתנות ממדינה למדינה לדוגמא: חומר המסווג "רעיל" במדינה אחת יכול שלא להיחשב ככזה במדינה אחרת.

מטרת שיטת GHS

מטרתה של השיטה היא קביעת קריטריונים אחידים לצורך סיווג כימיקלים התואמת את סיכוניהם הפיזיקליים, הבריאותיים והסביבתיים ובנוסף, לקבוע דרכים אחידות למסירת מידע לציבור אודות הסיכונים הטמונים בחומרים כימיים אלו באמצעות תוויות וגיליונות בטיחות. על כל מדינה להחליט כיצד ליישם את השיטה ולצורך כך, דרושה שותפות מרבית ביישום השיטה תוך מעורבות של אנשי מקצוע בקרב התעשיות השונות והרשויות כאחד וכן של צרכנים וכלל הציבור. אחד היתרונות הבולטים של שיטת GHS היא יצירת הזדמנות לשיפור בטיחות החומרים הכימיים דרך מעורבות ציבורית, העברת הדרכת חומרים מסוכנים וכן קורס חומרים מסוכנים עבור העובדים במפעלים הרלוונטיים בהם נעשה שימוש בחומרים מסוכנים.

עקרונות שיטת GHS

ONE CHEMICAL- ONE LABEL WORLDWIDE

  1. קביעת קריטריונים מתואמים עבור סיווג החומרים הכימיים ותערובותיהם בהתאם לסיכונים אקוטיים ומצטברים. : סיכונים פיזיקליים, סיכונים בריאותיים, סיכונים סביבתיים.
  2. מרכיבים מתואמים לתקשור הסיכונים הכוללים: דרישות לתוויות, גיליונות בטיחות.

מדוע יש צורך בשיטה מתואמת ?

חומרים כימיים טומנים בחובם סיכונים פוטנציאליים הנובעים מתכונותיהם הפנימיות ללא תלות במדינות בהן הם מיוצרים או משווקים. הסיכון הפוטנציאלי לאדם ולסביבה מחומר כימי, נגזר מתכונות הסיכון של החומר. חומר יכול להיות נפיץ, רעיל מאוד, קורוזובי או מגרה את העור או בעל סיכון מיוחד לסביבה. מדינות שונות משתמשות בשיטות שונות לסיווג ותיווי של אותם חומרים. אותו חומר יכול להיות מסווג כ"רעיל" בארה"ב, "מזיק" באיחוד האירופאי ואילו בסין יתכן שיוגדר כ"בלתי מסוכן". שימוש בקריטריונים שונים להערכת פוטנציאל סיכון של אותו חומר כימי, מביא למצב בלתי נמנע בו ציבור מקבל מידע שונה על אותו חומר בדיוק הן לציבור מקצועי והן ציבור רחב קרי ציבור הצרכנים. מצב זה הוא בלתי נסבל עבור יצרני החומרים הכימיים המשנעים וכו' שכן הם נאלצים להתאים את שיטת הסיווג, הסימון התוויות והאריזות בכל פעם מחדש בהתאם למדינה ולאזור הגאוגרפי אליו משוגרים החומרים. בנוסף, קיימת חוסר אחידות בסיווג תכונות הדליקות של החומר. סיווג הדליקות נקבעת בהתאם לנקודת ההבזקה( FLASH POINT) ונקודת הרתיחהBOILING POIN)) של החומר. תקנים שונים ורשויות שונות, מגדירים בצורה שונה את המונח "חומרים דליקים" "חומרים בעירים" ומכאן הצורך בשיטה אחידה אשר תהיה משותפת לכל מדינות העולם.

"אבני היסוד" של שיטת הGHS

מרכיביה העיקריים של שיטת GHS נקראים "אבני יסוד" וכל מדינה רשאית לבחור אבני יסוד המתאימות לה לשם יישום התכונות בארצם. כל מפעלי התעשייה המייצרים תוצרת עבור ארצות בהן מיושמת השיטה, כגון יפן, קוריאה וטאיוון, נדרשים  להתאים מידית את שיטת הסיווג, הסימון התיווי והאריזה של תוצרתם לנדרש בארצות היעד. למפעלים האלו יש יתרון פוטנציאלי בעקבות הניסיון שהם רוכשים בהבנה ויישום השיטה כבר עתה בעקבות מסחר עם המדינות בהן השיטה מיושמת. ברמת המפעל או החברה התעשייתית, יש צורך לערב מכלול של תפקידים בתחום הכימיה, החומרים, הבטיחות ואיכות הסביבה, אנשי ייצור, תפעול, מהנדסים שונים, אנשי רכש, שיווק, אריזה, אנשים העוסקים בתחום הדרכת חומרים מסוכנים ועוד.  

מבנה מסמך ה-GHS

  1. חלק 1 :מבוא
  2. חלק 2 : סיכונים פיזיקאליים
  3. חלק 3: סיכונים בריאותיים
  4. חלק 4: סיכונים סביבתיים

 

בנוסף, כלולים עשרה נספחים המכילים הנחיות בנושא סיווג ותווי.

גיליונות בטיחות בשיטה המתואמת

הכנת גיליונות בטיחות SDS נדרשת לכל החומרים המסוכנים או תערובותיהם. כל חומר או תערובת עם תכונות אופי על פי הסיווג בשיטה המתואמת בתחומי הסיכון הפיסיקלי, הסיכון הבריאותי או הסיכון הסביבתי, מצריך SDS. השימוש בגיליונות בטיחות הוא בעיקר במקומות עבודה אך אנשי רשויות למיניהם (אגף פיקוח על העבודה, משרד להגנת הסביבה, מכבי אש ועוד) עושים שימוש נרחב בגיליונות בטיחות. השיטה המתואמת ממשיכה את פורמט 16 הסעיפים הנהוגה כיום במדינות רבות בעולם. (גם ישראל) . השוני המשמעותי מבחינת סדר הסעיפים של פורמט הגיליון הוא החלפת סדר הסעיפים 2 ו-3. כך שסעיף 2 החדש יעסוק  בסיכוני החומר וסעיף 3 החדש יעסוק בזיהוי מרכיבי החומר המסוכן.

יישום השיטה בתקן ישראלי 2302

התקן הישראלי 2302 יצא בגרסתו המקורית בשנת 1999 אך כבר בראשיתו עלו וצצו בעיות שונות שחייבו עריכת שינויים בתקן והוא פוצל  לשניים: תקן לחומרים כימיים בשימוש בכל המגזרים ותקן לחומרים כימיים בהובלה. בחלק הראשון של התקן מדובר במהפכה המאמצת את השיטה האירופאית בתחום זה תוך הכוונה לסיווג החומרים והתערובות, הכנת תוויות, אריזות וגיליונות בטיחות. תקן ישראל הוא רשמי ומחייב בישראל ומאוזכר בתקנות הבטיחות בעבודה. (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון).

הסיבה להסדרת הנושא מצד הרשויות ומכון התקנים נבעה מריבוי מקרים של פגיעות גופניות עקב שימוש בתכשירים המכילים כימיקליים מסוכנים במגזר הביתי. היעדר מידע מספיק על תוויות התכשירים לא אפשר שימוש על פי כללי הזהירות המתחייבים מאופיים של התכשירים. התקן מטפל הן בחומרים לשימוש ביתי ומוסדי והן בתכשירים המיועדים לשימוש מקצועי ותעשייתי.

כיצד יתרום יישומה של שיטת ה-GHS בישראל לציבור התעשיינים והעובדים

מדינת ישראל נמצאת בשלבי הטמעה של השיטה האירופאית לסיווג חומרים כימיים ותיווי חומרים מסוכנים. הן התעשייה והן הרשויות, הפנימו את שיטת סיווג האירופאית של חומרים כימיים ותערובותיהם אותה מאמץ התקן הישראלי. בשנים האחרונות, יותר ויותר גליונות בטיחות ותוויות מופקים בהתאם לדרישות האירופאיות. בעקבות כניסתה של שיטת ה-GHS, השיטה המתואמת בעולם כולו לסיווג סימון ותיווי של חומרים כימיים, גם על מדינת ישראל להתאים את עצמה ולהפנים את השיטה העולמית האחידה. כאשר בארץ המוצא תהיה שיטת סיווג, סימון, תיווי ואריזת חומרים כימיים ותערובות המקובלת לארץ היעד, חייהם של היצואנים יהיו קלים יותר וההרמוניזציה תיעשה הלכה למעשה.

כיצד יתרום יישומה של שיטת ה-GHS בישראל לציבור הצרכנים ?

יישומה של שיטת GHS תתרום יותר מכולם לרווחת הציבור. ציבור העובדים בתעשייה, המוסדות וכן ציבור הצרכנים הרוכש את המוצרים והחומרים. מאחר ושיטת ה-GHS מאפשרת העברת מידע לציבור באופן מקיף ביותר, יתרום המידע להגברת המודעות לסיכונים פוטנציאליים הטמונים בחומרים כימיים, השלכותיהם ודרגת חומרתם, אמצעים למניעתם, מידע וכו. אין ספק כי זוהי מהפיכה של ממש העומדת בפתחה של מדינת ישראל. אימוץ השיטה כנורמה רשמית ומחייבת, יהווה איתות מצדה של ישראל בזירה הבינלאומית.

הדרכת חומרים מסוכנים

קורס חומרים מסוכנים במפעלים ובמקומות עבודה שונים, נועד ליצור מודעות בקרב העובדים אודות חומרים מסוכנים בהם נעשה שימוש במקום העבודה. תאונות עבודה רבות, נגרמו בשל דליפת חומרים מסוכנים כגון חומצות או נוזלים דליקים והביאו לפגיעות חמורות בבני אדם וכן הסבו נזק רב לסביבה. לכן, קבע המשרד להגנת הסביבה, חוקים ותקנות נוקשים בנוגע לאחסון חומרים מסוכנים ורעילים. חשוב מאוד כי העובדים בכל מפעל יכירו את סוגי החומרים המסוכנים הקיימים בו וכן את דרכי האחסון והשימוש הראויים. בנוסף, חשוב כי העובדים יכירו את הדרכים הנכונות לעצירת דליפה או שפיכה של חומרים וכן את הטיפול הרפואי הראשוני אותו יש להגיש לנפגעים מחומר מסוכן שכן חוסר בקיאות עלול להביא לסיכון חיי אדם וכן לסביבה.

הדרכת חומרים מסוכנים עם המקצוענים של ליאור בטיחות

חברת ליאור בטיחות מתמחה בהעברת הדרכת בטיחות בעבודה לרבות הדרכת חומרים מסוכנים. לחברה אנשי מקצוע מנוסים ומקצועיים ביניהם ממוני בטיחות, מנהלי עבודה ומהנדסים והיא פעילה במפעלים, מוסדות וארגונים בכל רחבי הארץ. כל הדרכה של החברה נבנית בצורה יסודית ומותאמת למפעל ולמעסיק והחומרים המצויים במקום העבודה. ההדרכות מקיפות, יסודיות וכוללות חומרים תיאורטיים ומעשיים כגון: גיליונות בטיחות, תאימות בין חומרים, תרגיל לבישת אמצעי מיגון או דימוי פריצה למקום בו קיימת דליפה של חומר מסוכן ועוד. יש לכם צורך בהדרכת חומרים מסוכנים? צרו קשר עם המקצוענים של ליאור בטיחות.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן