שינוע חומרים מסוכנים והטיפול בהם

חומרים מסוכנים הם קבוצות שונות של חומרים העלולים לפגוע באדם או בסביבה. את הטיפול בחומרים אלה יש לבצע בזהירות, תוך הקפדה על כללים נוקשים. שינוע חומרים מסוכנים הוא משימה מורכבת, הטומנת בחובה סכנות רבות במהלך הטעינה, הפריקה וההובלה. דליפת חומרים עקב רשלנות, תאונה, אירוע חבלני וכו' עלולה להוביל לאסון. מכיוון שכך כל אדם העוסק בהובלת חומרים מסוכנים צריך לעבור קורס הובלת חומרים מסוכנים. משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה הוציאו תקנות וחוקים מחמירים בנושא, במטרה לפקח על אופן ההובלה והאחסון של חומרים מסוכנים.

שינוע חומרים מסוכנים

מקרי חירום במהלך שינוע חומרים מסוכנים או אחסונם

ישנם 18 סוגים של חומרים מסוכנים. ביניהם אפשר למנות גזים מתלקחים, נוזלים מסוכנים, חומרים רעילים או רדיואקטיביים. חומרים אלו משמשים בתעשיות שונות: חקלאות, ביטחון, תעשייה כבדה ועוד. את החומרים המסוכנים יש לשנע בכלי רכב ייעודי. בנוסף, על המובילים להיות בעלי ידע וכלים מעשיים לטיפול במקרי חירום הנוגעים לשינוע חומרים מסוכנים. חומרים מסוכנים עלולים ליצור סיכונים שיפגעו בעובדי המפעל ובצוות שירותי ההצלה במקרי חירום. הסיבות הנפוצות להתרחשות של מקרי חירום הקשורים לאחסון חומרים מסוכנים הם חוסר מודעות לתכונות הסיכון של החומרים המאוחסנים, היעדר הדרכת חומרים מסוכנים, תנאי אחסון לא הולמים, חשיפה לחום ממקורות אש קרובים או שריפה באזור, סביבת אחסנה של חומרים מסוכנים העלולה ליצור סיכונים, ביניהם ריאקציה עם חומרים אחרים ויצירת דליקה או פיצוץ ועוד.

הערכת סיכונים בחומרים מסוכנים

במפעל המחזיק בחומרים מסוכנים יש צורך לבצע הערכת סיכונים. במסגרת הערכה זו יש לאתר סיכונים רלוונטיים הטמונים הן בחומר עצמו והן בפעילות בתוך המחסן. לאחר מכן יש לקבוע אמצעים לשליטה בסיכונים אלו. אופן ביצוע הערכת הסיכונים כולל זיהוי הסיכונים ונקיטת אמצעי זהירות, רשימת ממצאים ויישומם, בחינה מחדש של הערכת הסיכונים מדי תקופה ועדכונם. בעת הערכת הסיכונים יש לשים דגש על ההיבטים האלה:

  • תכונות הסיכון של החומרים;
  • מידע בטיחותי אשר סופק על ידי יצרן החומר המופיע בגיליון הבטיחות;
  • פעולות מסוכנות בעת שינוע החומרים המסוכנים או אחסונם;
  • סבירות למקורות אש וניצוצות העלולים להימצא במקום ועוד.

יישום מסקנות וניהול סיכונים

נציגי העובדים או חברי ועדת הבטיחות חייבים להיות מודעים לתהליך הערכת הסיכונים. עליהם להעלות על הכתב את האמצעים ונוהלי הבטיחות של מקום העבודה שמטרתם לשלוט בסיכונים הטמונים בשינוע חומרים מסוכנים, אחסונם והשימוש בהם. בין הנהלים הכתובים יש לכלול: בחירת מקום האחסון, פעילות במקרה שפך, נושאי ביטחון. האחריות הכוללת והישירה על ניהול בטוח של מחסן וניהול הסיכונים בו מוטלת לרוב על עובד בתפקיד בכיר. עובד זה עוסק בזיהוי, הערכה, ניטול ואחסנה של כל החומרים המסוכנים המצויים במפעל. על העובד להיות כשיר לתפקיד ולעבור הכשרה מתאימה וכן להפגין ידע בנושא. בין היתר עליו לעבור הדרכת חומרים מסוכנים.

קורס חומרים מסוכנים

קורס זה מכשיר את עובדי המפעל המשמשים, בנוסף לתפקידם במפעל, בצוות מערך חירום פנים-מפעלי לחומרים מסוכנים. בקורס לומדים המשתתפים חומר תאורטי הנוגע לחומרים מסוכנים, היכרות עם חומרים אלו ונוהלי הפעלת מצבי חירום במפעל. בנוסף הם לומדים: טיפול באירוע חומרים מסוכנים, תרגול לבישת ציוד מגן אישי וכן הפעלת אמצעים שונים לטיפול באירוע.

הדרכת חומרים מסוכנים

מפעל המחזיק בחומרים מסוכנים חייב לקיים הדרכת חומרים מסוכנים לעובדים. את ההדרכה יש להתאים לסוגי החומרים המסוכנים המצויים במפעל. הדרכת חומרים מסוכנים כוללת בין היתר: מבוא לחומרים מסוכנים, מאפייני חומרים מסוכנים, אמצעים ושיטות לזיהוי חומרים מסוכנים, הבנת גיליונות בטיחות, ידע וכללים מעשיים לגבי שינוע חומרים מסוכנים מסוגים שונים, חקיקה בנושא, סמכויות, תקנות והליכי שימוש בחומרים ובציוד בטיחות, סיווג חומרים, תכונות חומרים, תהליכי הובלה ביבשה באוויר ובים, אמצעי זהירות, טיפול בשפך ודליפה, ציוד כיבוי אש ואמצעי מיגון בעת תאונה או תקלה, אופן דיווח על תקלה, אמצעי מיגון וכן תרגול הכולל לבישת מיגון, התנהלות צוותים באירוע חומרים מסוכנים ועוד.

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

2 מחשבות על “שינוע חומרים מסוכנים והטיפול בהם”

  1. אז אם אני מבין נכון, יש בעצם שני קורסים שונים, אחד להובלת חומרים מסוכנים ואחד זה קורס למי שעובד עם חומרים מסוכנים?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן