שלבים בהכנת תוכנית לניהול בטיחות

שלבים בהכנת תוכנית ניהול בטיחות

מהו חוק ארגון הפיקוח על העבודה? מהן דרישותיו לבניית תכנית לניהול בטיחות? מה כוללים חלקים שונים בתכנית? מהו "ניהול סיכונים"? מהי הדרך לזיהוי סיכונים והפחתתם? מהו תהליך הזה"ב בניהול סיכונים?

תכנית לניהול בטיחות בנויה על פי דרישות תקנות "ארגון הפיקוח על העבודה" 2012 והיא מהווה פריצת דרך בנושא ניהול בטיחות במקומות עבודה וכוללת מושגים יסודיים בתחום הבטיחות וניהול הסיכונים. לכל ארגון יש דרישות וצרכי בטיחות משלו ועל מכין התכנית לעבות את התוכן בהתאם לתנאי העבודה, גורמי הסיכון הקיימים במפעל או בארגון וכן נהלי הבטיחות במקום העבודה.

תוכנית לניהול בטיחות

שלושת החלקים הראשונים של תכנית לניהול בטיחות

חלקה הראשון תכנית לניהול בטיחות מהווה בסיס של כל תכנית מסוג זה והוא נועד לפרט את אופי המפעל או הארגון, סוג המוצרים והשירותים שהוא מייצר או מספק, הרכב העובדים בו, מקצועות עיקריים של העובדים בו ופריסת מתקני המפעל. מטרתו של חלקה השני של תכנית לניהול בטיחות היא להוות הצהרה על מדיניות הבטיחות והבריאות בתעסוקת המפעל או הארגון. זוהי "תעודת זהות בטיחותית" של המפעל בכל הקשור בחובה לקיום דרישות החוק ודאגה לבטיחותם ובריאותם של העובדים בכל מקום עבודה. חלקה השלישי בתכנית היא תיאור ופירוט של מערך הבריאות והבטיחות בארגון. על מערך זה להיות בנוי בהתאם לגודל המפעל, אופיו, סיכוניו ועובדיו. על חלק זה לכלול את שמות כלל בעלי התפקידים. חלק זה אף יכלול את תיאור השירותים הרפואיים הקיימים במפעל ומערך התגובה הקיים לצורך התמודדות עם מצבי חירום.

חלק רביעי – "ניהול סיכונים"

"ניהול סיכונים" מהווה את לבה של תכנית הבטיחות הן מבחינה מקצועית והן מבחינה בטיחותית. זהו אחד החידושים הבולטים והמשמעותיים ביותר במעבר מתכנית בטיחות לתכנית ניהול בטיחות. משמעותו של חלק זה בתכנית היא החובה לקיום תהליך מתודולוגי מקצועי של ניהול כלל גורמי הסיכון במפעל וכן להכנת תכניות להפחתה ולצמצום של כל סיכון שאותר עד לרמת היותו "סיכון קביל". התקנה מחייבת את המעסיק להיות מעורב בצורה אקטיבית בתהליכי ניהול הסיכונים ולוודא את ביצועם וכן לקבל החלטות הנוגעות לרמת ה"סיכון הקביל". מומלץ כי את תהליך ניהול הסיכונים במפעל יוביל ממונה הבטיחות בשיתופם הפעיל והמלא של נציגי מחלקות ותהליכים בארגון שבמסגרתם מצויים הסיכונים.

מה כולל תהליך ניהול סיכונים?

תהליך ניהול סיכונים כולל את זיהויים של גורמי הסיכון, הערת סיכונים. ניתוח של שיטות ואמצעים לבקרת סיכונים, קבלת החלטות ובחירת הדרך לבקרת סיכונים ולבסוף, יישום שיטות ואמצעים שנבחרו לצורך ביצוע בקרת סיכונים. זיהוי הערכת סיכונים והפחתתם כולל כלים והסברים לצורך זיהוי הסיכונים והערכתם. זהו תהליך בו מתבצע אומדן הנוגע לרמת הסיכון וחומרתו והוא משלב הן את ההסתברות להתממשותו לכלל תאונה והן של הנזק הצפוי במקרה של התרחשות תאונה הנובע מסיכון זה.

תהליך טיפול בסיכונים

תהליך זה מוגדר בתקנה ומורכב מארבעה תהליכי משנה חשובים וחדשניים:

 1. החובה למנות לכל סיכון בעל תפקיד במפעל המוסמך לאשר את רמתו של הסיכון הקביל
 2. החובה למנות לכל סיכון גורם מקצועי במפעל אשר לו אחריות וסמכות לפעול ליישום האמצעים לבקרת הסיכון והפחתתו.
 3. חובה לקבוע בתכנית לוח זמנים מחויב ליישום אמצעי צמצום והפחתה של כל סיכון
 4. החובה לקבוע בתכנית את אופן המעקב ושיטת המעקב אחרי ביצוע התכנית לצמצום סיכונים.

טיפול אקטיבי בסיכונים המצויים במפעל

כדי להשלים באופן אפקטיבי את הטיפול בסיכונים המצויים במפעל, נקבעו בתקנה חובות המחייבים קיום נוהל ושיטה מעשית לאיתור וסילוק של מפגעי בטיחות במפעל וכן ליצירת תכנית שנתית לסילוקם ומניעתם של המפגעים. כמו כן, יש לקיים נוהל לאישור ובקרה של תהליך הכנסת גורמי סיכון חדשים למפעל כגון : מכונות חדשות, חומרים חדשים, תהליכי ייצור ואחזקה חדשים ועוד. בנוסף, חלה החובה לפרט את ביצוען של פעילויות משלימות דוגמת בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות כנדרש בתקנות הניטור בפקודת הבטיחות בעבודה וכן ביצוע סקר סיכונים ייחודיים למקום העבודה על פי מאפייניו.

שבעה שלבים בגישת ניהול סיכונים

מטרתו של תהליך קבלת ההחלטות היא למזער סיכונים בארגון. גישת ניהול הסיכונים כוללת שבעה שלבים מרכזיים:

 1. הגדרת המערכת המטופלת (מחלקה, תהליך, מתקן, פעילות וכו)
 2. זיהוי גורמי הסיכון הקיימים במערכת ואפיונם של תרחישים מזיקים.
 3. הערכת רמת הסיכון הגלומה בגורמי הסיכון
 4. קבלת החלטה אודות מידת הנסבלות של הסיכונים שהוערכו. האם מדובר ב"סיכון קביל" ואם לא, קביעת מידת נחיצות ורמת הדחיפות של הטיפול בו.
 5. קביעת אמצעי מנע למזעור סיכונים
 6. יישום אמצעי מנע כולל מעקב ובקרת ביצוע
 7. הערכת יעילות של אמצעי מנע שייושמו ועריכת בדיקה האם המטרה אכן הושגה.

ליבת ניהול הסיכונים בתחום הבטיחות והגהות מכונה תהליך הזה"ב

זיהוי גורמי סיכון – מכלול הפעולות שמטרתן איתור גורמי סיכון העלולים לפגוע בעובד או בציוד

הערכת סיכונים – תהליך בו נקבעת רמת הסיכון הגלומה בגורמי הסיכון השונים שאותרו במקומות העבודה על סמך הסתברות וחומרת הפגיעה.

בקרת סיכון –מכלול הפעולות שמטרתן מזעור הסיכונים העלולים לפגוע בעובד, בציוד או בארגון.

 

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן